OP Kiinteistösijoitus Oy

OP Kiinteistösijoitus Oy erbjuder mångsidiga alternativ för fastighetsplacering. Vi är ett av Finlands största företag inom fastighetskapitalförvaltning.

Vi är byggherre i olika slags fastigheter för boende, företagsverksamhet samt samhällstjänster runt om i Finland. Vi är en av föregångarna inom hållbarhet i vår bransch. Vi använder oss av olika byggnationsformer och utvecklar hela tiden byggnationsprocesserna.

Vi hyr ut lokaliteter och bostäder där hyresvärden kan vara en fastighetsplaceringsfond som vi förvaltar eller OP:s försäkring- och pensionssamfund. 

Vi köper och säljer såväl lokaliteter och bostäder som skog.  

Vi förvaltar flera fastighetsfonder som placerar i bostäder, lokaliteter, tomtar och skog. Därtill gör vi internationella placeringar i fastighetskapitalfonder och fastighetsskuldinstrument och förvaltar våra kunders direkta fastighetsplaceringar.

Lokaliteter och bostäder som hyrs ut

Behöver du en lokal för ditt företag? Behöver dina arbetstagare hyresbostäder eller vill du erbjuda dem en tjänstebostad? Här hittar du lokaliteter såväl för kontor, handel och produktion som logistik. Vi är även beredda att bygga lokaliteter som motsvarar dina behov. Därtill har vi Finlands bredaste utbud av hyresbostäder på olika håll i Finland.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.