Fastighetsplacering

Fastighetsplaceringar är ett bra sätt att sprida på riskerna i din placeringsportfölj samt att få en avkastning som är högre än vid ränteplaceringar och stabilare än vid aktieplaceringar.

Vi erbjuder ditt företag möjlighet att placera i fastigheter på många olika sätt. Du kan placera antingen i olika fastighetsfonder eller genom oss göra exempelvis internationella placeringar i fastighetsskulder.

OP har tiotals års erfarenhet av fastighetsplaceringar, och vi erbjuder det här kunnandet som stöd för placeringsverksamheten i ditt företag. Vi skräddarsyr en lösning inom fastighetsplaceringar som passar just ditt företag.

Vid placeringslösningar och i andra praktiska ärenden får du stöd av våra experter. Du kan börja med att kontakta ditt företags kontaktperson hos OP eller närmaste andelsbank.

OP Kiinteistösijoitus Oy erbjuder olika lösningar för fastighetsplaceringar.

Behöver ditt företag nya lokaliteter? OP kan erbjuda lokaliteter runt om i landet i olika tillväxtcentra. Lokaliteter finns såväl för kontorsarbete, handel, produktion som logistik. Vi är också redo att bygga nya lokaliteter som är skräddarsydda för ditt behov.

Har en anställd i ditt företag behov av en hyresbostad eller vill du erbjuda honom eller henne en tjänstebostad? Vi hyr till anställda bostäder med goda trafikförbindelser i tillväxtcentra runt om i Finland.

Newsec Asset Management Oy:s Asuntopalvelut handhar uthyrningen av de bostadslägenheter som OP äger.