Fastighetsplaceringar

Adress

Postadress
PB 1068, 00013 OP

Besöksadress
Gebhardsplatsen 1, Helsingfors

E-post
fornamn.efternamn(a)op.fi

Markku Mäkiaho, chef, tfn 010 252 7272

Placeringar

Pami Pihlström, fastighetsdirektör, tfn 010 252 7277
Eva-Maria Lempinen, portfolio manager, tfn 010 252 1667
Antero Tenhunen, portföljförvaltare, tfn 010 252 2263
Marika Saarela, Investment Manager, tfn 010 252 1755 
Tapio Tilli, portfolio manager, tfn 010 252 8536
Lotta Keskinen, ESG-portföljförvaltare, tfn 010 252 2462
Anni Lakanen, portföljförvaltare, tfn 010 252 7274
Susanna Vimpari, fastighetsanalytiker, tfn 010 252 1770
Juuso Murole, portföljförvaltare, tfn 010 252 7273
Tuomas Jelonen, fastighetsanalytiker, tfn 010 252 8590
Ellen Lindholm, fastighetsanalytiker, tfn 010 252 2146
Jenni Kasurinen, fondanalytiker, tfn 010 252 3466

Uthyrning

Jarl Virala, fastighetschef, tfn 010 252 7278
Jari Vepsäläinen, fastighetschef, tfn 010 252 2322
Markku Lakkala, uthyrningschef, tfn 010 252 2877
Sisko Järvelä, uthyrningskoordinator, tfn 010 252 7275

Fastighetsunderhåll och byggande

Kari Kangasmaa, byggchef, tfn 010 252 7279
Matti Puromäki, fastighetschef, tfn 010 252 5085

Juridiska ärenden

Anna-Liisa Asujamaa, jurist, tfn 010 252 7119
Ninja Pyy, jurist, tfn 044 574 4112