OP:s och Pohjola Försäkrings kundtjänst för företagskunder

Ändringar i MinSkatts nätbetalningar för våra företagskunder

För att du i fortsättningen ska kunna betala ditt företags skatter direkt från OP:s konto i tjänsten MinSkatt måste du ändra dispositionsrätten till ditt företagskonto. Läs mer