Säästölipas OP

Sparbössan

En elektronisk spargris för sparande och oväntade utgifter i vardagen
1

Spara enkelt för drömmar och oväntade utgifter

Med hjälp av Sparbössan kan du spara till en kontantbuffert för oväntade utgifter och sätta upp ett eller flera sparmål för dig. Du kan sköta och följa besparingarna både i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.

2

Betala med kort och spara

Spara behändigt då du betalar med bankkort. Du kan själv fastställa ett belopp som överförs till dina sparmål vid varje kortbetalning.

3

Bli fondsparare via Sparbössan

Sparbössan är också ett smidigt sätt att börja fondspara och på lång sikt få bättre avkastning på dina överlopps besparingar än på ett konto.

Sparbössan är som en elektronisk spargris – så här fungerar den

 

Sparbössan är ett konto som uppmuntrar dig att spara. Med hjälp av den kan du spara för oväntade utgifter, för en semesterresa eller för att förverkliga andra drömmar. Det kostar dig ingenting att öppna en Sparbössa eller att ta ut besparingar från den. Det är lätt och givande att spara i Sparbössan. Snart märker du att det har samlats en rejäl pott i Sparbössan!

Du kan spara i Sparbössan på följande sätt:

 • genom att göra engångsinsättningar till exempel med hjälp av månatliga gireringar
 • genom att aktivera sparande vid kortbetalningar.

I Sparbössan kan du också lätt börja spara i fonder och få bättre avkastning på dina besparingar. För att använda Sparbössan behöver du OP:s kod.

Vare sig du sparar till en semesterresa, en ny dator, en elcykel eller alla tre samtidigt, sparar du enkelt och obemärkt för dina drömmar med hjälp av Sparbössan.
saastolipas-uusi-kuvitus-2

Spara då du betalar med kort

Du kan spara automatiskt i Sparbössan då du betalar med följande av OP:s kort: OP Classic, OP Gold, OP Debit och OP Basic.

Aktivera bara Spara vid kortbetalning, så överförs det belopp du väljer till Sparbössan vid varje kortbetalning. Om du har flera sparmål, kan du välja ett separat belopp som ska överföras till respektive sparmål då du gör en kortbetalning. Observera att en överföring görs då du betalar med debit-funktionen för ett OP Classic och OP Gold -kort.

Om du till exempel väljer tre euro som sparbelopp och använder ditt kort 15 gånger under en månad, överförs 45 euro till dina besparingar. På ett år skulle det betyda 540 euro. Så här ökar dina besparingar obemärkt enkelt.

Börja fondspara direkt från Sparbössan

Det lönar sig inte att låta överlopps pengar ligga på ett konto. Sätt dem i arbete i stället! Sparbössan erbjuder också ett smidigt sätt att börja fondspara. När du aktiverar fondsparande i Sparbössan, överförs dina överlopps besparingar från kontot för Sparbössan till den fond du valt. Fondernas förväntade avkastning är på sikt bättre än på ett konto, eftersom tillgångarna i fonder placeras på ränte- eller aktiemarknaden.

Du kan välja mellan sju olika fonder. OP-Klimatet, OP-Rent Vatten och OP-Hållbar Värld är hållbara temafonder. De placerar i företag vilkas produkter och tjänster förebygger klimatförändringens framfart samt främjar tillgången på rent vatten, socialt ansvar och god förvaltningssed. Utöver dem kan du välja fyra kostnadseffektiva indexfonder: OP-Världen Index, OP-Finland Index, OP-Europa Index och OP-Nordiska Länder Index.

Nere på sidan finns närmare anvisningar om hur du börjar fondspara. Observera att en Sparbössa kan öppnas endast av myndiga privatkunder hos OP.

 1. Logga in i OP-mobilen eller tjänsten op.fi och gå till Sparbössan.
 2. Gå i Sparbössan till inställningarna för kontantbufferten och välj fondsparande.
 3. Välj objekt för ditt fondsparande bland de fonder som står till buds. 
 4. När målet för din kontantbuffert är uppnått, överförs de pengar som överskrider målet veckovis till den fond som du har valt.

Insättningsräntan på Sparbössan är fast 0,30 procent. Beräkningsgrunden för insättningsräntan är kalendermånadens lägsta saldo. Det lägsta saldot beräknas enligt dagens slutsaldo.

Räntan på Sparbössan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.12 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av december. I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Kontrollera hur räntan för ditt konto bestäms

Du kan kontrollera hur räntan beräknas i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, då du loggar in med dina OP-koder. Om du inte har OP-koder kan du ringa vår kundtjänst på nummer 0100 0500 (lna/msa). Kundtjänsten berättar hur du enklast kan kontrollera räntan för ditt konto.

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via tjänsten op.fi:

 1. Logga in i tjänsten op.fi.
 2. Välj Pengar i huvudmenyn och sedan Konton, Mina konton.
 3. Välj sedan Kontouppgifter och ändring av uppgifterna.
 4. Välj därefter det konto som du vill se uppgifterna för.

Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna 

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via OP-mobilen:

 1. Logga in i OP-mobilen.
 2. Välj det konto vars ränteuppgifter du vill se.
 3. Gå till Kontoinställningar via kugghjulet.
 4. Välj Kontots ränta.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

 

Sparbössan tillhandahålls av andelsbanken, och det kort som ansluts till Sparbössan tillhandahålls av OP Detaljkunder Abp.