OP-Europa Index

Balanserad spridning

OP-Europa Index är ett kostnadseffektivt placeringsalternativ för aktiva placerare som strävar efter god avkastning på lång sikt. Låga förvaltnings-, tecknings- och inlösenprovisioner tillsammans med fondens skattefördelar gör den till en attraktiv placeringskanal till aktiemarknaden. Det lönar sig att komplettera indexfonderna med aktivt förvaltade fonder för tillväxtföretag och tillväxtmarknader samt med temafonder.

 • Målmarknaden är Europa, där de största marknaderna är Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz.
 • Placeringsobjekt är börsnoterade aktier med högt marknadsvärde.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,39 % 0,00 %
Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Börserna i den gamla världen har vanligtvis en lugnare rytm än börserna i till exempel Förenta staterna eller Norden. Den största aktiemarknaden i Europa är Storbritannien där fonden placerat en betydande del av tillgångarna. Fonden placerar tillgångarna i enlighet med jämförelseindexet i aktier i börsnoterade bolag med de högsta marknadsvärdena. Det här innebär samtidigt att placeringarna koncentreras till vissa branscher såsom finans-, olje- och gasbranschen samt till läkemedelsindustrin. Placerarna får dock redan med mindre belopp en stor spridning på flera länder och branscher.

OP-Europa Index passar för placerare som strävar efter ett balanserat alternativ som sprider placeringarna i europeiska aktier. Typiskt för indexfonder är att den som placerar i dem måste vara intresserad av att följa upp marknadsrörelserna och vara beredd att reagera på dem. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. Å andra sidan erbjuder OP-Europa Index en möjlighet att billigt och smidigt pröva sin egen bedömning av utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden.

Som en del av den övriga kapitalförvaltningen passar OP-Europa Index utmärkt som en del av vilken som helst portfölj. Till följd av de låga provisionerna är indexfonderna ett ypperligt komplement till aktivt förvaltade fonder till exempel i portföljer för långtidssparare och pensionssparare. Det går också att ingå ett avtal om fortlöpande sparande, varvid också den som sparar varje månad kan använda indexfonder för att öka sin förmögenhet. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Europa Index är en passiv indexfond som vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI Europe ESG Universal Net. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Fondens placeringar kan vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans, läkemedelsindustri samt olje- och gasbranschen.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.                                                                   

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
MSCI Europe ESG Universal Index
Begynnelsedag
23.04.1999
ISIN
FI4000029301
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
1140 Meur
Andelens värde (23.09.)
168,08 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (22.09)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP- Europa Index A −1,03 % +2,43 % +11,86 % +31,93 % +8,31 % +8,04 %
Jämförelseindex −1,10 % +2,19 % +11,61 % +31,76 % +8,31 % +8,20 %

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP- Europa Index A +2,01 % +9,74 % −10,69 % +26,00 % −4,07 % +19,99 %
Jämförelseindex +2,58 % +10,24 % −10,57 % +26,05 % −3,94 % +19,68 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP- Europa Index A 13,22 % 2,46 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.