OP-Suomi Indeksi

OP-Finland Index

I placeringsfonden OP-Finland Index placerar du enkelt och förmånligt i finländska aktier
1

Placera enkelt i finländska aktier

Med en enda enkel placering placerar du i cirka 50 av de största börsbolagen i Finland och sprider effektivt din placering på bekanta finländska företag.

2

En kostnadseffektiv indexfond för långsiktig placering

Tack vare de låga provisionerna är OP-Finland Index ett utmärkt alternativ för placering på den inhemska aktiemarknaden.

3

OP-bonus för fondandelar

Som ägarkund får du OP-bonus också för fondandelar.

Ett inhemskt alternativ för placerare som uppskattar låga kostnader

Tillgångarna i OP-Finland Index placeras i enlighet med jämförelseindexet Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap i finländska aktier. Fonden lämpar sig för placerare som strävar efter god avkastning, är risktåliga och sätter värde på passiv portföljförvaltning och låga kostnader. Portföljförvaltarens roll är närmast att förvalta fonden kostnadseffektivt enligt indexet, och fondens förvaltnings-, tecknings- och inlösenprovisioner blir därför små.

Indexfonder kräver en viss placeringskunskap, eftersom du som placerare måste kunna bedöma din risktålighet och placera bara så mycket i fonden som du är villig att tåla fluktuationer på aktiemarknaden.

En stadig stenfot för placeringsportföljen

OP-Finland Index utgör en stadig stenfot för placeringsportföljen som kan kompletteras med andra fonder eller direkta aktieplaceringar. Tack vare de låga provisionerna och den höga förväntade avkastningen på lång sikt kompletterar indexfonden ypperligt dina andra placeringsobjekt, t.ex. i portföljerna för långtidssparare och pensionssparare. Vi rekommenderar OP-Finland Index särskilt som långfristigt placeringsobjekt där andelarna löses in tidigast om sju år.

OP-Finland Index

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,10 % 0,39 % 0,10 %

Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar OP-bonus för fondandelarna.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Placeringsfonden OP-Finland Index är en indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.
Till följd av fondens struktur kan placeringarna vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom industri, finans och teknologiindustri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -index
Begynnelsedag
15.06.2018
ISIN
FI4000315692
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
72 Meur
Andelens värde (10.10.)
96,85 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
ESG-rapport
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (10.10)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Finland Index A -1,27 % -0,37 % -4,33 % +2,57 % - -
Jämförelseindex -1,26 % -0,35 % -4,23 % +2,81 % - -

Årlig avkastning

2014 2015 2016 2017 2018 Fr årets början
OP-Finland Index A - - - - -13,79 % +12,34 %
Jämförelseindex - - - - -13,83 % +12,58 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Finland Index A 15,18 % 0,20
Jämförelseindex - -

Förmåner för ägarkunder

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
  • OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande aktuell marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut.
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 €), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 8 €).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.