Registrering av bilen via nätet

Registrering av bilen och motorcykeln sköts enkelt via nätet med ett elektroniskt certifikat i samband med att en trafikförsäkring tecknas. Genom att följa dessa anvisningar försäkrar och registrerar du ditt fordon enkelt på en och samma gång.

Elektronisk registrering av bilen

Vid ägarbyten av bil eller andra fordon mellan privatpersoner behövs numera inte registreringsbevis i pappersform. Registrering av bil, motorcykel eller annat fordon kan göras med ett elektroniskt certifikat samtidigt som du tecknar en försäkring för fordonet via vår nätbutik. Det elektroniska certifikat som du behöver för registreringen får du av säljaren, som i sin tur får certifikatet från Traficoms tjänst Mina ärenden.

Det är billigare att registrera ett fordon via nätet än på besiktningskontoret. Du behöver inte heller själv besöka besiktningskontoret, därmed sparar den elektroniska registreringen inte bara pengar utan också tid och besvär.

Skaffar du en bil eller motorcykel genom en bilaffär sköter bilaffären registreringen och trafikförsäkringen på dina vägnar. Du behöver alltså inte själv fundera på registreringen av ett nytt fordon eller på att teckna en trafikförsäkring för det, men vi rekommenderar att du skyddar ditt nya fordon med en frivillig kaskoförsäkring.

ABC för elektronisk registrering

Säljaren av en ny bil, motorcykel eller annat fordon kan då affären görs skapa ett elektroniskt certifikat på Traficoms webbplats. Det elektroniska certifikatet gäller i 14 dygn och är ett engångscertifikat.

Som köpare kan du på motsvarande sätt kolla uppgifterna om fordonet och det elektroniska certifikatets giltighetstid på Traficoms webbplats. Säljaren överlåter vid affären det elektroniska certifikatet, med vilket du gör den elektroniska registreringen.

En förutsättning för registrering av bilen eller annat fordon är att man för fordonet före registreringen har tecknat en trafikförsäkring, som är obligatorisk för alla som använder fordon i trafiken. En trafikförsäkring kan du teckna via vår nätbutik. I samma sammanhang är det lönt att övervägaett mer heltäckande skydd för ditt fordon, en frivillig bilförsäkring.

Då försäkringen för din bil, motorcykel eller annat fordon är i skick, hjälper vi dig att göra den elektroniska registreringen. Vid registreringen av bilen eller ett annat fordon utnyttjas många av de uppgifter som du gett då du tecknade trafikförsäkringen, vilket gör den elektroniska registreringen enkel och snabb.

Registrering av fordon – checklista för säljare och köpare

Utnyttja checklistan för elektronisk registrering och ägarbyte.

I tjänsten OP Smidiga affärer gör privatpersoner lyckade bilaffärer sinsemellan enkelt och tryggt. Du kan göra ett ägarbyte av och registrera en personbil behändigt i samband med affären.

Läs om ägarbyte av bil och om registrering i tjänsten OP Smidiga affärer

Du är säljare

  • Skapa via Traficoms webbtjänst ett elektroniskt certifikat för den bil du säljer. För att skapa ett elektroniskt certifikat ska du identifiera dig i Traficoms tjänst Mina ärenden.
  • Skriv ut ur Traficoms tjänst ett förhandsifyllt överlåtelsebrev i två exemplar. Vid ett ägarbyte ska båda parter underteckna överlåtelsebrevet, som också är ett köpebrev.
  • Efter att affären har slutförts ska du på Traficoms webbplats göra en överlåtelseanmälan för fordonet. Kom ihåg att av överlåtelseanmälan ska framgå det överlåtelsedatum som avtalats med köparen.
  • Om affären av någon anledning inte blir av och du redan har hunnit överlåta det elektroniska certifikatet till den planerade köparen, kan du annullera det aktuella certifikatet via Traficoms webbtjänst Mina ärenden.

Du är köpare

  • Du får av säljaren det fordonsspecifika certifikatet då affären görs. Du kan kontrollera uppgifterna om fordonets ägare och andra uppgifter via Traficoms avgiftsfria tjänst för kontroll av det elektroniska certifikatet.
  • Underteckna då affären görs det överlåtelsebrev som finns i två exemplar i anslutning till ägarbytet. Det ena exemplaret behåller du själv och det andra får säljaren. Överlåtelsebrevet är också ett köpebrev.
  • Skydda din bil med en lämplig bilförsäkring. I Finland ska samtliga fordon som framförs i trafik ha en trafikförsäkring, men vill du ha tilläggsskydd exempelvis mot skadegörelse, stöld och skador på vindrutan ska du teckna en kasko. Omfattningen på kaskoförsäkringen kan du välja efter eget behov.
  • Då försäkringsärendena är i skick, registrera fordonet. Vår nätbutik hjälper dig efter att du tecknat försäkringarna automatiskt till den elektroniska registreringen av fordonet. Du observerar väl att det inte är möjligt att registrera en bil utan en försäkring.
  • Registrera fordonet med det elektroniska certifikatet. De uppgifter som du gett då du tecknat försäkringen förmedlas till registreringen, vilket gör den elektroniska registreringen enkel och snabb.