Turvallisin mielin matkaan, kun henkilöauton kaskovakuutus on kunnossa.

Kaskoförsäkring

En frivillig kaskoförsäkring ersätter skador på ditt fordon
FÖRMÅN

Bilförsäkring på nätet -20 %

Teckna kaskoförsäkring för personbil på nätet så får du en förmån på 20 % på den första försäkringsperioden. Förmånen gäller nya kaskoförsäkringar och är fordonsspecifik. Förmånen när du tecknar på nätet kan inte användas för gällande kaskoförsäkringar.

Förmånen gäller följande kaskoförsäkringar: Superkasko, Lättkasko och Delkasko för personbilar. Förmånen gäller inte hobby- och museipersonbilar, exportregistrerade bilar och inte heller skåp-, last- och husbilar.

Utöver förmånen när du tecknar på nätet får du eventuella betalsätts-, ägarkunds- och preferenskundsrabatter. Förmånen går inte att kombinera med övriga rabatter.

Förmånen -20 % för dig som tecknar på nätet gäller tills vidare.

Läs mera Stäng

Kaskoförsäkring för bil: Välj den bästa kaskoförsäkringen av tre alternativ

Kaskoalternativen för person-, skåp- och lastbilar är Delkasko, Lättkasko och den mest omfattande kaskoförsäkringen, Superkasko. Se vår rekommendation för ditt fordon och välj den bästa kaskoförsäkringen för din bil.

Kaskoförsäkring för motorcyklister och husbilar: Helkasko eller Delkasko

Kaskoalternativen för motorcyklar, mopeder och övriga fordon är Delkasko och Helkasko. Ur Helkasko, som är vår mest omfattande kaskoförsäkring, får du skydd till exempel om någon bucklar till din motorcykel när den står parkerad.

70 % bonus på kaskoförsäkringen redan från början – oberoende av ditt fordon

Startbonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen är fulla 70 %. Du får kollisionsskydd för ditt fordon när du skyddar fordonet antingen med Lättkasko, Superkasko eller Helkasko.

Om en skada inträffar står Skadehjälpen 24/7 och Pohjola Verkstadsmästare till din tjänst

Som vår kund får du hjälp vid skada dygnet runt i tjänsten Pohjola Skadehjälpen. Om en bilskada inträffar får du hjälp också av Pohjola Verkstadsmästare som sköter reparationen av fordonet och ersättningsärendena för din räkning.

Med en kaskoförsäkring är du ett steg närmare att bli preferenskund hos Pohjola Försäkring

Du är preferenskund hos oss då du har försäkringar ur minst tre produktgrupper, och med trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen för fordon har du redan två produktgrupper. Bekanta dig med rabatterna för preferenskunder hos Pohjola Försäkring och begär offert på alla dina försäkringar behändigt på nätet.

Vad är en kaskoförsäkring?

Om en skada inträffar ersätts ur trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla fordon, alla personskador och skador som förorsakats en oskyldig parts egendom.  Endast en trafikförsäkring är emellertid inte tillräcklig för att skydda ditt fordon i händelse av till exempel skadegörelse, en glasskada eller en skada som du har förorsakat när du har hållit på att parkera. Därför behöver du en kaskoförsäkring. Kasko är en frivillig fordonsförsäkring med vilken du garderar dig mot skador som drabbar ditt fordon.

Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Kaskoförsäkringen ersätter enligt den omfattning som du valt ‒ ju mer omfattande kasko, desto mer ersätter den olika skador. Den bästa kaskoförsäkringen för personbil innehåller fyra tilläggsskydd. En kaskoförsäkring med tilläggsskydd skyddar bilen i händelse av bland annat skadegörelse, glasskada, brandskada, ett tekniskt fel, kollision, avkörning och skada som inträffar i ett parkeringshus. Som tilläggsskydd kan du även välja ett täckande inlösningsskydd, det vill säga Superinlösning, som ersätter även en stor del av inlösningskostnaderna.

Glasskyddet finns som tillval till alla våra kaskoförsäkringar för personbil. Ur skyddet ersätts om vindrutan eller någon annan fönsteryta på din bil går sönder till exempel till följd av ett stenskott eller träffas av en dubb som lossnat från ett bildäck.

Kaskoförsäkring för bilar: Delkasko, Lättkasko och Superkasko

Kaskoalternativen för personbilar, lastbilar och skåpbilar är Delkasko, Lättkasko och Superkasko. 

Den förmånligaste kaskoförsäkringen, Delkasko, ersätter exempelvis brandskador och stölder. Om du vill kan du skräddarsy Delkasko så att det också ersätter skadegörelse på bilen, och till Delkasko för personbilen kan du lägga till ett skydd i händelse av glasskador. Delkasko ersätter emellertid inte till exempel skador som förorsakats din bil vid avkörning.

Lättkasko ersätter i sin tur även avkörning och till Lättkasko hör automatiskt även ett skydd i händelse av skadegörelse. Lättkasko kollisionsskydd ersätter emellertid inte om en person som förblir okänd kolliderar med din bil medan den står parkerad till exempel i ett parkeringshus eller på gatan. Tillämpning av kollisionsskydd medför ändå bonusförlust i kasko.

Kasko med största omfattningen, Superkasko, ersätter i sin tur sådana här parkeringsskador utan bonusförlust ur det valbara parkeringsskyddet för kasko för personbil. Du kan dessutom utvidga Superkasko med valfria skydd såsom avbrottsskydd, glasskydd och en bättre inlösningsersättning, Superinlösning.

Vilken kaskoförsäkring är den bästa för min bil?

På valet av kaskoförsäkring inverkar utöver dina egna behov även hur gammal din bil är och dess värde. För en ny och värdefull bil lönar det sig att teckna en så omfattande kaskoförsäkring som möjligt, medan det däremot för en bil som sett sina bästa dagar kan räcka med en mindre mängd olika skydd. Nedan följer några tumregler som kan hjälpa dig att välja den bästa kaskoförsäkringen för din bil:

  • Delkasko passar äldre bilar.
  • Lättkasko lämpar sig för bilar som är värda högst 15 000 euro och som är 3–19 år gamla.
  • Superkasko lämpar sig utmärkt för en ny eller relativt ny bil, men också för bilar som är högst 15 år gamla. 

Kaskoförsäkringar för andra fordon: Delkasko och Helkasko

Då du vill skydda en motorcykel, en husbil, moped, mopedbil, fyrhjuling, snöskoter, husvagn eller lätt släpvagn med en kaskoförsäkring kan du välja mellan två alternativ: Delkasko och Helkasko. 

Delkasko passar alla minst 25 år gamla fordon. Helkasko passar bäst för högst 15 år gamla registrerade motorcyklar, husbilar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar, mopedbilar och högst 3 500 kg tunga husvagnar och lätta släpvagnar.

En traktor som är 0–50 år gammal och som inte är i produktionsbruk kan du försäkra mot brand, stöld och rättsskyddsskada. Du kan försäkra en oregistrerad motorcykel med Delkasko utan valfria tilläggsskydd.

En jämförelse mellan skydden som Helkasko och Delkasko för husbilar erbjuder finner du vid jämförelsen av kaskoförsäkringar för motorcyklar.

Vad ersätter skydden i kaskoförsäkringen?

 

Superkasko

 

Lättkasko

 

Delkasko

 

Parkeringsskydd

Du får ersättning om en part som förblivit okänd krockar med din parkerade personbil och du kan specificera exakt var och när skadan inträffade. Självrisken är 200 €.

Kan väljas för personbil

Nej

Nej

Glasskydd

Du får ersättning om en glasruta i din bil går sönder av ett direkt slag som träffat den. Självrisken är 200 € om glasrutan byts och 0 €, om rutan repareras utan att den byts.

Kan väljas

Kan väljas för personbil och skåpbil

Kan väljas för personbil och skåpbil

Högre inlösningsersättning / Superinlösning

Du får bättre inlösningsersättning, om din bil skadas så illa att det inte längre lönar sig att reparera den. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

 

Kan väljas

Nej

Nej

Ersättningsbil / Avbrottsskydd för personbil

Om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel på bilen, får du tillgång till en ersättningsbil i högst 7 dagar från det att felet har framkommit. Du kan också få en ersättningsbil för högst 30 dagar eller en dagersättning på 50 euro, om din bil är på reparation för en skada som ersätts ur försäkringen, såsom en kollision eller skadegörelse. Ingen självrisk.

Kan väljas

Nej

Nej

Avbrottsskydd för paket- och lastbilar

Du får den dagsersättning du har valt vid försäkringstidpunkten, dvs. 40 eller 90 € för högst 30 dagar, om din bil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur försäkringen. Ingen självrisk eller en självrisk på 3 dygn, varvid du får ersättning från den 4:e dagen.

Kan väljas

Nej

Nej

Kollisions- och krockskydd

Du får ersättning, om exempelvis en kollision, krock, avkörning, vägras eller storm förorsakar skada på ditt fordon. Självrisk från 200 €.

Ja

Ja

Nej

Skadegörelseskydd

Du får ersättning om din bil utsätts för skadegörelse. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Kan väljas

Bärgning / Bilräddning

Du får service om din resa avbryts eller för att du ska kunna fortsätta resan, om din bil får ett fel eller om din låsta bil blir stulen. Vi ersätter exempelvis kostnader för bogsering och bärgning, reparation på skadeplatsen samt extra rese- och övernattningskostnader till följd av att resan avbryts. Om din bilfärd avbryts utomlands, kan du med hjälp av bilräddningsskyddet för personbil i Superkasko få en hyrbil. Ingen självrisk.

Ja

Ja

Kan väljas

Rättegångsskydd

Du får ersättning för skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden, om de ansluter sig exempelvis till ägandet, framförandet eller innehavet av bilen. Maximiersättningen är 10 000 €. Självrisken är 15 % av kostnaderna, minst 200 €/skadehändelse.

Ja

Ja

Ja

Stöldskydd

Du får ersättning, om det görs ett inbrott i din låsta bil, den har utsatts för stöldförsök eller den har använts utan tillstånd och du gör en polisanmälan om det. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Ja

Kollision med djur

Du får ersättning, om din bil skadas vid en sammanstötning med ett djur. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Ja

Brandskydd

Du får ersättning, om din bil brinner. Branden kan förorsakas exempelvis av en kortslutning i bilens elutrustning. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Ja

Ansvarsskydd utomlands

Du får ersättning, om du använder ditt fordon i ett land utanför EES som undertecknat avtalet om grönt kort, exempelvis Ryssland, om du är den skyldiga parten till trafikskadan och du blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som fastställts i ifrågavarande lands trafikförsäkringslag. Maximiersättningen för personskada är 100 000 € och för sakskada 50 000 €. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Ja

Finansieringsskydd

Vi ersätter bilens ägare, såsom en bilaffär eller ett finansieringsbolag om en bil går förlorad eller skadas, om skadan inte är ersättningsgill enligt villkoren. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Kan väljas

Kan väljas

Nej

 

Vad ersätter skydden i kaskoförsäkringen?

 

Helkasko

 

Delkasko

 

Parkeringsskydd

Du får ersättning om en part som förblivit okänd krockar med din parkerade motorcykel eller husbil och du kan specificera exakt var och när skadan skedde. Självrisken är 200 €.

Kan väljas för husbilar och motorcyklar

Nej

Glasskydd

Du får ersättning om en fönsterruta i din husbil går sönder av ett direkt slag som träffat den. Självrisken är 200 € om glasrutan byts och 0 €, om rutan repareras utan att den byts.

Kan väljas för husbilar

Nej

Högre inlösningsersättning / Nyvärde

Du får bättre inlösningsersättning, om din motorcykel som är större än 125 cm3 eller din husbil skadas så illa att det inte längre lönar sig att reparera den. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Ingår för husbilar

Kan väljas för motorcyklar

Nej

Avbrottsskydd

Du får den dagsersättning du valt vid försäkringstidpunkten, dvs. 40 eller 90 € för högst 30 dagar, om din motorcykel eller husbil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur försäkringen.

Ingen självrisk eller självrisk 3 dygn, varvid du får ersättning från den 4:e dagen.

Kan väljas för husbilar och motorcyklar

Nej

Bärgning / Bilräddning

Du får service om din resa avbryts eller för att du ska kunna fortsätta resan, om ditt fordon får ett fel eller om ditt låsta fordon blir stulet. Vi ersätter exempelvis kostnader för bogsering och bärgning, reparation på skadeplatsen samt extra rese- och övernattningskostnader som uppstår till följd av att resan avbryts. Ingen självrisk.

Ingår för husbilar, motorcyklar och mopedbilar

Kan väljas för husbilar motorcyklar och mopedbilar

Skadegörelseskydd

Du får ersättning om ditt fordon utsätts för skadegörelse. Självrisken är 200 €.

Ja

Kan väljas för motorcyklar och mopedbilar

Kollisions- och krockskydd

Du får ersättning, om exempelvis en kollision, krock, avkörning, vägras eller storm förorsakar skada på ditt fordon. Självrisk från 200 €.

Ja

Nej

Rättegångsskydd

Du får ersättning för skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden, om de anknyter exempelvis till ägande, framförande eller innehav av fordonen. Maximiersättningen är 10 000 €. Självrisken är 15 % av kostnaderna, minst 200 €/skadehändelse.

Ja

Ja

Stöldskydd

Du får ersättning, om det görs ett inbrott i ditt låsta fordon, om den har utsatts för stöldförsök eller om den har använts utan tillstånd och du anmäler detta till polisen. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Kollision med djur

Du får ersättning, om ditt fordon skadas vid en sammanstötning med ett djur. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Brandskydd

Du får ersättning om ditt fordon brinner. Branden kan förorsakas exempelvis av en kortslutning i fordonets elutrustning. Självrisken är 200 €.

Ja

Ja

Ansvarsskydd utomlands

Du får ersättning, om du använder ditt fordon i ett land utanför EES som undertecknat avtalet om grönt kort, exempelvis Ryssland, om du är den skyldiga parten till trafikskadan och du blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som fastställts i ifrågavarande lands trafikförsäkringslag. Maximiersättningen för personskada är 100 000 € och för sakskada 50 000 €. Självrisk 200 €.

Ja

Ja

Finansieringsskydd

Vi ersätter fordonets ägare, såsom en bilaffär eller ett finansieringsbolag då ett fordon går förlorat eller skadas, om skadan inte är ersättningsgill enligt villkoren. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Kan väljas

Nej

 

Kollisionsskydd

Kollisions- och krockskyddet som en del av kaskoförsäkringen ger skydd i händelse av skador som orsakas till exempel av kollision, krock, avkörning eller vägras. Till vardags kan kollisionsskyddet ibland kallas för kollisionsförsäkring eller krockförsäkring. Kollisionsskyddet har en nära koppling till kaskoförsäkringens bonus eftersom mängden skador som ersatts från kollisionsskyddet påverkar bonusutvecklingen. För försäkringsperioder utan skador ges dessutom rabatt på kollisionsskyddets premie.

Bonus i kaskoförsäkringen

Startbonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen är 70 %. I kaskoförsäkringen samlas 10 % bonus per år för skadefria försäkringsperioder upp till 70 %. Den bonus som samlats i kaskoförsäkringen minskar på premien för kollisionsskyddet.

Bonus i kaskoförsäkringen stiger om bilen under försäkringsperioden varit i trafik i minst 120 dagar och motorcykeln 90 dagar utan skador som ersatts ur kollisionsskyddet. Observera att bonus i kaskoförsäkringen minskar med 20 procentenheter för varje skada som ersätts ur kollisionsskyddet.

Om du råkar ut för en skada med 70 % bonus för kasko från Pohjola Försäkring, sjunker bonus till 60 %. Exempelvis skador som förorsakas av storm eller hagelskur minskar dock inte din bonus.

Premien för kaskoförsäkring

Premien för kaskoförsäkringen baserar sig på fordonets egenskaper och dina egna data. Bland fordonets egenskaper som påverkar premien för kaskoförsäkringen märks fordonets egenvikt eller totalvikt, slagvolym, effekt-viktförhållande (kW/kg) samt ålder och kommun där fordonet används. Premien för kaskoförsäkringen för bil påverkas också av bilens märke, karosstyp och den självrisk som valts. Ju större självrisk, desto lägre premien.

Bland personuppgifterna som påverkar premien för en kaskoförsäkring märks bland annat din ålder som försäkringstagare och den bonus som du eventuellt har samlat. Även omfattningen av den kaskoförsäkring som du har valt och självrisken för kollisionsskyddet inverkar på premien för kaskoförsäkringen – en omfattande kaskoförsäkring är ofta värdefullare än en kaskoförsäkring med mindre omfattande skydd.

Läs mer om faktorerna som påverkar premien för kaskoförsäkringen i produktguiden för kaskoförsäkringar. Du kan snabbt och enkelt beräkna premien för försäkringen för ditt fordon i vår nätbutik.

Omfattande kasko, helkasko, superkasko - det finns många benämningar i dagligt tal

Helkasko, superkasko, lyxkasko och omfattande kasko är termer som du kan höra då kaskoförsäkringar kommer på tal. Oftast avser dessa, exempelvis Helkasko, kaskoförsäkringar med de mest omfattande skydden. Vilken benämning man än använder, helkasko, superkasko, omfattande kasko eller lyxkasko, är det den bästa tillgängliga kaskoförsäkringen som avses.

Av Pohjola Försäkrings kaskoförsäkringar erbjuder Superkasko för bil och Helkasko för husbil eller motorcykel de mest omfattande skydden.

Observera att de skydd som ingår i kaskoförsäkringar också kan kallas försäkringar, till exempel glasförsäkring, kollisionsförsäkring eller stöldförsäkring. I Pohjola Försäkrings kaskoförsäkringar kallas dessa “skydd”. Om du vill skydda ditt fordon till exempel med kollisionsförsäkring och stöldförsäkring, välj en kaskoförsäkring som innehåller kollisionsskydd och stöldskydd.

Åretruntpremiesättning enligt körsäsong

I trafikförsäkringen och Helkasko för motorcykel, moped, fyrhjuling och snöskoter samt i Helkasko för husvagn tillämpas åretruntpremiesättning. Beroende på fordonets typiska användningsmånader är premien för försäkringen under en del av året lägre.

Då du använder ditt fordon endast under den för fordonet sedvanliga årstiden, exempelvis för motorcykel från våren till hösten, har det redan beaktats i premien. Du behöver alltså inte nödvändigtvis göra en avställning för vintern, även om du inte kör med fordonet. Om du emellertid kör mycket lite också under sommaren, kan du göra en avställning och får då för denna tid en gottgörelse på premien.

Kasko och OP-bonus

Som ägarkund i andelsbanken får du många förmåner och OP-bonus som samlas av dina bank- och försäkringsärenden. Också kasko- och trafikförsäkringen samlar värdefull OP-bonus. OP-bonus som samlats för en ägarkund används för försäkrings- och bankserviceavgifter. Med OP-bonus kan man således betala exempelvis försäkringspremier för ett fordon

En ägarkund kan dessutom få rabatt på sin bilförsäkring. Då du är ägarkund hos oss och du har försäkringar i tre olika produktgrupper, kan du få nästan 10 % rabatt på dina fordonsförsäkringar.

Kaskoförsäkringens giltighet utomlands

Kaskoförsäkringarna gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om grönt kort, dvs. Green Card, med vissa undantag. Observera att utomlands är kaskoförsäkringens självrisk större. Om undantagen som anknyter till giltigheten av kaskoförsäkringen och dess skydd samt information om självrisken som gäller i olika länder ser du i produktguiderna nederst på sidan.

I kaskoförsäkringen ingår den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare

Du har tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare då du har en Pohjola Bilförsäkring som innehåller en kaskoförsäkring. Du kan föra din bil för reparation till närmaste Pohjola Verkstadsmästare-verksamhetsställe, om du råkar ut för en bilskada som ersätts ur Pohjola Bilförsäkringen. Verkstadsmästaren reparerar din bil och gör skadeanmälan för dig. Du behöver endast betala den eventuella självrisken och resten faktureras direkt av Pohjola Försäkring. 

Funderar du på att konkurrensutsätta kaskoförsäkringen? Läs om hur du kan sköta konkurrensutsättningen så behändigt som möjligt.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Autovakuutus henkilöautolle
FÖRMÅN
Bilförsäkring för personbil
Motorcykelförsäkring
Trafikförsäkring