Mies kiinnittää turvavyötä

Kasko för fordon

Kasko är en frivillig fordonsförsäkring med vilken du garderar dig mot olika skador som drabbar ditt eget fordon. Läs tipsen om hur du väljer en lämplig kasko och finn den lösning som är bäst för dig!

Kasko är en frivillig försäkring, som ersätter skador på ditt fordon. Eftersom den för samtliga fordon obligatoriska trafikförsäkringen ersätter endast personskador eller skador som förorsakats dig och motparten samt de skador som drabbat den oskyldiga motpartens fordon och egendom, behöver du en kasko som i en skadesituation ersätter de skador som förorsakas ditt fordon.

Då du tecknar en trafikförsäkring och en kasko, har du de försäkringar som ditt fordon behöver. Kasko består av olika skydd och därför kan det vara bra att på förhand fundera över hur du väljer rätt försäkring. I en billig kasko finns inte nödvändigtvis alla de skydd som du behöver för ditt fordon.

Vad ersätter kasko?

Ur kaskoförsäkringen ersätter vi skador, som uppkommit på ditt eget fordon. Omfattningen på ersättningen varierar beroende på vilken kasko du valt ‒ ju mer omfattande kasko, desto mer ersätter den olika skador. Därför ska du, då du väljer en kaskoförsäkring, fundera på vilka skador du vill att försäkringen ska ersätta. Om olyckan är framme, ersätts de skador som uppkommit på ditt fordon alltid utifrån omfattningen på den gällande kaskoförsäkringen. Utom skadorna som uppstår på ditt fordon, ersätter kaskoförsäkringen bl.a.

 • fast utrustning eller utrustning som endast är avsedd att användas i fordonet och som ingår i riktpriset för ditt fordon, samt
 • vinter- eller sommardäck som läggs undan för förvaring.

Kaskoförsäkringen ersätter emellertid inte exempelvis

 • skador som beror på tillverkningsfel, slitage eller bristfälligt underhåll,
 • skador förorsakade av fel bränsle,
 • skador som ersätts på basis av en garanti eller
 • skador som förorsakas i tävling eller träning för sådan eller på motorbana eller på konstruktioner som är avsedda för tävlingsbruk.

Omfattande kasko, helkasko, superkasko - det finns många benämningar i dagligt tal

Helkasko, superkasko och omfattande kasko är termer som du kan höra då kaskoförsäkringar kommer på tal. Oftast avser dessa, exempelvis Helkasko, kaskoförsäkringar med de mest omfattande skydden. Vilken benämning man än använder, helkasko, superkasko eller omfattande kasko, är det den bästa tillgängliga kaskoförsäkringen som avses.

Av Pohjola Försäkrings kaskoförsäkringar erbjuder Superkasko för bil och Helkasko för husbil eller motorcykel de mest omfattande skydden.

Superkasko, Lättkasko eller Delkasko - vilken är den bästa kaskoförsäkringen för min bil?

Valet av kasko beror utöver på dina egna behov också på hur gammal din bil är och dess värde. För ett nytt och värdefullt fordon lönar det sig att teckna en mer omfattande försäkring än för ett äldre fordon. De kaskoalternativ vi erbjuder för person-, paket- och lastbilar är Superkasko, Lättkasko och Delkasko. För en husbil kan du välja antingen Helkasko eller Delkasko.

 • Delkasko är en kaskoförsäkring, som lämpar sig för äldre bilar och husbilar.
 • Lättkasko lämpar sig för bilar som är värda högst 15 000 euro och som är 6-19 år gamla.
 • Superkasko är en bilförsäkring för en ny eller relativt ny bil, men också för alla bilar som är högst 15 år gamla.
 • Helkasko lämpar sig både för nya och högst 15 år gamla husbilar.

Välj för din bil Superkasko eller för din husbil Helkasko, om du vill ha en kaskoförsäkring med ett så omfattande skydd som möjligt och som ersätter skador som förorsakats ditt fordon. Om du vill kan du till Superkasko eller Helkasko foga tilläggsskydd och då blir ditt försäkringsskydd ännu mer omfattande.

En jämförelse mellan skydden som Helkasko och Delkasko för husbilar erbjuder finner du vid jämförelsen av kaskoförsäkringar för motorcyklar.

Vad ersätter skydden i kaskoförsäkringen?

 

Superkasko

 

Lättkasko

 

Delkasko

 

Parkeringsskydd

Du får ersättning om en part som förblivit okänd krockar med din parkerade personbil och du kan specificera exakt var och när skadan inträffade. Självrisken är 150 €.

Kan väljas för personbil

Nej

Nej

Glasskydd

Du får ersättning om en glasruta i din bil går sönder av ett direkt slag som träffat den. Självrisken är 150 € om glasrutan byts och 0 €, om rutan repareras utan att den byts.

Kan väljas för personbil

Kan väljas för personbil

Kan väljas för personbil

Högre inlösningsersättning / Superinlösning

Du får bättre inlösningsersättning, om din bil skadas så illa att det inte längre lönar sig att reparera den. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

 

Kan väljas

Nej

Nej

Ersättningsbil / Avbrottsskydd för personbil

Om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel på bilen, får du tillgång till en ersättningsbil i högst 7 dagar från det att felet har framkommit. Du kan också få en ersättningsbil för högst 30 dagar eller en dagersättning på 50 euro, om din bil är på reparation för en skada som ersätts ur försäkringen, såsom en kollision eller skadegörelse. Ingen självrisk.

Kan väljas

Nej

Nej

Avbrottsskydd för paket- och lastbilar

Du får den dagsersättning du har valt vid försäkringstidpunkten, dvs. 40 eller 90 € för högst 30 dagar, om din bil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur försäkringen. Ingen självrisk eller en självrisk på 3 dygn, varvid du får ersättning från den 4:e dagen.

Kan väljas

Nej

Nej

Kollisions- och krockskydd

Du får ersättning, om exempelvis en kollision, krock, avkörning, vägras eller storm förorsakar skada på ditt fordon. Självrisk från 150 €.

Ja

Ja

Nej

Skadegörelseskydd

Du får ersättning om din bil utsätts för skadegörelse. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Kan väljas

Bärgning / Bilräddning

Du får service om din resa avbryts eller för att du ska kunna fortsätta resan, om din bil får ett fel eller om din låsta bil blir stulen. Vi ersätter exempelvis kostnader för bogsering och bärgning, reparation på skadeplatsen samt extra rese- och övernattningskostnader till följd av att resan avbryts. Om din bilfärd avbryts utomlands, kan du med hjälp av bilräddningsskyddet för personbil i Superkasko få en hyrbil. Ingen självrisk.

Ja

Ja

Kan väljas

Rättegångsskydd

Du får ersättning för skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden, om de ansluter sig exempelvis till ägandet, framförandet eller innehavet av bilen. Maximiersättningen är 10 000 €. Självrisken är 15 % av kostnaderna, minst 200 €/skadehändelse.

Ja

Ja

Ja

Stöldskydd

Du får ersättning, om det görs ett inbrott i din låsta bil, den har utsatts för stöldförsök eller den har använts utan tillstånd och du gör en polisanmälan om det. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Ja

Kollision med djur

Du får ersättning, om din bil skadas vid en sammanstötning med ett djur. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Ja

Brandskydd

Du får ersättning, om din bil brinner. Branden kan förorsakas exempelvis av en kortslutning i bilens elutrustning. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Ja

Ansvarsskydd utomlands

Du får ersättning, om du använder ditt fordon i ett land utanför EES som undertecknat avtalet om grönt kort, exempelvis Ryssland, om du är den skyldiga parten till trafikskadan och du blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som fastställts i ifrågavarande lands trafikförsäkringslag. Maximiersättningen för personskada är 100 000 € och för sakskada 50 000 €. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Ja

Finansieringsskydd

Vi ersätter bilens ägare, såsom en bilaffär eller ett finansieringsbolag om en bil går förlorad eller skadas, om skadan inte är ersättningsgill enligt villkoren. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Kan väljas

Kan väljas

Nej

 

 

Helkasko och Delkasko för motorcykel, husbil eller övrigt fordon

Då fordonet är en motorcykel, husbil, moped, mopedbil, fyrhjuling, snöskoter, husvagn eller lätt släpvagn, kan du av kaskoförsäkringarna med två olika omfattningar välja det alternativ som passar dig bäst: Helkasko eller Delkasko.

 • Vi rekommenderar Helkasko för högst 15 år gamla registrerade motorcyklar, husbilar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar, mopedbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (max. 3500 kg).
 • Delkasko passar alla högst 25 år gamla fordon.

En traktor, som är 0–50 år gammal och som inte är i produktionsbruk kan du försäkra mot brand, stöld och rättsskyddsskada. Du kan försäkra en oregistrerad motorcykel med Delkasko utan valfria tilläggsskydd.

Vad ersätter skydden i kaskoförsäkringen?

 

Helkasko

 

Delkasko

 

Parkeringsskydd

Du får ersättning om en part som förblivit okänd krockar med din parkerade motorcykel eller husbil och du kan specificera exakt var och när skadan skedde. Självrisken är 150 €.

Kan väljas för husbilar och motorcyklar

Nej

Glasskydd

Du får ersättning om en fönsterruta i din husbil går sönder av ett direkt slag som träffat den. Självrisken är 150 € om glasrutan byts och 0 €, om rutan repareras utan att den byts.

Kan väljas för husbilar

Nej

Högre inlösningsersättning / Nyvärde

Du får bättre inlösningsersättning, om din motorcykel som är större än 125 cm3 eller din husbil skadas så illa att det inte längre lönar sig att reparera den. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Ingår för husbilar

Kan väljas för motorcyklar

Nej

Avbrottsskydd

Du får den dagsersättning du valt vid försäkringstidpunkten, dvs. 40 eller 90 € för högst 30 dagar, om din motorcykel eller husbil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur försäkringen.

Ingen självrisk eller självrisk 3 dygn, varvid du får ersättning från den 4:e dagen.

Kan väljas för husbilar och motorcyklar

Nej

Bärgning / Bilräddning

Du får service om din resa avbryts eller för att du ska kunna fortsätta resan, om ditt fordon får ett fel eller om ditt låsta fordon blir stulet. Vi ersätter exempelvis kostnader för bogsering och bärgning, reparation på skadeplatsen samt extra rese- och övernattningskostnader som uppstår till följd av att resan avbryts. Ingen självrisk.

Ingår för husbilar, motorcyklar och mopedbilar

Kan väljas för husbilar motorcyklar och mopedbilar

Skadegörelseskydd

Du får ersättning om ditt fordon utsätts för skadegörelse. Självrisken är 150 €.

Ja

Kan väljas för motorcyklar och mopedbilar

Kollisions- och krockskydd

Du får ersättning, om exempelvis en kollision, krock, avkörning, vägras eller storm förorsakar skada på ditt fordon. Självrisk från 150 €.

Ja

Nej

Rättegångsskydd

Du får ersättning för skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden, om de anknyter exempelvis till ägande, framförande eller innehav av fordonen. Maximiersättningen är 10 000 €. Självrisken är 15 % av kostnaderna, minst 200 €/skadehändelse.

Ja

Ja

Stöldskydd

Du får ersättning, om det görs ett inbrott i ditt låsta fordon, om den har utsatts för stöldförsök eller om den har använts utan tillstånd och du anmäler detta till polisen. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Kollision med djur

Du får ersättning, om ditt fordon skadas vid en sammanstötning med ett djur. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Brandskydd

Du får ersättning om ditt fordon brinner. Branden kan förorsakas exempelvis av en kortslutning i fordonets elutrustning. Självrisken är 150 €.

Ja

Ja

Ansvarsskydd utomlands

Du får ersättning, om du använder ditt fordon i ett land utanför EES som undertecknat avtalet om grönt kort, exempelvis Ryssland, om du är den skyldiga parten till trafikskadan och du blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som fastställts i ifrågavarande lands trafikförsäkringslag. Maximiersättningen för personskada är 100 000 € och för sakskada 50 000 €. Självrisk 150 €.

Ja

Ja

Finansieringsskydd

Vi ersätter fordonets ägare, såsom en bilaffär eller ett finansieringsbolag då ett fordon går förlorat eller skadas, om skadan inte är ersättningsgill enligt villkoren. Självrisken för det skydd, till vilket skadan hänför sig.

Kan väljas

Nej

 

 

Priset på en kaskoförsäkring är en summa av flera faktorer

Kaskons pris baserar sig fordonets egenskaper och dina egna data. Bland fordonets egenskaper som påverkar kaskoförsäkringens pris märks fordonets egenvikt eller totalvikt, slagvolym, effekt-viktförhållande (kW/kg) samt ålder och kommun där fordonet används. Priset på kaskoförsäkringen för bilar påverkas också av bilens märke och karosstyp. Bland personuppgifterna som påverkar priset på en kaskoförsäkring märks bl.a. din ålder som försäkringstagare och den bonus som du eventuellt har samlat. Omfattningen av den kasko som du har valt och självrisken för kollisionsskyddet påverkar också kaskoförsäkringens pris.

Läs mer om faktorerna som påverkar kaskoförsäkringens pris i produktguiden för kaskoförsäkringar. Du kan snabbt och enkelt beräkna priset på försäkringen för ditt fordon på vår nätbutik.

Åretruntpremiesättning enligt körsäsong

I trafikförsäkringen och Helkasko för motorcykel, moped, fyrhjuling och snöskoter samt i Helkasko för husvagn tillämpas åretruntpremiesättning. Beroende på fordonets typiska användningsmånader är försäkringens pris under en del av året lägre.

Då du använder ditt fordon endast under den för fordonet sedvanliga årstiden, exempelvis för motorcykel från våren till hösten, har det redan det beaktats i premien. Du behöver alltså inte nödvändigtvis göra en avställning för vintern, även om du inte kör med fordonet. Om du emellertid kör mycket lite också under sommaren, kan du göra en avställning och får då för denna tid en gottgörelse på premien.

Bonus i kaskoförsäkringen

Startbonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen är 70 %. I kaskoförsäkringen samlas 10 % bonus per år för skadefria försäkringsperioder upp till 70 %. Den bonus som samlats i kaskoförsäkringen minskar på premien för kollisionsskyddet.

Bonus i kaskoförsäkringen stiger om bilen under försäkringsperioden varit i trafik i minst 120 dagar utan skador som ersatts ur kollisionsskyddet. Under ett år kan bonus i kaskoförsäkringen höjas endast en gång. Observera att bonus i kaskoförsäkringen minskar för varje skada som ersätts ur kollisionsskyddet med 20 %. Om du omedelbart före ett skadefall haft en kaskoförsäkring hos Pohjola Försäkring med 70 % bonus och utan skador fem år i följd, minskar bonusen på 70 % vid ett skadefall dock endast till 60 %. Exempelvis skador som förorsakas av storm eller hagelskur minskar dock inte din bonus.

Kasko och OP-bonus

Som ägarkund i OP får du många förmåner och OP-bonus som löper upp av dina bank- och försäkringsärenden. Också kasko- och trafikförsäkringen samlar värdefulla OP-bonus. Med bonus som ägarkunden samlat kan han eller hon betala sina premier och bankserviceavgifter. OP-bonus kan användas exempelvis för att betala fordonspremier.

En ägarkund kan dessutom få rabatt på sin bilförsäkring. Då du är ägarkund hos oss och du har försäkringar i tre olika produktgrupper, kan du få nästan 10 % rabatt på dina fordonsförsäkringar och nästan 18 % på din bils kaskoförsäkring med bonus.

Kaskoförsäkringens giltighet utomlands

Kaskoförsäkringarna gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om grönt kort, dvs. Green Card, med vissa undantag. Observera att utomlands är din självrisk större. Om undantagen som anknyter till giltigheten av kaskoförsäkringen och dess skydd samt information om självrisken som gäller i olika länder ser du i produktguiderna nederst på sidan.

Funderar du på att konkurrensutsätta kaskoförsäkringen? Läs om hur du kan sköta konkurrensutsättningen så behändigt som möjligt.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.