Kollisionsskydd – försäkring i händelse av kollision

Kollisionsskyddet hjälper dig om exempelvis en kollision, krock, avkörning, ett vägras eller en storm förorsakar skada på ditt fordon. Bekanta dig med kollisionsskyddet och skydda ditt fordon för skador i händelse av en kollision.

Vad är en kollisionsförsäkring, dvs. ett kollisionsskydd?

Ett kollisionsskydd är ett skydd i den frivilliga kaskoförsäkringen för ett fordon. Kollisionsskydd ingår i Lättkasko och Superkasko för personbilar, paketbilar och lastbilar samt i Helkasko för andra fordon. I den minst omfattande kaskoförsäkringen för fordon, Delkasko, ingår inget kollisionsskydd.

Ur kollisionsskyddet ersätts en skada som drabbat ditt fordon, då skadan har förorsakats till exempel av en kollision, avkörning eller storm. Vid ersättning ur kollisionsskyddet är din självrisk enligt val minst 200 euro och, om det inte är fråga om en skada som förorsakats av storm eller hagelskur, påverkar skadan även bonus i kaskoförsäkringen. 

Observera att en kollisionsskada på ett fordon kan ersättas även ur trafikförsäkringen för en eventuell annan part i en kollision, om den andra parten är skyldig till olycksfallet. Då skadan ersätts ur den andra partens trafikförsäkring påverkar skadan inte din bonus och det finns ingen självrisk.

Skadesituation 1: Kollision utan en annan part

Anton kör in på sin gårdsplan efter en ansträngande arbetsdag. När han parkerar bilen backar han av misstag på åkgräsklipparen som står skymd i carporten. Bilen fäller omkull gräsklipparen och hamnar delvis ovanpå den. Anton rycker till av förskräckelse och inser snabbt vad som har hänt. Han kör försiktigt ner bilen från gräsklipparen. När Anton inspekterar skadorna märker han till sin förtret att kollisionen har skadat bakvagnen på bilen och dessutom bottenplattan av plast.

Ersättningssituation

Antons bil har skyddats med Superkasko. Anton kontaktar Pohjola Verkstadsmästare som tar hand om reparationen av bilen och anmäler skadan till Pohjola Försäkring. Skadan ersätts ur kollisionsskyddet i Superkasko och för Anton återstår att betala självriskandelen, för vilken Anton valde 200 euro när han försäkrade bilen.

Skadesituation 2: Kollision med en annan part

Tua sitter i bilen i eftermiddagsrusningen på väg till sina fritidsintressen. Det slår om till grönt ljus, och bilkön framför henne börjar röra på sig. Så småningom sätter sig också Tua i rörelse, men hon hinner knappt få upp farten innan det slår om till rött igen. Tua är tveksam om hon ska hinna, men väljer att bromsa in. Föraren bakom henne hinner inte reagera i tid, och det korta säkerhetsavståndet leder till att bilarna krockar. Både Tuas och den bakomkörande förarens fordon skadas. 

Ersättningssituation

Tuas bil är skyddad med Lättkasko. Tua kontaktar Pohjola Verkstadsmästare som tar hand om reparationen av bilen och anmäler skadan till Pohjola Försäkring.

Om skadan konstateras bero på Tua, ersätts skadorna på motpartens fordon ur Tuas trafikförsäkring och skadorna på Tuas fordon ur kollisionsskyddet i Tuas kaskoförsäkring. Om ersättning betalas ut ur trafikförsäkringen betalar Tua inte självrisk, men ersättningssituationen har en negativ effekt på bonusen i trafikförsäkringen från början av följande försäkringsperiod. Skadorna på Tuas bil ersätts ur kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen, och Tua betalar den självrisk på 200 euro som hon har valt för sin försäkring. Ersättningssituationen har en negativ inverkan på bonus i kollisionsskyddet från början av följande försäkringsperiod.

Om skadan konstateras bero på den andra parten, ersätts skadorna på Tuas fordon ur motpartens trafikförsäkring. Skadan har då inte någon inverkan på bonus i Tuas kollisionsskydd eller trafikförsäkring och Tua betalar inte självrisk för den inträffade skadan. Skadorna på motpartens fordon ersätts ur hans eller hennes kaskoförsäkring, om det i kaskoförsäkringen ingår ett skydd i händelse av kollision.

 

Hur kan jag foga ett kollisionsskydd till min försäkring?

Om du inte ännu har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, kan du beräkna premien för försäkringen och kollisionsskyddet via den nedanstående länken.

 

Om du redan har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, men försäkringens kasko inte inkluderar kollisionsskydd, eller om du inte vet om din försäkring inkluderar kollisionsskydd, kan du kontrollera och vid behov utvidga ditt försäkringsskydd genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till dina egna försäkringar. Då du öppnar försäkringen för ditt fordon, ser du skydden som ingår i försäkringen och kan ändra skyddets omfattning vid behov. 

Hur mycket kostar kollisionsskyddet?

Du får veta vad kollisionsskyddet kostar genom att gå till kalkylering av försäkringspremien för personbil, motorcykel eller husbil via respektive länk nedan. Om du ger oss grunduppgifterna för fordonet och försäkringstagaren, beräknar vi premien för fordonsförsäkringen. Som självrisk för din försäkring på nätet kan du välja antingen 200 euro eller 500 euro. Genom att välja en större självrisk betalar du en mindre premie för försäkringen. 

Observera att skyddet endast ingår i Superkasko och Lättkasko för personbilar, paketbilar och lastbilar och i Helkasko för andra fordon. 

Kollisionsskydd och bonus

Bonus i kollisionsskyddet är ett ersättningssystem i vilket du med stor bonus förtjänar rabatt på premierna för kollisionsskyddet för ditt fordon. Maximibonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen är 70 % och som ny förare får du för kollisionsskyddet för ditt fordon maximibonus redan från början. 

Bonus i kollisionsskyddet om en skada inträffar

Om du råkar ut för en skada som ersätts ur kollisionsskyddet och du har full bonus om 70 %, sjunker bonus för ditt kollisionsskydd med 10 procentenheter för den följande försäkringsperioden. I annat fall sjunker bonus för kollisionsskyddet med 20 procentenheter för varje försäkringsfall som har ersatts ur kollisionsskyddet. Bonus i kollisionsskyddet minskar inte om den skada som ska ersättas ur kollisionsskyddet förorsakats av storm eller hagelskur.

Så här samlas bonus för kollisionsskyddet

När du kör försäkringsperioden utan en skada som ersätts ur kollisionsskyddet, stiger bonus i ditt kollisionsskydd inför följande försäkringsperiod med 10 %, dock högst till en maximibonus på 70 %.