Bilräddningsskydd

Bilräddningsskyddet är ett skydd i den frivilliga kaskoförsäkringen, som ersätter extra kostnader som uppstår till följd av att resan avbryts. Sådana kostnader är exempelvis kostnader för bogsering av fordonet samt eventuella extra kostnader för resor och inkvartering som uppstår till följd av att resan avbryts.

Vad är bilräddningsskyddet?

Bilräddningsskyddet är ett skydd i kaskoförsäkringen som utan självrisk ersätter kostnader som uppstår till följd av avbruten resa. Bilräddningsskyddet ingår alltid i Superkasko och Lättkasko för personbil, skåpbil och lastbil, och är ett valfritt tilläggsskydd till Delkasko för ifrågavarande fordon. Likaså ingår bilräddningsskyddet automatiskt i Helkasko för motorcykel, husbil och mopedbil, och som valfritt tilläggsskydd i Delkasko för dessa fordon.

Bilräddningsskyddet: Vilka kostnader som uppstår för avbruten resa ersätts

Det som bilräddningsskyddet ersätter är delvis beroende av i vilket kaskoalternativ bilräddningsskyddet ingår. Nedan kan du se exempel på extra kostnader som uppstått på grund av att en resa har avbrutits och som bilräddningsskyddet ersätter.

Bilräddningsskyddet ersätter enligt följande:

1. Kostnader för bogsering och bärgning av fordonet

Bilräddningsskyddet ersätter kostnader för bärgning av fordonet eller bogsering av ett icke kördugligt fordon till närmaste reparationsverkstad. Ur skyddet ersätts bogseringskostnader också då ditt fordon inte startar hemma på gårdsplanen. 

I stället för ersättning för bogseringskostnaderna kan ersättning alternativt betalas för kostnaderna för montörens arbets- och resekostnader, om felet eller skadan repareras på platsen. Därvid ersätts dock högst det belopp som bogseringen hade uppgått till.

När du anlitar våra partner REDGO eller SOS Hinaus för bogsering, säkerställer du att skadan ersätts på det sätt som är förmånligast för dig.

2. Extra kostnader för resor och övernattning i Finland

Bilräddningsskyddet ersätter transport- och resekostnader för föraren till hem-, avrese- eller bestämmelseorten och till passagerarnas avrese- eller bestämmelseort, om

 • fordonet har reparerats, men reparationen för att få fordonet i användbart skick har tagit så lång tid att det har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel.
 • fordonet har blivit stulet och det har varit försvunnet en så lång tid att det har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel.
 • fordonet har skadats så att det är reparationsodugligt. 

Kostnader för transport och resor ersätts till högst det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Andra extra kostnader ersätts till ett sammanlagt belopp av högst 200 euro i alla kaskoalternativ utom Superkasko. Ur bilräddningsskyddet i Superkasko ersätts andra extra kostnader till ett sammanlagt belopp på högst 500 euro. 

3. Extra kostnader för resor och övernattning i utlandet

Bilräddningsskyddet ersätter transport- och resekostnader för föraren till hem-, avrese- eller bestämmelseorten och till passagerarnas avrese- eller bestämmelseort, om

 • fordonet har reparerats men reparationen av den skada eller det fel som har uppkommit på fordonet så att det fås i ett sådant skick som trafiksäkerheten kräver har dröjt längre än tre arbetsdagar och det av denna orsak har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel.
 • reparationen av ett fordon som har skadats så att det inte är kördugligt sker först i Finland.
 • fordonet har blivit stulet och man har fortsatt resan med ett annat fortskaffningsmedel.
 • fordonet har skadats så att det är reparationsodugligt. 

Transport- och resekostnader ersätts enligt billigaste fortskaffnings- eller transportmedel inom försäkringens giltighetsområde, dock högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Om skadan har inträffat utanför de nordiska länderna, arrangeras resan eller transporten av bilskadejouren. 

Bilräddningsskyddet: Vilka kostnader som uppstår för avbruten resa ersätts inte

Bilräddningsskyddet hjälper dig om din resa avbryts exempelvis på grund av en kollision eller ett tekniskt fel på fordonet. Skyddet ersätter dock inte skadan, om den har uppstått på grund av

 • att underhållet av fordonet eller en fordonsdel har försummats eller fordonet har belastats för hårt
 • att fordonet har sjunkit genom isen annanstans än på en allmänt använd vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter
 • att nycklarna har förkommit eller blivit kvar i själva fordonet
 • deltagande i tävling, träning för en tävling eller körträning eller då man annars kör på en motorbana eller på ett område eller en vägsträcka som har avstängts för allmän trafik. 

Tillbaka till vägen med hjälp av Pohjola Bilskadejour

Bilskadejouren hjälper dig tillbaka i trafik var och när som helst. Tjänsten ingår i bilräddningsskyddet i din försäkring. Bilskadejouren betjänar alla tider på dygnet varje dag året runt. Du får råd i problemsituationer på vägen per telefon. Samtidigt kan du beställa bogsering eller en ersättningsbil. 

Bilräddningsskyddet för personbilar ersätter kostnader för hyrbil i EES-länder

Om du har tecknat en försäkring med Superkasko för din personbil, kan försäkringen ersätta kostnader för hyrbil i EES-länder utanför Finland i stället för förarens och passagerarnas resekostnader. Som hyrbilskostnader ersätts därvid kostnader för hyrning av en tillgänglig hyrbil som har en normal utrustningsnivå och som till storleken motsvarar högst den i försäkringsbrevet nämnda personbilen.

Om en skada uppkommer på hyrbilen och självrisken i försäkringen för hyrbilen är större än självrisken i motsvarande skydd för den hos försäkringsbolaget försäkrade bilen, ersätts den överstigande delen av självrisken ur försäkringsbolagets försäkring.

Försäkringen ersätter inte bränsle, avgift för slopad självrisk eller andra frivilliga avgifter i samband med bilhyrning. Ersättning betalas för högst sju dygn, dock högst 1 200 euro.

Hur kan jag foga ett bilräddningsskydd till min försäkring?

Om du inte ännu har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, kan du beräkna premien för försäkringen och bilräddningsskyddet via den nedanstående länken.

Om du redan har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, men försäkringens kasko inte inkluderar bilräddningsskydd, eller om du inte vet om din försäkring inkluderar bilräddningsskydd, kan du kontrollera och vid behov utvidga ditt försäkringsskydd genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till dina egna försäkringar. Då du öppnar försäkringen för ditt fordon, ser du skydden som ingår i försäkringen, och du kan ändra skyddets täckning.