Parkeringsskyddet – en valbar parkeringsförsäkring i kaskoförsäkringen

Parkeringsskyddet är ett valfritt tilläggsskydd till Superkasko för personbil samt Helkasko för motorcykel och husbil. Med Parkeringsskyddet garderar du dig mot skador som drabbar fordonet medan det är parkerat.

Vad är parkeringsskyddet?

Parkeringsskyddet är ett valbart tilläggsskydd till den mest täckande Superkaskoförsäkringen för personbil samt till Helkasko för motorcykel och husbil. Du kan ansöka om försäkringsersättning ur parkeringsskyddet om en part som förblivit okänd krockar med din parkerade personbil och du kan specificera exakt var och när skadan skedde. Vid ersättningar ur Parkeringsskyddet är din självrisk 200 euro.

Skadesituation

Tom har parkerat sin personbil i det lokala köpcentrets parkeringshus. Då Tom återvänder till sin bil, märker han att den har fått en ca 20 cm lång ful skråma på vänster sida, och en liten buckla på vänster bakdörr. Någon har tydligen stött till bilen då hen parkerade i rutan intill. 

Ersättningssituation 1

Tom kan inte identifiera parten som orsakade skadan. Den skyldige förblir alltså okänd. Toms bil har skyddats med Superkasko och ett valbart tilläggsskydd, parkeringsskyddet. Tom kontaktar en Pohjola Verkstadsmästare. Verkstadsmästaren tar hand om reparationen av bilen och anmäler skadan till Pohjola Försäkring. Parkeringsskyddet i Superkasko ersätter skadan och Tuomas betalar bara självrisken, 200 euro. 

Ersättningssituation 2

Tom lyckas med hjälp av säkerhetskamerorna i parkeringshuset identifiera parten som orsakade skadan. Tom skriver upp registreringstecknet på fordonet som orsakade skadan och skickar en elektronisk skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag, Pohjola Försäkring. Han bifogar uppgifterna om fordonet som orsakade skadan till ansökan. Skadan behandlas i det ifrågavarande fordonets försäkringsbolag och det är trafikförsäkringen som den skyldiga parten tagit för sitt fordon som ersätter skadan. Tom betalar ingen självrisk.

Bra att veta!

Om du kan identifiera parten som förorsakat en skada, kan du i regel ansöka om ersättning ur trafikförsäkringen som den skyldiga parten tagit för sitt fordon. 

Du behöver i så fall bara göra en skadeanmälan om skadan som inträffat och meddela registreringstecknet på fordonet som orsakat skadan samt kontaktuppgifterna som du eventuellt har fått av fordonets förare. 

 

Hur kan jag foga ett parkeringsskydd till min försäkring?

Om du inte ännu har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, kan du beräkna premien för försäkringen och det valfria parkeringsskyddet via den nedanstående länken.

Om du redan har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, men försäkringens kasko inte inkluderar parkeringsskydd, eller om du inte vet om din försäkring inkluderar parkeringsskydd, kan du kontrollera och vid behov utvidga ditt försäkringsskydd genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till dina egna försäkringar. Då du öppnar försäkringen för ditt fordon, ser du skydden som ingår i försäkringen och kan ändra skyddets omfattning. 

Hur mycket kostar parkeringsskyddet?

Du får veta var parkeringsskyddet kostar genom att gå till kalkylering av försäkringspremien för personbil, motorcykel eller husbil via respektive länk nedan. Ge oss grunduppgifterna för fordonet och försäkringstagaren, så beräknar vi priset på fordonsförsäkringen. Då du därefter väljer det valbara skyddet vid parkeringsskada, uppdateras priset på försäkringen, och då ser du direkt parkeringsskyddets inverkan på det totala priset på försäkringen.

Observera, att parkeringsskyddet endast kan väljas till Superkasko för personbil och Helkasko för motorcykel och husbil. 

Hur gör jag då en skada har inträffat?

Om ett annat fordon skadar ditt fordon medan det är parkerat, kan du ansöka om ersättning antingen ur den skyldiga partens trafikförsäkring eller det valfria parkeringsskyddet i din kaskoförsäkring.

Om du kan identifiera den som orsakade skadan, ska du ta upp hens kontaktuppgifter. Skadan anmäls i det här fallet till bolaget som försäkrat personens fordon, och ersättning söks ur ifrågavarande fordons trafikförsäkring.

Om du inte kan identifiera den som orsakat skadan, ska du föra ditt skadade fordon till närmaste Pohjola Verkstadsmästares verksamhetsställe. Verkstadsmästaren sköter reparationen av fordonet och ansöker om försäkringsersättning för dig. I samband med besöket får du av verkstadsmästaren ett ersättningsbeslut och du betalar då på verkstaden endast den eventuella självrisken.

Mer detaljerade anvisningar i en skadesituation får du på Pohjola Skadehjälpen.