Avbrottsskydd – ersättning för tiden när ett fordon är på reparation

Avbrottsskyddet är ett valfritt tilläggsskydd till Superkasko för personbil, paketbil och lastbil samt Helkasko för motorcykel och husbil. Avbrottsskyddet ger dig dagersättning eller tillgång till en ersättningsbil för tiden som din bil är på reparation efter exempelvis en krock eller skadegörelse.

Vad är avbrottsskydd?

Avbrottsskyddet är ett valbart tilläggsskydd till våra mest täckande kaskoförsäkringar. Avbrottsskyddet kan väljas till Superkasko för personbil, paketbil och lastbil samt Helkasko för motorcykel och husbil. Avbrottsskyddet hjälper om din körning avbryts exempelvis på grund av kollision, stöld, glasskada eller djurskada.

Har skadan redan uppstått? Se nedan Skadehjälpens anvisningar för olika skadesituationer:

Avbrottsskydd för personbil och ersättningsbil

Avbrottsskyddet för personbil ger dig en ersättningsbil till förfogande för den tid som reparationen räcker, dock högst 30 dagar, då din bil repareras efter en skada som ersätts ur din kaskoförsäkring. Skador som kommer i fråga är krockskada samt djur-, sammanstötnings-, skadegörelse-, brand-, parkerings-, vindrute- och stöldskada. Om din bil måste lösas in på grund av skadan, ersätter avbrottsskyddet en ersättningsbil för högst 14 dagar. Om resan åter avbryts på grund av ett tekniskt fel på bilen, ersätter avbrottsskyddet en ersättningsbil för högst 7 dagar.

Om skadan inte beror på ett tekniskt fel på fordonet och du inte behöver en ersättningsbil, kan du alternativt välja att avbrottsskyddet för personbil ersätter dig med en dagpenning för de dagar som bilen repareras. Därvid kan du få en dagpenning på 50 euro i stället för en ersättningsbil. 

När får jag tillgång till en ersättningsbil?

Rätten till ersättningsbil varierar med skadans art. 

Om fordonet på grund av skadan som inträffat är i trafikodugligt skick eller inte i din besittning på grund av en stöldskada och du har skickat en kopia av polisanmälan till försäkringsbolaget, kan rätten till ersättningsbil börja då skadan inträffade. Om fordonet efter skadan som inträffat är i trafikdugligt skick, börjar rätten till ersättningsbil då reparationsarbetet inleds.

Då fordonet är i trafikodugligt skick på grund av ett tekniskt fel, får du en ersättningsbil från den dagen då felet uppstod. Rätten att använda ersättningsbil upphör då reparationen av det skadade fordonet är slutförd eller senast den 8:de dagen efter att felet uppstod.

Rätten att använda ersättningsbil upphör och ersättningsbilen måste återlämnas då reparationen av det skadade fordonet är slutförd, den stulna bilen återfinns eller då de maximala ersättningstiderna för de ovan nämnda skadorna (30 dagar, 14 dagar eller 7 dagar) har uppnåtts. 

Får jag fritt välja ersättningsbil?

Då en skada har inträffat och du behöver tillgång till en ersättningsbil, gäller följande restriktioner ersättningsbilen som väljs: 

  • Avbrottsskyddet ersätter kostnaderna för hyrning av ett standardutrustat fordon. Som ersättningsbil ersätts högst en stationsvagn som motsvarar klass C eller en motsvarande storleksklass i en biluthyrningsfirma (t.ex. VW Golf, Ford Focus, Opel Astra).
  • Försäkringsbolaget har rätt att utse den serviceproducent av vilken fordonet hyrs. Om fordonet hyrs av någon annan än en av försäkringsbolaget utsedd serviceproducent, betalar försäkringsbolaget för hyreskostnaderna högst 50 euro per dygn. 
  • Försäkringstagaren kan inte påverka valet av den valda ersättningsbilens kraftöverföring, drivkraft eller växelsystem; dessa bestäms av försäkringsbolaget. 
  • Försäkringen ersätter hyreskostnaderna endast då ersättningsbilen hyrs i Finland. 

Avbrottsskydd för andra fordon

Med det avbrottsskydd som ingår i Superkasko för paketbilar och lastbilar samt i Helkasko för husbilar och motorcyklar kan man få en ersättande personbil i stället för en dagpenningsersättning i euro (40 € eller 90 €).

För ett fordon som repareras betalas ersättning för högst 30 dagar. Om fordonet har stulits och det inte återfinns, betalas ersättning för högst 30 dagar. I de fall där det är fråga om inlösen av fordonet betalas ersättning för högst 14 dagar.

Som självrisk i avbrottsskyddet kan du välja antingen 0 dygn eller 3 dygn. Observera, att om du väljer en självrisk på 3 dygn, betalas dagersättningen ut från och med det 4:e dygnet. 

Hur kan jag foga ett avbrottsskydd till min försäkring?

Om du inte ännu har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, kan du beräkna premien för försäkringen och det valfria avbrottsskyddet via den nedanstående länken.

Om du redan har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, men försäkringens kasko inte inkluderar avbrottsskydd, eller om du inte vet om din försäkring inkluderar avbrottsskydd, kan du kontrollera och vid behov utvidga ditt försäkringsskydd genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till dina egna försäkringar. Då du öppnar försäkringen för ditt fordon, ser du skydden som ingår i försäkringen, och du kan ändra skyddets täckning.