Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringen är ett skydd för föraren och fordonet. Varje fordon som används i trafik ska försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring, som ersätter personskador vid en eventuell skadesituation och skador på en eventuell oskyldig parts fordon. Dessutom lönar det sig att försäkra det egna fordonet med en kaskoförsäkring, som ger skydd exempelvis i händelse av skadegörelse, mot bucklor som uppstår vid parkering, vid motorfel och stenskott mot vindruta. Du kan skräddarsy skydden så att de passar ditt fordon. Läs mer om våra försäkringar, räkna ut premien och teckna nedan enkelt en försäkring för ditt fordon.

Autovakuutus henkilöautolle
FÖRMÅN
Bilförsäkring för personbil
Motorcykelförsäkring

 

Andra fordonsförsäkringar

 

Försäkring för paketbil
Mopedförsäkring
Asuntovaunun vakuutus tuo mielenrauhaa matkailuun
Försäkring för husbil
Försäkring för lastbil
Försäkring för elbil
Moottorikelkkailija talvisessa metsässä ja moottorikelkan vakuutus kunnossa.
Försäkring för snöskoter
Försäkring för mopedbil
Försäkring för husvagn
Försäkring för museifordon
Försäkring för oregistrerade fordon
Försäkring för släpvagn
Försäkring för traktorfyrhjuling
Försäkring för traktor
Försäkring för fyrhjuling
Försäkring för hobbyfordon

 

Hur mycket kostar en fordonsförsäkring?

Priset på fordonsförsäkringen beror bland annat på ditt fordons märke och ålder, de skydd som du valt till fordonsförsäkringen samt den bonus du intjänat i försäkringen under din körhistoria. Lättast framgår priset på fordonsförsäkringen, om du väljer önskad fordonsförsäkring, uppger grunddata om ditt fordon och väljer de skydd du vill ha. Utifrån dessa uppgifter kan vi räkna ut det preliminära priset på din skräddarsydda försäkring. Efter det kan du om du vill fortfarande ändra på skydd och självrisker så att det passar ditt fordon innan du tecknar försäkringen på nätet. Välj ditt fordon och räkna ut priset på din fordonsförsäkring genom knapparna ovan.

Du kan bekanta dig med hur räknaren fungerar, vilka faktorer som inverkar på den premie som den räknar ut och våra tips på vilka saker som det utöver premien är skäl att beakta vid valet av försäkring på nedanstående sida.

Hurdan bonus har fordonsförsäkringen?

Bonus i fordonsförsäkringen är ett belöningssystem, som belönar föraren för en säker och skadefri körstil. Då du kör en försäkringsperiod, i regel ett år, utan skador som ersätts ur din fordonsförsäkring, stiger din bonus under nästa försäkringsperiod. Då du intjänar en högre bonus sjunker premien för nästa försäkringsperiod. Den obligatoriska trafikförsäkringen och den frivilliga kaskoförsäkringen har egna separata bonussystem, som du kan läsa mer om via länkarna nedan.

Vad termerna betyder: Bilskyddsavtal för alla fordon

Då du försäkrar ditt fordon med Pohjola Försäkrings fordonsförsäkring, bildas av ditt försäkringsskydd ett Bilskyddsavtal. Avtalet kommer att heta Bilskydd, oavsett hurdant fordon du försäkrar eller vilka skydd du väljer i försäkringen. Det är bra att observera att till ditt Bilskyddsavtal fogas samtliga fordonsförsäkringar, där du är försäkringstagare.

Jämförelse och konkurrensutsättning av fordonsförsäkringar

Det är förnuftigt att med jämna mellanrum jämföra och konkurrensutsätta fordonsförsäkringar. Då du jämför och konkurrensutsätter försäkringar säkerställer du att du får det bästa alternativet för just ditt fordon. Då du gör jämförelsen är det bra att komma ihåg att det i försäkringar också finns andra skillnader än priset. Vid jämförelse av fordonsförsäkringar är det därför bra att kontrollera utöver de skydd som ingår i försäkringarna, vad som ersätts och hurdan service du får om det sker en fordonsskada.

En jämförelse av Pohjola Försäkrings fordonsförsäkringar gör du enklast genom knapparna ovan, och vi har nyligen gjort en jämförelse av försäkringar för personbil och motorcykel ännu lättare. Läs artikeln om konkurrensutsättning av bilförsäkringen.

Fordonsförsäkring för företag eller taxi

Varje fordon behöver en försäkring. Du kan försäkra utöver ditt fordon också ditt företags fordon. Läs mer, be om en offert och försäkra ditt företags person-, skåp- och lastbilar samt eventuella andra fordon behändigt via länken nedan.

Av oss får du också A-Försäkringstjänsterna, som uttryckligen planerats för att trygga företagsverksamhet inom yrkestrafik. Oavsett om det är fråga om försäkringar för taxiföretagare, transportföretag, bussbranschen, jordbyggnadsföretag, sjuktransporter eller skogsmaskiner och maskinföretagare får du en lösning som passar din verksamhet. Helheten av A-Försäkringstjänster samlar den specialkompetens om försäkring av yrkestrafik som vi byggt upp under årens lopp.

Registrering och avställning

I tjänsten op.fi kan du jämföra och skräddarsy en försäkring som passar ditt fordon. Du kan när du har tecknat försäkringen också registrera fordonet, varefter ditt fordon är färdig att användas i trafik. Registreringen kan du göra utöver i tjänsten op.fi också via Traficoms tjänst, varifrån nödvändiga uppgifter förmedlas till oss.

Tänker du köpa en begagnad bil av en privatperson? När du sköter en bilaffär mellan privatpersoner i tjänsten OP Smidiga affärer, kan du i samband med affären också registrera och försäkra din bil.

Läs om tjänsten OP Smidiga affärer

Om du använder ditt fordon bara en del av kalenderåret kan du i OPs nättjänst eller via Traficoms tjänst göra en avställning av fordonet för den tid du inte använder fordonet. Med en avställning kan du göra inbesparingar i dina fordonskostnader, eftersom du i regel inte betalar fordonsskatt för ifrågavarande tid. Då du har försäkrat ditt fordon med en trafikförsäkring, debiteras för avställningstiden inte heller den ifrågavarande premien. Observera dock att Pohjola Försäkrings försäkring exempelvis för motorcykel färdigt har åretruntpremiesättning, varför du nödvändigtvis inte behöver göra en avställning.

Pohjola Skadehjälpen hjälper dig då det sker en fordonsskada

Pohjola Skadehjälpen är en sökmotor för skador. I Skadehjälpen får du snabbt instruktioner när det smäller till i trafiken. Skriv i sökfältet på webbplatsen den skada som inträffat, så letar tjänsten anvisningar för din situation och ger information om vad fordonsförsäkringen ersätter. Visste du, att i skadesituationer betjänas du även av Pohjola Verkstadsmästare och våra övriga verkstadspartner?

Läs mer om Pohjola Skadehjälpen

Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare till din tjänst

Då du har en Pohjola Bilförsäkring som innehåller en kaskoförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare. Verkstadsmästarna är verkstadspartner som omsorgsfullt har utsetts av Pohjola Försäkring och ger dig yrkeskunnig betjäning vid bilskador runtom i Finland. 

Vid bilskadesituationer kan du föra din bil för reparation direkt till närmaste Pohjola Verkstadsmästare-verksamhetsställe. Då du vid en skada anlitar verkstadsmästaren, behöver du inte göra en ersättningsansökan i efterskott – verkstadsmästaren gör den på verkstaden för dig. På verkstaden betalar du endast självrisken och resten faktureras av Pohjola Försäkring. 

 

Läs mer om vår andra mobilitetstjänster