Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.

Fordonsförsäkring för företag

Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag

En försäkring speciellt framtagen för företagsfordonet

Vi har försäkringar som uppfyller just dina behov för såväl personbilar, taxibilar, skåpbilar som andra företagsfordon. Vi hjälper dig att välja den bästa bilförsäkringen för ditt företag.

Beställ grönt kort smidigt på nätet

Om du har trafikförsäkring hos Pohjola Försäkring kan du enkelt skriva ut ett grönt kort, det vill säga ett Green Card, för ditt fordon via nättjänsten för försäkringar.

Omedelbar hjälp när en skada inträffat

Pohjola Skadehjälpen ger dig instruktioner för skadesituationer och din närmaste verkstadspartner. I huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och Uleåborg får du hjälp av våra partner Pohjola Verkstadsmästarna, som reparerar din bil och även gör en skadeanmälan åt dig

Gardera dig mot skador med en obligatorisk trafikförsäkring och en kaskoförsäkring

Varje dag händer det kollisioner och påkörningar i trafiken och det inträffar också personskador. Hos oss får du den lagstadgade trafikförsäkringen för fordon och den frivilliga bilförsäkringen, det vill säga en kaskoförsäkring för personbilar, skåpbilar och lastbilar samt övriga fordon i ditt företag.

Trafikförsäkringen ersätter vid trafikolyckor personskador samt skador som drabbar den oskyldiga parten. Du kan med en kasko gardera dig mot skador som drabbar ditt företags fordon, då föraren själv är skyldig till skadan eller om det är oklart vem som är den skyldiga.

Med en fordonsförsäkring kan du försäkra exempelvis ditt företags
  • person-, paket- och lastbilar
  • släpvagnar och bogserbara anordningar
  • snöskotrar och fyrhjulingar
  • arbetsmaskiner
  • andra motordrivna fordon.

Vad omfattar bilförsäkring för företag?

Vi erbjuder följande försäkringsskydd för person- och skåpbilar:

Valitse palvelutaso (1/4)

Super­kasko Hel­kasko Del­kasko Trafikförsäkring
Trafikförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Stöldförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Brandförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Djurförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Rättsskyddsförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Bilräddningsförsäkring* Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Skadegörelseförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Vagnskadeförsäkring Kyllä Kyllä Ei Ei
Avbrottsförsäkring Kyllä Ei Ei Ei

*Vissa skydd och tilläggsskydd i bilförsäkringen, till exempel biltjänstförsäkringen, avslutas automatiskt när fordonet uppnår en viss ålder som fastställs i försäkringsvillkoren. 

Dessa merskyddsförsäkringar kan läggas till i din kasko mot en tilläggsavgift.

Valitse vakuutus (1/3)

Super­kasko Helkasko Delkasko
Glasförsäkring Kyllä Kyllä Kyllä*
Finansieringsförsäkring Kyllä Kyllä Ei
Avbrottsförsäkring Kyllä Kyllä Ei
Bedrägeriförsäkring Ei Kyllä Ei
Bogsertjänstförsäkring för lastbilar och bussar Ei Kyllä Kyllä

 

*Det går inte att lägga till en glasförsäkring till Delkasko för bussar.

Smidigt och bekymmersfritt paraplyavtal, när ditt företag har flera bilförsäkringar

Om ditt företag har flera fordonsförsäkringar, kan ett paraplyavtal vara det enklaste och förmånligaste sättet att hålla försäkringarna alltid uppdaterade. Ett paraplyavtal, dvs. ett avtal om skötsel av fordonsförsäkringar, betyder att vi svarar för upprätthållandet av ditt företags fordonsförsäkringar på dina vägnar.

Vi kan till exempel avtala om omfattningen hos försäkringarna eller om automatiska ändringar i försäkringsskyddet då fordonen åldras. Avtalet ger förutsebara premier och flexibla betalningsarrangemang efter ditt företags behov. 

Var tionde bil råkar ut för en kollision under ett år, och i yrkestrafik var femte. Du kan säkerställa att företagets fordonsförsäkringar gäller kontinuerligt genom att ingå ett serviceavtal för försäkringar med oss.

Petri Linna Product Specialist, Pohjola Försäkring

Teckna en kaskoförsäkring för fordon i ditt företag och välj en omfattning på försäkringar för företagsfordon efter dina behov

Kasko är en frivillig försäkring för fordon i ditt företag. Vi ersätter skador på ditt fordon enligt omfattningen i den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger skydd i händelse av kollision och innehåller dessutom alla de skydd som ingår i Delkasko. Delkasko ersätter brand-, djur-, skadegörelse-, stöld- och rättsskyddsskador samt exempelvis kostnader för bogsering. För företagets personbilar som är i privat bruk kan du också välja Superkasko, som är den mest omfattande bilförsäkringen för företag. Försäkringen ersätter också förlorade användningsdagar.

Vi skräddarsyr kaskoförsäkringen individuellt enligt ditt företags behov. Ur tilläggsskydden för kasko för företagsfordon kan du få ersättning exempelvis om en fönsterruta går sönder, för förlorade användningsdagar eller för förlust till följd av bedrägeri i anslutning till fordon som är i hyresbruk.

 

Försäkringar för bilaffärer 

Ett företag som bedriver fordonshandel kan beviljas trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen som gruppförsäkring om fordonshandelns andel av företagets omsättning är över 50 procent. 

Grupptrafikförsäkring samt Hel- och Delkasko för bilaffärer är produkter för bilaffärer.  Helkaskoförsäkring för bilaffärer omfattar vagnskade-, brand-, stöld-, skadegörelse-, djur- och rättsskyddsförsäkring, återlämningsskydd, finansieringsförsäkring samt bilräddningsförsäkring för person-, paket- och husbilar samt motorcyklar.  Delkaskoförsäkring för bilaffärer omfattar brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskydd. 

Vi går gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig bilförsäkringslösning för ditt företag. Lämna oss dina kontaktuppgifter i nedanstående offertbegäran så berättar vi mer!

I utlandet avgörs ersättningsfrågorna vid trafikskador i regel enligt bestämmelserna i det aktuella landet. I så fall kan ersättningsbeloppen och ersättningsförfarandena vara otillräckliga. Vi rekommenderar att föraren och de som reser i fordonet också har en tillräcklig reseförsäkring.

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna  lönar det sig alltid att ta med sig det Gröna kortet, dvs. Green Card, som är ett intyg över att trafikförsäkringen är i kraft. I det Gröna kortet räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Beställ ett Green Card

Före resan gör du klokt i att kontrollera att stöldskyddet för företagets fordon gäller och dess självrisker. Vid skador på fordon som sker utanför Norden dubbleras din självrisk vid skador.

I Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien gäller stöldskyddet för en personbil eller motorcykel endast om ett separat avtal ingåtts om detta. Om avtalet gäller och personbilen eller motorcykeln stjäls i något av de nämnda länderna, är självrisken 20 procent av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

Om din personbil eller motorcykel stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Mies ajaa taksia asiakas kyydissään tyytyväisenä siitä, että hänellä on taksivakuutus turvanaan.
Taxiförsäkring
Du får en precis så omfattande taxiförsäkring som du vill ha för din taxi.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.