Yrityksen ajoneuvovakuutus_rekka

Fordonsförsäkring för företag

Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag

Skydd som behövs för dina fordon

Du får försäkringar som skräddarsytts för ditt företags bilar och övriga fordon.

Smidig hjälp då det sker en skada

Pohjola Skadehjälpen ger råd till företaget och personalen när en skada inträffat. Med den hittar du också enkelt våra samarbetsparter som finns närmast dig.

Mest nöjda kunder

Våra företagskunder är enligt undersökningar de mest nöjda i Finland. (EPSI Rating Vakuutus 2016)

Varje fordon behöver en försäkring

Varje dag händer det kollisioner och påkörningar i trafiken och det inträffar också personskador.  Hos oss får du utöver den obligatoriska trafikförsäkringen och den frivilliga bilförsäkringen, dvs. kasko för personbilar, paketbilar och lastbilar samt för övriga fordon i ditt företag.

Trafikförsäkringen ersätter vid trafikolyckor personskador samt skador som drabbar den oskyldiga parten. Du kan med en kasko gardera dig mot skador som drabbar ditt företags fordon, då föraren själv är skyldig till skadan eller om det är oklart vem som är den skyldiga.

Med en fordonsförsäkring kan du försäkra exempelvis ditt företags
  • person-, paket- och lastbilar
  • släpvagnar och bogserbara anordningar
  • snöskotrar och fyrhjulingar
  • arbetsmaskiner
  • andra motordrivna fordon.

Smidigt och bekymmersfritt paraplyavtal

Om ditt företag har flera fordonsförsäkringar, kan ett paraplyavtal vara det enklaste och förmånligaste sättet att hålla försäkringarna alltid uppdaterade. Ett paraplyavtal, dvs. ett avtal om skötsel av fordonsförsäkringar, betyder att vi svarar för upprätthållandet av ditt företags fordonsförsäkringar på dina vägnar.

Vi kan till exempel avtala om omfattningen hos försäkringarna eller om automatiska ändringar i försäkringsskyddet då fordonen åldras. Avtalet ger förutsebara premier och flexibla betalningsarrangemang efter ditt företags behov. 

Var tionde bil råkar ut för en kollision under ett år, och i yrkestrafik var femte. Du kan säkerställa att företagets fordonsförsäkringar gäller kontinuerligt genom att ingå ett serviceavtal för försäkringar med oss.

Petri Linna Product Specialist, Pohjola Försäkring

Kasko ersätter skador på företagets fordon

Kasko är en frivillig fordonsförsäkring. Vi ersätter skador på ditt fordon enligt omfattningen i den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger skydd i händelse av kollision och skadegörelse, och innehåller alla de skydd som ingår i Delkasko. Delkasko ersätter åter brand-, älg-, stöld- och rättsskyddsskador samt exempelvis kostnader för bogsering. För företagets högst 3 år gamla personbilar i privat bruk kan du också välja Superkasko, som ersätter också förlorade användningsdagar.

Vi skräddarsyr kaskoförsäkringen individuellt enligt ditt företags behov. Ur tilläggsskydden för kasko för företagsfordon kan du få ersättning exempelvis om en fönsterruta går sönder, för förlorade användningsdagar eller för förlust till följd av bedrägeri i anslutning till fordon som är i hyresbruk.

Taksivakuutus yrittäjälle
Taxiförsäkring
Du får en precis så omfattande taxiförsäkring som du vill ha för din taxi.
Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Vastuuvakuutus yritykselle_kuva
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.

I utlandet avgörs ersättningsfrågorna vid trafikskador i regel enligt bestämmelserna i det aktuella landet. I så fall kan ersättningsbeloppen och ersättningsförfarandena vara otillräckliga. Vi rekommenderar att föraren och de som reser i fordonet också har en tillräcklig reseförsäkring.

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna  lönar det sig alltid att ta med sig det Gröna kortet, dvs. Green Card, som är ett intyg över att trafikförsäkringen är i kraft. I det Gröna kortet räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Beställ ett Green Card

Före resan gör du klokt i att kontrollera att stöldskyddet för företagets fordon gäller och dess självrisker. Vid skador på fordon som sker utanför Norden dubbleras din självrisk vid skador.

I Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien gäller stöldskyddet för en personbil eller motorcykel endast om ett separat avtal ingåtts om detta. Om avtalet gäller och personbilen eller motorcykeln stjäls i något av de nämnda länderna, är självrisken 20 procent av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

Om din personbil eller motorcykel stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.