Nainen on lennolla yrityksen matkavakuutus turvanaan.

Reseförsäkring för företag

Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
1

En heltäckande försäkring för din resande personal

Vår försäkring ersätter förutom läkarkostnader t.ex. sjuktransport till hemlandet eller tjänstgöringslandet samt rese- och inkvarteringskostnader till följd av en plötslig naturkatastrof.

2

Larmtjänst vid resor 24h

När en sjukdom eller ett olycksfall inträffar plötsligt utomlands, får du personligt stöd och rådgivning vid val av en pålitlig läkare eller ett sjukhus. Du sköter även ärenden i samband med betalningsförbindelser på numret +358 102 530 011.

3

Våra läkare som vi arbetar med stödjer återhämtningen

I Finland och efter en utlandsresa får du av läkare som vi samarbetar med en bra vård som bidrar till en snabb återhämtning.

Reseskydd för företag för dig och ditt företags anställda

Olycksfall utomlands kan orsaka överraskande stora kostnader, och därför lönar det sig att förutse riskerna i tid. En reseförsäkring skyddar dig och dina anställda mot risker på arbets- och tjänsteresor samt utlandsuppdrag, både under resan och före och efter resan.

Om din arbetstagare insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall utomlands, garanterar vår omfattande servicenätverk en snabb och pålitlig hjälp. Från larmtjänsten vid resor får du sakkunniga råd t.ex. för att hitta den närmaste pålitliga läkarstationen. Dessutom ger larmtjänsten vid resor hjälp i faktureringsärenden. Förbered dig att betala kostnaderna först själv och ansök om ersättning i tjänsten op.fi. Reseförsäkringen kan även utgöra en personalförmån med vilken du engagerar dina arbetstagare. I Pohjola Skadehjälpen hittar du de läkare som vi samarbetar med nära dig i Finland och utomlands.

Vår reseförsäkring lämpar sig för finländska företag, förbund samt organisationer. Du kan teckna försäkring för hela din personal eller endast för en viss persongrupp.

Reseförsäkringen för företag kompletterar den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, som inte ersätter sjukdom under arbetsresa.

Vad ersätter resenärförsäkringen för företag?

Den bästa reseförsäkringen för ditt företag är en sådan som du kan skräddarsy enligt behoven för din resande personal.

  • Från resenärförsäkringens vårdskydd ersätter vi vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan en övre gräns i euro.
  • När hälsotillståndet är stabilt, ersätter vi från avbrottsskyddet arbetstagarens sjuktransport till hemlandet eller tjänstgöringslandet samt rese- och inkvarteringskostnader för en ersättare (eller familjemedlem).
  • Evakueringsskyddet omfattar extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av en naturkatastrof eller ett terrordåd.
  • Katastrofskyddet täcker förutom rese- och inkvarteringskostnader även transportkostnader av lösöre som uppkommer exempelvis till följd av en vidsträckt skogsbrand eller explosion.

I resenärförsäkringen kan du inkludera även

  • avbeställningsskydd, skydd vid försening från resa och vid väntan på resa,
  • dagpennings-, invaliditets- och dödsfallsskydd,
  • samt skydd vid misshandel och kidnappning samt kristerapiskydd.

För företagets utlandsuppdrag behöver du ett mera långvarigt skydd

När din arbetstagare ska resa på ett utlandsuppdrag, behövs ett mera omfattande skydd än för en kortare arbetsresa. Utstationeringen grundar sig på ett separat avtal med arbetsgivaren om ett långvarigt utlandsuppdrag. En försäkring vid utstationering gäller i 24 h när du bor och reser i utlandet. Skyddet gäller även under semesterresor och under den utstationerade arbetstagarens kortvariga besök i Finland. I försäkringen kan även familjemedlemmar inkluderas.

Försäkringen vid utstationering kan utvidgas till att omfatta även hälsovård under utlandsuppdraget. Hälsovårdskostnader är bl.a. årliga läkarkontroller, vaccinationer, tandkontroller samt undersökningar som motsvarar rådgivningsbesök för barn. Försäkringarna för utstationering skräddarsys så att de svarar mot behoven hos de anställda i ditt företag. 

Kom ihåg att också försäkra resgodset

Det lönar sig att ansluta även resgodsförsäkring till reseförsäkringen för att trygga arbetstagarens och arbetsgivarens egendom under resan. Vi ersätter skadan om din dator stjäls, mobilen går sönder eller om resväskan försenas när du reser till resmålet. Försäkringen kan tecknas som en person- eller familjespecifik försäkring. Betalningsmedel och värdepapper är ett valfritt tilläggsskydd.

Som tilläggsskydd rekommenderar vi reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar. Reseansvarsförsäkringen är nödvändig om exempelvis arbetstagaren under resan orsakar en person- eller sakskada för en utomstående som han eller hon enligt lagen är ersättningsskyldig för. Reserättsskyddsförsäkringen hjälper däremot vid kostnader i anslutning till att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Kontakta våra experter då du behöver information om våra reseförsäkringsalternativ.

Nainen selaa puhelinta ja tutustuu digitaaliseen työntekijän vakuutuskorttiin.
Arbetstagarens försäkringskort
Arbetstagarens försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe.

När du ska iväg på en arbetsresa, kontakta oss för att ta reda på omfattningen på din försäkring.

Hjälp på resan

Om du insjuknar eller skadar dig under resan, hittar du uppgifterna för den närmaste läkaren vi samarbetar med på ditt resmål samt noggrannare anvisningar i Skadehjälpen, på adressen skadehjalpen.pohjola.fi samt i OP:s mobilappar eller på det digitala försäkringskortet.

Genom vår larmtjänst vid resor (+358 10 253 0011) får du hjälp dygnet runt om du skadar dig eller insjuknar under en utlandsresa. Om du behöver sjukhusvård, en operation eller en dyrare undersökning, ska du först kontakta larmtjänsten vid resor och komma överens om en betalningsförbindelse.

Med familjen på arbetsresa?

En tidsbestämd eller fortlöpande reseförsäkring för privatkunder kan tecknas för barnen och makan/maken. Försäkringarna kan tecknas behändigt i nätbutiken.

När du semestrar i samband med en arbets- eller tjänsteresa, se också till att dina semesterdagar är tryggade. Semesterdagar i samband med en arbetsresa ingår i upp till sju dagar i reseskyddet för företag.

Skydda dig själv under längre semesterresor med en separat reseförsäkring för privatkunder som du får från vår nättjänst.

Reseförsäkringen gäller inte i riskfyllda grenar och inte heller vid tävlingsidrott eller vid träning för sådan. En försäkring kan i allmänhet fås att gälla också i sådana situationer mot ett separat avtal och en separat premie.

Däremot omfattar reseförsäkringen annan idrottsutövning och motion. Du kan exempelvis delta i ett löpevenemang i motionärsklassen eller träna på hotellets gym som hobby.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.