Nainen selaa puhelinta ja tutustuu digitaaliseen työntekijän vakuutuskorttiin.

Arbetstagarens försäkringskort

Arbetstagarens försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe.
1

Snabbare återhämtning och återgång till arbetet

Vid sjukdoms- och olycksfall styrs arbetstagaren genast till den lämpligaste samarbetsläkaren och till sådan vård som omfattas av försäkringen.

2

Anvisningar och information enkelt till arbetstagaren

Läkarbesöket underlättas då anvisningar och försäkringsuppgifter lätt kan överblickas i försäkringskortet.

3

Pohjola Försäkrings kundförmån

Du får avgiftsfritt tillgång till det digitala försäkringskortet, om ditt företag har tecknat personförsäkring.

Försäkringsinformation och läkaranvisningar finns lättgängliga för arbetstagaren

Vid sjukdoms- och olycksfall hittar arbetstagaren behändigt arbetsgivarens anvisningar för situationen på försäkringskortet. På försäkringskortet finns också de försäkringsuppgifter som ska visas upp på läkarmottagningen för fakturering. Återhämtningen och återgången till arbetet påskyndas, eftersom arbetstagaren vid sjukdoms- och olycksfall snabbt kommer till rätt plats för vård. 

Arbetstagarens försäkringskort är en kostnadsfri tjänst för Pohjola Försäkrings företagskunder med personförsäkringar. Med försäkringskortet kan du hänvisa dina anställda att använda tjänster kopplade till personalhälsan, och personalen hittar enkelt anvisningar och information om sitt försäkringsskydd. Arbetstagarens försäkringskort finns alltid med i telefonen, förutsatt att länken har sparats.

Arbetstagarens försäkringskort ersätter det digitala försäkringskortet för företag

Om ditt företag idag använder det digitala försäkringskortet, uppdaterar vi automatiskt kortet till Arbetstagarens försäkringskort.

Du får tillgång till de förbättrade förmånerna när företagets administratör eller annan ansvarig uppdaterar det befintliga kortets innehåll genom funktionen Redigera. Vi rekommenderar att kortet uppdateras med information om företagets företagshälsovård och företagets anvisningar vid skadesituationer. Kortet uppdateras automatiskt, vilket innebär att länken som delats med anställda inte behöver delas på nytt.

Hur börjar jag använda arbetstagarens försäkringskortet?

Anvisningar för arbetsgivaren

  1. Öppna tjänsten Arbetstagarens försäkringskort under Försäkringar högst upp på webbplatsen op.fi.
  2. Välj ”Lägg till nytt kort”. Du kan namnge korten till exempel efter olika personalgrupper. Vid behov kan du skriva anvisningar i fältet för till exempel anmälan om sjukfrånvaro.
  3. Du kan välja valfri företagshälsovård i den färdiga leverantörslistan eller lägga till en ny genom att välja alternativet ”Annan”. Därefter kan du lägga till en webbadress som länkar den försäkrade till webbplatsen eller kontaktuppgifterna för rätt företagshälsovårdsleverantör.
  4. Välj de försäkringar som visas på kortet efter kategori. Gå vidare till förhandsgranskningen där det färdiga kortet visas.
  5. Klicka på ”Skapa kort”. Klart! Nu är kortet klart och kan delas.
  6. Du kan kopiera länken till urklipp och sedan dela den via e-post.

Inloggning till Arbetstagarens försäkringskort sker på op.fi med hjälp av nätbankskoderna för inhemska banker. För att kunna skapa ett kort behövs fullmakter till personförsäkringar i nättjänsten. När kortet publiceras skapas en länk till kortet som du kan dela med dina anställda till exempel via e-post, sms eller på intranätet.

I slutet av den här sidan finns en meddelandemall som du kan använda när du delar kortlänken med dina anställda.

Anvisningar för arbetstagaren

  1. Öppna länken till Arbetstagarens försäkringskort som du fått från din arbetsgivare. Du kan spara länken i bokmärken i telefonens webbläsare eller på startmenyn.
  2. På fliken Instruktioner hittar du anvisningar från din arbetsgivare, anvisningar för skadesituationer och kontaktuppgifter till din företagshälsovård.
  3. På fliken Dina försäkringar hittar du ytterligare information om de försäkringar som valts för ditt kort.

Försäkringskortet är en webbplats som öppnas i telefonens webbläsare. På försäkringskortet ser du information om de personförsäkringar som din arbetsgivare tillhandahåller och som du ska visa upp vid läkarbesök för fakturering. 

” ”
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

Hej!

Vi har vår arbetsolycksfallsförsäkring hos Pohjola Försäkring som även tillhandahåller Arbetstagarens försäkringskort. På kortet samlas allt som är relaterat till företagets personalförsäkringar och företagshälsovård i ett enda paket.

Använd försäkringskortet om du blir sjuk eller skadar dig. Du hittar enkelt information om vad försäkringen ersätter och vilken läkarmottagning du bör kontakta. På läkarmottagningen ska du visa upp försäkringskortet med försäkringsuppgifter för fakturering.

Du får tillgång till kortet via den här länken: [lägg till länk till företagets försäkringskort här]. Spara länken till kortet i telefonens bokmärken eller på startmenyn. Du behöver inte ladda ned en särskild app för att använda försäkringskortet. Kortet innehåller inga personliga uppgifter om den försäkrade arbetstagaren och kräver varken inloggning eller identifiering.

På kortet visas även eventuella andra frivilliga personförsäkringar. 

Läs mer om Arbetstagarens försäkringskort på op.fi/op.fi/arbetstagarens-forsakringskort