Försäkringstjänster för företag

Pohjola Försäkring ger dig tillgång till flera digitala tjänster, som underlättar skötseln av dina försäkringsärenden och gör att ditt arbete löper smidigare.

Ingå ett nättjänstavtal här
” ”
Nättjänsten op.fi för företagsförsäkringar
I nättjänsten sköter du försäkringsärenden 24/7
” ”
Digitalt försäkringskort
Det digitala försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe och ger arbetstagaren anvisningar i händelse av sjukdom eller olycksfall.
” ”
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
” ”
Hälsorådgivning per telefon
Experter på Pohjola Hälsomästare betjänar dig var du än befinner dig. Ta kontakt via chatten i appen eller ring 0100 5225.