Försäkringstjänster för företag

Pohjola Försäkring ger dig tillgång till flera digitala tjänster, som underlättar skötseln av dina försäkringsärenden och gör att ditt arbete löper smidigare.

Ingå avtal om digital kommunikation

” ”
Nättjänsten op.fi för företagsförsäkringar
I nättjänsten sköter du försäkringsärenden 24/7
” ”
Digitalt försäkringskort
Det digitala försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe och ger arbetstagaren anvisningar i händelse av sjukdom eller olycksfall.
” ”
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
Anmälning av skador i Skadetjänsten
I Skadetjänsten finns skadeanmälningar för de flesta skadeslagen. Läs mer om skadeanmälan i Skadetjänsten.