Anmälning av skador i Skadetjänsten

I Skadetjänsten finns skadeanmälningar för de flesta skadeslagen. Skadetjänstens skadeanmälningar finns tillgängliga i tjänsten op.fi för dem av företagets användare som har rätt till företagets försäkringar i webbtjänsten.

Anställda i ditt företag som inte har rätt till företagets försäkringar i op.fi kan anmäla skador och söka ersättning i Skadetjänsten på adressen hae-korvausta.op.fi. 

Anmälning av skador via direktlänkar i Skadetjänsten

I december kan ditt företag börja använda den nya Skadetjänsten, i vilken dina anställda kan anmäla en skada. Du kan erbjuda dina anställda en direktlänk till olycksfallsanmälan. Vi informerar ytterligare separat på vår webbplats när tjänsten har öppnats. Du kan redan nu ta del av användningen av tjänsten och av de nya länkarna. 

Hur börjar jag använda tjänsten?

1) Anmälan om olycksfall i arbetet: 

Välj bland alternativen det som är lämpligast för ditt företag. Om du vill att skadeanmälningar i ditt företag som gäller olycksfall i arbetet ska gå utan godkännande av chefer eller personer som handhar personal-, arbetarskydds- och försäkringsfrågor till försäkringsbolagets handläggning, välj alternativ A. 

I alternativ B går skadeanmälningarna i ditt företag till den person som handhar personal-, arbetarskydds- eller försäkringsärenden för godkännande innan de går vidare till försäkringsbolaget för skadehandläggning. Med hjälp av detta alternativ kan en anställd göra en olycksfallsanmälan om sin skada, men en företrädare för företaget ska godkänna anmälan separat i tjänsten op.fi. Enligt lagen ska arbetsgivaren alltid göra en anmälan om ett olycksfall i arbetet.

 • Om ditt företag tidigare använt Länktjänsten kan du börja använda den ersättande tjänsten direkt genom att dela länkarna i ditt företags intranätsystem. Godkännarna av skadeanmälningar ska fortfarande uppdateras i länktjänstens inställningar och vi överför till den nya tjänsten uppgifterna om godkännare som tidigare meddelats till länktjänsten. Om det har skett förändringar i ditt företags organisation, kom ihåg att uppdatera uppgifterna.
 • Om ditt företag är en ny användare av tjänsten, skicka oss ett e-postmeddelande med hjälp av knappen Börja använda tjänsten. Då aktiverar vi tjänstens inställningar. I e-postmeddelandet ska du berätta vilken länk som tas i användning, företagets namn och FO-nummer samt uppgifterna om företagets kontaktperson. Vi skickar ett meddelande till kontaktpersonen när länktjänstens inställningar har aktiverats samt instruktioner om hur företaget ställer in skadeanmälningarnas godkännare. Ta dessutom nättjänsten i användning genom att ingå ett nättjänstavtal för företag.

Se skadeanmälningslänkarna per skadeslag nertill på sidan.

Anmälan om gruppolycksfall:

Om du vill att skadeanmälningarna i ditt företag går direkt till skadehandläggning utan godkännande, välj alternativ A. 

I alternativ B går skadeanmälningarna i ditt företag till den person som handhar personal-, arbetarskydds- eller försäkringsärenden för godkännande innan de går vidare till försäkringsbolaget för skadehandläggning.

 • Om ditt företag tidigare använt Länktjänsten kan du börja använda den ersättande tjänsten direkt genom att dela länkarna i ditt företags intranätsystem. Godkännarna av skadeanmälningar ska fortfarande uppdateras i länktjänstens inställningar och vi överför till den nya tjänsten uppgifterna om godkännare som tidigare meddelats till länktjänsten. Om det har skett förändringar i ditt företags organisation, kom ihåg att uppdatera uppgifterna.
 • Om ditt företag är en ny användare av tjänsten, skicka oss ett e-postmeddelande med hjälp av knappen Börja använda tjänsten. Då aktiverar vi tjänstens inställningar. I e-postmeddelandet ska du berätta vilken länk som tas i användning, företagets namn och FO-nummer samt uppgifterna om företagets kontaktperson. Vi skickar ett meddelande till kontaktpersonen när länktjänstens inställningar har aktiverats samt instruktioner om hur företaget ställer in skadeanmälningarnas godkännare. Ta dessutom nättjänsten i användning genom att ingå ett nättjänstavtal för företag.

Se skadeanmälningslänkarna per skadeslag nertill på sidan. 

Skadeanmälningslänkarna och skadeanmälningstjänsterna finns också på svenska och engelska förutom på finska. 

2) Lägg till önskade skadeanmälningslänkar i ditt företags intranät.  Lägg i anslutning till länken till företagets försäkringsnummer och FO-nummer. Den som gör en skadeanmälan behöver dessa uppgifter när skadan anmäls. Om möjligt borde intranätlänken öppnas på en separat flik, så att det är lättare att kopiera försäkringsnumret och FO-numret.

Närmare anvisningar för skadeanmälningar finns nedan.

Så här anmäler du en skada

1) Öppna skadeanmälan via länken på intranätet. Håll försäkringsnumret och arbetsgivarens, dvs. försäkringstagarens, FO-nummer tillgängliga eftersom de behövs i skadeanmälan.  Ta fram nätbankskoderna för identifieringen. Om möjligt borde intranätlänken öppnas på en separat flik, så att det är lättare att kopiera försäkringsnumret och FO-numret.  

2) Länken styr dig till Skadetjänstens ingångssida till den typ av skadeanmälan som du väljer, exempelvis anmälan om arbetsolycksfall för arbetstagare. 

3) På Skadetjänstens ingångssida ska du fylla i företagets försäkringsnummer och FO-nummer. Logga därefter in på Skadetjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. 

4) Frågestigen på skadeanmälan anpassar sig efter de uppgifter du lämnar. Kontrollera till sist din anmälan och sänd den.  

5) Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Titta på videon för att se hur en skadeanmälan görs med direktlänkar.

Videon är finskspråkig, men vår skadeanmälningstjänst finns att få på svenska, finska och engelska.

Om din skadeanmälan kräver godkännande av exempelvis den som sköter företagets försäkringsärenden:

6) När anmälan har sänts sparas den på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador i tjänsten op.fi.  

7) Vi skickar ett meddelande per e-post om sparade utkast till skadeanmälningar till den person som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsärenden i ditt företag.

8) Den person som fått e-postmeddelandet loggar in på tjänsten op.fi. Anmälan finns på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador. Godkännaren granskar anmälan och skickar den vidare för handläggning till Pohjola Försäkring.

9) Därefter sparas anmälan i tjänsten op.fi och går vidare för skadehandläggning. Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, tar vi kontakt.

Se på videon hur en skadeanmälan godkänns

Olycksfall i arbetet

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Anmälan om gruppolycksfall

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-under-fritid

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-under-fritid

Olycksfall för studerande 

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-for-studerande

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-for-studerande

Yrkessjukdom

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/yrkessjukdom

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/yrkessjukdom

Övriga skadeslag (utan godkännande)

 • hae-korvausta.op.fi