Nainen selaa tietokoneella lisätietoja aiheesta vahinkoilmoittaminen

Anmälning av skador i Skadetjänsten

I Skadetjänsten finns skadeanmälningar för de flesta skadeslagen.

Sköt dina ärenden smidigt digitalt

Du kan sköta dina ärenden i tjänsten op.fi när det passar dig, göra skadeanmälningar och skriva ut till exempel försäkringsintyg. För användningen krävs ett gällande avtal om digital kommunikation. 

Välj det lämpligaste alternativet för ditt företag

Nedan kan du läsa mer om hur du gör en skadeanmälan i tjänsten op.fi och hur du kan använda direktlänkar.

Skadeanmälan

Du kan göra en skadeanmälan i Pohjola Skadetjänsten antingen i tjänsten op.fi, på adressen sok-ersattning.op.fi eller med skadeanmälningslänkarna. Skadeanmälningslänkarna och skadeanmälningstjänsterna finns också på svenska och engelska förutom på finska. 

För att kunna använda Skadetjänsten och tjänsten op.fi krävs ett gällande avtal om digital kommunikation. Om ditt företag tidigare har ingått ett nättjänstavtal för skötsel av försäkringsärenden, ska du uppdatera det till ett avtal om digital kommunikation. 

Ingå avtal om digital kommunikation 

Nedan presenterar vi närmare alla sätt att göra en skadeanmälan. 

1. Skadeanmälan i tjänsten op.fi  

Det är enklast och snabbast att göra en skadeanmälan i tjänsten op.fi, om den som gör skadeanmälan har behörighet till företagets försäkringar i tjänsten. 

Anmäl en skada i tjänsten op.fi 

De anställda i företaget som inte har behörighet till tjänsten op.fi kan anmäla skador antingen med skadeanmälningslänkarna eller på adressen sok-ersattning.op.fi. 

2. Skadeanmälan i sok-ersattning.op.fi 

Alla anställda i företaget har inte nödvändigtvis behörighet till företagets försäkringar i tjänsten op.fi. I så fall går det att göra en skadeanmälan på adressen sok-ersattning.op.fi, där du kan anmäla en ny skada eller komplettera en anmälan som du redan har gjort. 

Anmäl en skada i sok-ersattning.op.fi 

3. Skadeanmälan med direktlänkar

Vi erbjuder ditt företag skadeanmälningslänkar med hjälp av vilka de anställda i företaget enkelt kan anmäla skador i den Skadetjänsten. Enligt lagen ska arbetsgivaren alltid göra en anmälan om ett olycksfall i arbetet. Du kan dela upp länkarna på skadeanmälningar för olika försäkringsgrenar, till exempel på företagets intranät. Skadeanmälningslänkarna och skadeanmälningstjänsterna finns också på svenska och engelska förutom på finska. Läs anvisningarna nedan om hur du kan ta länkarna i bruk för ditt företag. 

Hur börjar jag använda tjänsten?

För att kunna använda tjänsten krävs ett gällande avtal om digital kommunikation. Ingå ett avtal om digital kommunikation för företag för användning av tjänsten op.fi. Om ditt företag tidigare har ingått ett nättjänstavtal för skötsel av försäkringsärenden, uppdatera det till ett avtal för digital kommunikation.

Vi erbjuder ditt företag två olika länkalternativ per skadegren. Välj det lämpligaste alternativet för ditt företag:

Utan godkännande (alternativ A)

Välj den här länken om du vill att skadeanmälningar i ditt företag som gäller olycksfall i arbetet ska gå utan separat godkännande av chefer eller personer som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsfrågor till försäkringsbolagets handläggning.

Välj godkännande (alternativ B)

Välj den här länken om du vill att skadeanmälningarna i ditt företag till den person som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsärenden för godkännande innan de går vidare till försäkringsbolaget för skadehandläggning. Med hjälp av detta alternativ kan en anställd i ditt företag anmäla sin skada, men en företrädare för företaget ska godkänna anmälan separat i tjänsten op.fi. Gå till avsnittet Kundrelation i tjänsten op.fi och lägg till e-postadressen för godkännaren av skadeanmälan, så att rätt person får information om skadeanmälan.

Så här anmäler du en skada

 • Öppna skadeanmälan via länken på intranätet. Håll försäkringsnumret och arbetsgivarens, dvs. försäkringstagarens, FO-nummer tillgängliga eftersom de behövs i skadeanmälan.  Ta fram nätbankskoderna för identifieringen. Om möjligt borde intranätlänken öppnas på en separat flik, så att det är lättare att kopiera försäkringsnumret och FO-numret.
 • Länken styr dig till Skadetjänstens ingångssida till den typ av skadeanmälan som du väljer, exempelvis anmälan om arbetsolycksfall för arbetstagare.
 • På Skadetjänstens ingångssida ska du fylla i företagets försäkringsnummer och FO-nummer. Efter det identifierar du dig i Skadetjänsten med dina nätbankskoder, med bankens mobilkod eller din teleoperatörs mobila bank-id.
 • Frågorna på skadeanmälan anpassar sig efter de uppgifter du lämnar. Kontrollera till sist anmälan i förhandsgranskningen och sänd den.
 • Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Titta på videon för att se hur en skadeanmälan görs med direktlänkar.

Om din skadeanmälan kräver godkännande av exempelvis den som sköter företagets försäkringsärenden

 • När anmälan har sänts sparas den på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador i tjänsten op.fi. 
 • Vi skickar ett meddelande per e-post om sparade utkast till skadeanmälningar till den person som handhar personal-, arbetarskydds- och/eller försäkringsärenden i ditt företag och vars kontaktuppgifter har registrerats i tjänsten op.fi som information om den som godkänner skadeanmälan.
 • Den person som fått e-postmeddelandet loggar in på tjänsten op.fi. Anmälan finns på sidan Utkast i avsnittet Försäkringar och skador. Godkännaren granskar anmälan och skickar den vidare för handläggning till Pohjola Försäkring.
 • Därefter sparas anmälan i tjänsten op.fi och går vidare för skadehandläggning. Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, tar vi kontakt.

Se på videon hur en skadeanmälan godkänns

Så här lägger du till ett meddelande i en skadeanmälan som går till mottagaren för godkännande 

 1. Välj i avsnittet Kundrelation i tjänsten op.fi Försäkringens organisationsstruktur och under den Visa uppgifter. 
 2. Lägg först till försäkringsbeteckningen i punkten Försäkringar som har valts ut för enheten. (OBS! För närvarande kan man endast lägga till försäkringar som börjar med 78) 
 3. Välj försäkringsspecifik uppgift enligt vilken direktlänk för grenen som ditt företag använder. Direktlänk finns för följande försäkringsgrenar: 
 • Arbetsolycksfallsförsäkring
 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Fordonsförsäkring 

Välj som datatyp Skadeanmälans godkännare. Du kan för datatypen lägga till flera e-postadresser i punkten +Lägg till kontaktperson. Antalet personer som godkänner en skadeanmälan kan vara högst 15 per försäkringsgren. 

Olycksfall i arbetet

Använd den här länken om det är fråga om en arbetstagares olycksfall i arbetet eller om det i arbetsolycksfallsförsäkringen för företaget ingår en olycksfallsförsäkring för fritid för arbetstagare.

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/arbetstagares-olycksfall

Anmälan om gruppolycksfall

Använd den här länken om försäkringsbeteckningen för ditt företag börjar med 16.

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-under-fritid

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-under-fritid

Olycksfall för studerande 

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/olycksfall-for-studerande

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/olycksfall-for-studerande

Yrkessjukdom

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/yrkessjukdom

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/yrkessjukdom

Fordonsskada

Utan godkännande (A):

 • hae-korvausta.op.fi/#utan-godkannande/fordonsskada

Med godkännande (B):

 • hae-korvausta.op.fi/#for-godkannande/fordonsskada

Övriga skadeslag (utan godkännande)

 • hae-korvausta.op.fi