” ”

Pohjola Riskhanteringstjänsten

Kartlägg riskerna behändigt och håll dig uppdaterad om arbetarskyddet på din arbetsplats
1

En digitalisk riskhanteringstjänst

I samma tjänst kan du anteckna säkerhetsobservationer, identifiera faror i arbetsförhållandena, bedöma risker och genomföra en fortlöpande uppföljning.

2

Spara enkelt säkerhetsobservationer

Dina anställda kan behändigt anmäla observationer med en dator, pekdator eller smarttelefon.

3

Pohjola Försäkrings kundförmån

Du får avgiftsfritt tillgång till Riskhanteringstjänsten, om ditt företag har tecknat Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Med hjälp av Riskhanteringstjänsten får du kontroll över skaderiskerna

En trygg arbetsmiljö kräver samarbete och en satsning på säkerhet genom hela organisationen. Med Riskhanteringstjänsten kan hela personalen delta i utvecklingen av arbetarskyddet, t.ex. genom att rapportera om brister i säkerheten och tillbud på arbetsplatsen.

Tack vare observationerna kan du snabbt reagera på avvikelser och vidta nödvändiga korrigeringsåtgärder för att säkerställa en tryggare arbetsmiljö. Tjänsten erbjuder också verktyg för att följa upp hur åtgärderna genomförs. Observationer som gjorts och åtgärder som vidtagits är på arbetsplatsen en databank om säkerheten också då en ny anställd introduceras.

Då åtgärder för att rätta till riskfaktorer vidtas snabbt, förbättras också kvaliteten på arbetet och produktiviteten. Riskhanteringstjänsten hjälper ditt företag att spara på kostnader, då skadorna och personalfrånvaron minskar, verksamheten löper smidigare och tid frigörs för det som är väsentligt. Samtidigt förbättras också den interna informationsgången, arbetstrivseln och motivationen.

Med tjänsten kan du genomföra riskidentifieringar, riskbedömningar och fortlöpande uppföljning av arbetsplatsen, beroende på ditt företags behov.

 
Tack vare observationerna kan du snabbt reagera på avvikelser och vidta nödvändiga korrigeringsåtgärder för att säkerställa en tryggare arbetsmiljö.

Aktivera hela personalen i riskhanteringen

Genom de observationer som de anställda anmäler får du värdefull information om vilka faktorer som inverkar på säkerheten i arbetet och på arbetsplatsen. Ju fler observationer som görs i arbetsmiljön, desto lättare är det att utveckla arbetarskyddet på din arbetsplats.

I Riskhanteringstjänsten kan observationer anmälas verkligt enkelt och bekvämt. Observationer kan anmälas med dator, smarttelefon eller pekdator av alla anställda i ditt företag och på vilket som helst driftställe i ditt företag. Din arbetstagare kan införa observationer eller bifoga foton i anslutning till observationen till tjänsten utan användarkoder med en praktisk länk eller QR-kod.

Hur kan jag börja använda tjänsten?

Vill du förutse arbetarskyddsrisker effektivare än tidigare och säkerställa att arbetet löper smidigt med moderna riskhanteringsverktyg?

Om du blev intresserad av Riskhanteringstjänsten, ber vi dig kontakta Pohjola Försäkrings nätstöd på 010 253 6198.

 

Förr kom arbetsbeställningarna in droppvis, och de som kom i håg dem, utförde arbetena. I dag hanteras arbetarskyddet systematiskt. Digitala Riskhanteringstjänsten minskar dessutom mängden överlappande arbeten. QR-koden kan hängas upp till exempel på pausrummets vägg. Då kan varje anställd göra en anmälan om faromoment med mobilen när som helst.

Representant för vårt kundföretag Escamar Seafood
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Tjänsten erbjuds av Pohjola Försäkring Ab.