Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.

Företagsettan – Försäkringspaket för företag

Företagsettan omfattar de viktigaste försäkringarna för företagets lösegendom och verksamhet.

Företagets viktigaste skydd i ett och samma paket

Till Företagsettan har vi valt just de försäkringar som ditt företag behöver för att skydda egendomen och verksamheten.

Ett bekymmersfritt försäkringspaket för företag

Varje anordning som köps till företaget behövs inte uppges separat, eftersom företagets lösa egendom alltid är försäkrad till sitt fulla värde.

Kan skräddarsys för såväl små företagare som större företag

Berätta för oss i vilka branscher du har verksamhet – vi beaktar särdragen i branscherna. Vi hjälper dig att förutse eventuella vändpunkter i din affärsverksamhet och att förbereda dig på dem med de rätta försäkringarna.

Försäkringspaket för många slags risker

Företagsettan är en utmärkt lösning när du vill skydda företaget mot risker för egendomen och verksamheten. Oberoende av om du är en ny eller en redan etablerad företagare lämpar sig den här försäkringslösningen för företaget.

Försäkringspaketet omfattar följande viktiga skydd: en egendomsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. Dessutom innehåller den en avbrottsförsäkring som är oumbärlig om det skulle inträffa något tråkigt, till exempel en eldsvåda eller en vattenskada som medför avbrott i företagsverksamheten. 

Ersätter skador på lösegendom.
Ersätter förluster som beror på störningar i företagsverksamheten.
Ersätter person- och sakskador som ditt företag enligt lag är ersättningsansvarigt för.
Ersätter kostnader för juridisk hjälp i tvistemål och brottmål.

Till Företagsettan kan du som frivilligt tilläggsskydd foga varutransportförsäkring och avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga. Utöver dem finns det skräddarskydda tilläggsskydd för vissa branscher, som förmögenhetsansvarsförsäkring och brottsförsäkring samt ansvarsförsäkringar för yrkestrafik, dvs. lastförsäkring och vägtransportförsäkring.

Ersätter ekonomiska förluster som orsakas av skador under transport.
Ersätter till exempel ekonomiska förluster som orsakas av en arbetstagares arbetsoförmåga.
Ersätter ekonomiska skador som företaget orsakat någon annan.
Ersätter till exempel skador om företaget utsätts för förskingring eller bedrägeri.
Skyddar lyfttjänstföretag i händelse av skadeståndsskyldighet.
Täcker fraktförarens ansvar i Finland och utomlands.

Vad ersätter Företagsettan?

  INGÅR ALLTID I FÖRETAGSETTAN TILLÄGGSSKYDD
Jag förlorade egendom till följd av ett inbrott. Kyllä Ei
Varorna i butiken förstördes på grund av en vattenskada och jag var tvungen att hålla stängt i flera månader. Kyllä Ei
En eldsvåda bröt ut i lokalerna.
Kyllä Ei
En bärbar dator föll i golvet. Kyllä Ei
En kund halkade i en pöl av smält snö på golvet. Kyllä Ei
Vi utreder om ditt företag är skadeståndsskyldigt.  Kyllä Ei
Det uppstod en tvist om företagets faktura. Kyllä Ei
Disponentbyrån lämnade inte in någon ansökan om bidrag och därför fick bostadsaktiebolaget inget bidrag. Ei Kyllä
De varor jag hade beställt gick sönder under transporten. Ei Kyllä
Frakten som jag transporterade skadades. Ei Kyllä
En vara som jag lyfte med lastkranen föll och tog skada. Ei Kyllä
Jag behövde en vikare för en arbetstagare som hade insjuknat eller råkat ut för en olyckshändelse. Ei Kyllä

Du kommer väl ihåg att också försäkra ditt företags fastigheter och fordon samt teckna de lagstadgade försäkringar, såsom FöPL-försäkring och arbetsolycksfallsförsäkring, som inte ingår i Företagsettan.

Företagsettan gör livet smidigare för såväl nya som erfarna företagare

Att Företagsettan är så enkel att hantera är en av de största fördelarna med försäkringspaketet. Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att hantera företagets försäkringar. Därför räcker det med att du anmäler omsättningen för att hålla Företagsettan uppdaterad. Du behöver inte teckna separata försäkringar för utrustning eller annat lösöre, som bärbara datorer. Den lösa egendom som hör samman med företagets verksamhet omfattas automatiskt av försäkringen.

Begär offert, så tar vi tillsammans fram ett lämpligt försäkringspaket för ditt företag och samtidigt kan vi också se till att dina övriga försäkringar är i ordning. Premien för Företagsettan bestäms huvudsakligen utgående från företagets bransch och omsättning. Du får en offert på alla personliga försäkringar och försäkringar för företagare som du behöver – enkelt på en och samma gång.

” ”
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
Säkerhetsföreskrifter ökar säkerheten och förebygger skador, därför lönar det sig att läsa igenom dem noggrant. För att försäkringen ska beviljas ska inbrottsskyddet uppfylla vissa minimikrav.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.