kuva_kokouksessa

Oikeusturvavakuutus

Turvaa yrityksesi yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.
1

Tärkeä vakuutus uudelle yrittäjälle

Oikeusturvavakuutus kannattaa ottaa heti, kun yrityksesi on perustettu, jotta saat kaikista tehdyistä sopimuksista mahdollisesti syntyvät riidat vakuutuksen piiriin.

2

Vältä kalliit oikeudenkäyntikulut

Yrityksesi omia etuja voidaan valvoa oikeusteitse ilman, että kuluja tarvitsee maksaa liiketoiminnan katteesta.

3

Turvaa myös työsuhde-erimielisyyksiin

Työsopimusriidat ovat yksi yleisimmistä riidoista, joihin yrittäjä voi tarvita oikeudellista apua.

Ota oikeusturvavakuutus yrityksesi riitatilanteiden varalle

Yritystoiminnassa on riski joutua osapuoleksi monenlaisiin riitatilanteisiin, joissa on välttämätöntä käyttää lakimiehen apua. Oikeudenkäynti- ja asianajokulut voivat olla suuria, joten yllättäviin menoihin kannattaa varautua oikeusturvavakuutuksella. Se antaa taloudellista turvaa ja on tärkeä osa yrityksesi toiminnan vakuutuksia.

Oikeusturvavakuutuksen avulla varaudut edullisesti riidan tai rikoksen ratkaisemisesta aiheutuviin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin. Yrityksesi etuja voidaan valvoa oikeusteitse ilman, että siitä aiheutuvia kuluja tarvitsee maksaa liiketoiminnan katteesta. Voit käyttää vakuutusta asioissa, joita käsitellään Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.

Keskimääräinen vahinkomeno yrityksen oikeusturvavahingossa on 6000-8000 euroa.
kuva2_kokouksessa

Oikeusturvavakuutus kannattaa ottaa heti, kun yritystoiminta alkaa

Jos olet vasta aloittamassa yritystoimintaasi, kannattaa huolehtia, että yrityksesi oikeusturvavakuutus on voimassa heti alussa, ennen kuin teet sopimuksia.

Tavallisia yritystoimintaan liittyviä sopimuksia ovat esimerkiksi työntekijöiden työsopimukset sekä tiloihin ja laitteistoon liittyvät vuokrasopimukset. Näissäkin riitatilanteet ovat mahdollisia ja silloin yrityksesi voi tarvita lakimiehen apua. 

Yrittäjänä sinun on hyvä muistaa, että oikeusturvavakuutus ei kata sellaisia sopimuksia, jotka on tehty ennen vakuutuksen ottamista. Siksi on tärkeää, että oikeusturvavakuutus otetaan heti yritystoiminnan alkaessa, eikä vakuutuksen voimassaoloa päästetä välillä katkeamaan.

Yrityksen oikeusturvavakuutus soveltuu useille eri toimialoille ja lähes kaikille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille.

Mitä yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yrityksesi toimintaan liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Vakuutuksesta korvataan tyypillisesti työsuhteen päättämiseen ja yrityksen laskuihin liittyvien riitojen aiheuttamia kuluja.

Esimerkkejä riitatilanteista, joista on korvattu asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja:

  • Yritys on lähettänyt sovitusta maansiirtourakasta eritellyn laskun, jota laskun saanut asiakas pitää osin perusteettomana ja liian suurena. Asiakas reklamoi kirjallisesti osasta laskua eikä suostu maksamaan koko laskua. Yritys palkkaa avukseen lakimiehen, joka neuvottelee asiakkaan kanssa ja asia saadaan sovittua ilman oikeudenkäyntiä.
  • Yhtiön työntekijä on kavaltanut yrityksen kassasta rahaa ja kavalluksesta nostetaan syyte yhtiön työntekijää eli syytettyä vastaan. Tässä tapauksessa yritys voi asianomistajana vaatia syytetyltä korvauksia oikeudessa.

Lisätietoa löydät Oikeusturvavakuutuksen tuoteoppaasta ja vakuutusehdoista.

Pienenkin yksittäisen riidan kulut voivat olla tuhoisia. Oikeusturvavakuutuksella budjetoit yrityksellesi asianajokuluja.

Heidi Haavisto Underwriter, Pohjola Vakuutus

Vakuutuksenottajana ollut rakennusyhtiö riitautui entisen työntekijänsä kanssa. Rakennusyhtiö oli irtisanonut työntekijän, sillä hän oli laskuttanut perusteettomasti tekemättömiä työtunteja, työn jälki oli ollut huonoa eikä hän ollut aina noudattanut työnantajan ohjeita tai tullut ajoissa töihin.

Entinen työntekijä riitautti irtisanomisensa liiton lakimiehen avustuksella. Hän vaati korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, maksamattomista palkoista, lomakorvauksista ja lakimieskuluista. Rakennusyhtiö kiisti entisen työntekijän vaatimuksen lakimiehensä avustuksella ja katsoi, että työsuhteen päättämiselle oli ollut peruste eikä työntekijällä ollut mitään saatavia rakennusyhtiöltä.

Riita eteni käräjäoikeuden käsittelyyn, mutta lopulta asia päädyttiin sopimaan rakennusyhtiön ja entisen työntekijän kesken ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon. Lopputuloksena entinen työntekijä sai pienen korvauksen väärin lasketuista palkoista ja lomakorvauksista. Rakennusyhtiöllä oli oikeusturvavakuutus Pohjola Vakuutuksessa, joka korvasi rakennusyhtiön omat lakimieskulut arvonlisäverolla ja omavastuulla vähennettynä.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.