Egendomsförsäkringar

 

Egendomsförsäkringen ger ditt företag skydd mot oförutsedda skador förorsakade av t.ex. brand, vattenskada eller vandalism. Som skydd för din egendom erbjuder vi ett heltäckande utbud av försäkringar, så vi kan skräddarsy en försäkringslösning för ditt företag oavsett i vilken bransch det verkar.

Företagsettan samlar i ett och samma paket företagsförsäkringarna som heltäckande ersätter skador på företagets lösegendom. Med den garderar du dig också mot risker som hotar själva verksamheten, eftersom exempelvis en ansvarsförsäkring och en avbrottsförsäkring ingår i paketet. Läs också om våra övriga egendomsförsäkringar, till exempel fastighetsförsäkring och fråga mer av experterna vid Pohjola Försäkring!

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings egendomsförsäkringar

 

Yritysykkönen vakuutuspaketti_kuva
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Asennus- ja rakennustyövakuutus kuva
Försäkring för installations- och byggarbeten
Med en och samma försäkringslösning omfattande skydd vid installationer och byggande
Laitevakuutus yritykselle_kuva
Försäkring för maskiner och anordningar
Skyddar medföljande redskap och anordningar
Ammattiliikenne-extra_kuva_kuski
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
Omaisuusvakuutukset yritykselle_kuva
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Kiinteistövakuutus kuva
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
Taloyhtiön vakuutukset_kuva
Försäkringar för bostadsbolag
Skydda ditt bostadsbolag i händelse av egendomsskada och ersättningsskyldighet.
Kuljetusvakuutus_kuva
Varutransportförsäkring för företag
Ersätter skador som drabbar varan under transport.
Maatilavakuutus
Webbinariet Riskhantering inom lantbruk
Försäkringar för lantbruksproduktion
Työkone-extra vakuutus_kuva
Arbetsmaskinsextra
Tryggar tilläggsutrustningen på dina arbetsmaskiner i händelse av skada.