Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.

Avbrottsförsäkring

Även en liten egendomsskada kan medföra en stor ekonomisk skada, om företagets normala verksamhet avbryts.

Tryggar affärsverksamhetens kontinuitet och resultat

Med avbrottsförsäkringar tryggar du förlust av täckningsbidrag och löneutbetalningar, då företagets verksamhet plötsligt avbryts.

Återställ snabbt företagets verksamhet

Skadans inverkan på avbrottet i företagsverksamheten kan minimeras och ditt företag kan återuppta verksamheten så snart som möjligt.

Nöjda intressentgrupper

Då resultatet och funktionsförmågan säkras förblir kunder, delägare och samarbetspartner nöjda.

Med avbrottsförsäkring håller du ditt företag funktionsdugligt

Företagsverksamhetens kontinuitet kan äventyras vid t.ex. en brand i företagets lokaler, vid en vattenskada som förorsakas av ett trasigt rör eller om en produktionsenhet slutar fungera. Verksamheten kan avbrytas också då en nyckelperson insjuknar eller skadas vid en olyckshändelse och förlorar arbetsförmågan. Man kan gardera sig mot sådana risker med avbrottsförsäkring.

Då en plötslig skada sätter stopp för företagets verksamhet kan det gå en lång tid innan verksamheten har återhämtat sig helt. Under den tiden kan företagets intäkter minska samtidigt som kostnaderna ökar.

Företagets fasta kostnader såsom löner, amorteringar och hyror för lokaler och anordningar ska betalas enligt avtal även då företagets verksamhet har avbrutits. Avbrottsförsäkringen ger ditt företag ekonomisk trygghet och det kan fortsätta verksamheten trots avbrottet.

Avbrottsförsäkring för verksamhet

Även en liten egendomsskada kan medföra en stor ekonomisk skada, om företagets normala verksamhet avbryts. Det lönar sig att på förhand gardera sig mot bidragsbortfall vid avbrott i verksamheten. Avbrottsförsäkring för verksamhet ersätter förlusten av täckningsbidrag som uppstår då företagsverksamheten störs eller avbryts på grund av en plötslig, oförutsedd händelse.

Avbrottet kan bero på en egendomsskada i de egna lokaliteterna, såsom en brand.  Det försäkrade täckningsbidraget fås då man från företagets omsättning subtraherar de föränderliga kostnaderna för material och tjänster, inklusive bl.a. hyror, räntor, löner och lönebikostnader.

Avbrottsförsäkringen för verksamhet tryggar också företagets förmåga att betala löner, och företaget behöver därför inte permittera sina anställda då företagets verksamhet avbryts. Du kan på så sätt säkerställa att personalen stannar kvar i företaget.

Det kan också finnas andra orsaker till att företagets verksamhet avbryts

Avbrottsförsäkringen för hyresinkomst

Avbrottsförsäkringen för hyresinkomst ger skydd mot förlust av hyresintäkter, om din fastighet drabbas av en egendomsskada. Med avbrottsförsäkringen för hyresinkomst säkerställer du att du får hyresinkomst för de uthyrda fastigheter eller delar av dem som blir obrukbara på grund av skadan.

Avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga

Med avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga kan du bereda dig för en situation, där företagets verksamhet avbryts på grund av att en nyckelperson drabbas av sjukdom eller olycksfall. Avbrottsförsäkringen ersätter då förlusten av täckningsbidrag och lönekostnaderna, så företaget kan anställa en ersättare. Försäkringen ersätter inte vårdkostnader.

Vi rekommenderar att du kompletterar dina anställdas försäkringsskydd med våra heltäckande personförsäkringar. Du kan exempelvis försäkra dina arbetstagare mot olycksfall på fritiden med Gruppolycksfallsförsäkring. För sjukdomar lönar det sig att teckna Hälsoskydd, vår heltäckande sjukkostnadsförsäkring, som vid sjukdom ersätter kostnaderna för vård och undersökningar. Med Invaliditetsförsäkring engagerar du dina anställda och tryggar personalens ekonomi.

Leveransavbrottsförsäkringen

Leveransavbrottsförsäkringen ersätter ekonomiska skador som uppstår till följd av att en varu- eller underleverantör eller kund, som står i direkt affärsförbindelse med ditt företag, drabbats av en skada, som helt eller delvis avbryter ditt företags verksamhet. Exempelvis en brandskada hos en underleverantör kan avbryta leveransen av varor, vilket leder till förlust av täckningsbidrag i ditt företag.

Epidemiavbrottsförsäkringen

Epidemiavbrottsförsäkringen är avsedd för branscher i vilka man hanterar livsmedel, t.ex. livsmedelsindustrin och restaurangbranschen. Försäkringen ger skydd, då avbrottet i affärsverksamheten är en följd av bestämmelser som myndigheterna i Finland har utfärdat enligt lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen.

Våra experter berättar gärna mer och hjälper dig att hitta den bästa försäkringslösningen för ditt företag. Lämna offertförfrågan, så kontaktar vi dig snarast!

Vilka faktorer inverkar på premien på avbrottsförsäkringen?

Premien på avbrottsförsäkring för företag bildas exempelvis utifrån de här faktorerna: 

 • försäkringsobjektet (bidrag, hyresinkomster, extra utgifter osv.) 
 • företagets bransch 
 • byggnadsklass och skyddstekniska lösningar (till exempel sprinkler och branddetektorer) 
 • ersättningsområdets omfattning: allriskskydd eller bestämda skador (t.ex. brand, inbrott, läckage osv.) 
 • vald självrisk 
 • ansvarstid 

Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i avbrottsförsäkringen för företag samt om tilläggsskydd och premien.

Självrisken och ansvarstiden i en avbrottsförsäkring

Vid avbrottsförsäkringar tillämpas vanligen tidsmässiga självrisker. Vi kan utifrån ditt företags behov avtala om försäkringens innehåll, också om självrisken.

Efter självrisktidens utgång börjar den valda ansvarstiden, för vilken ersättning betalas. Det lönar sig att välja en tillräckligt lång ansvarstid: utöver den tekniska reparationstiden ska du också beakta den tid som krävs för att återställa försäljningen till samma nivå som före skadan.

Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Kampaaja hymyilee edessään istuvalle asiakkaalle tietäen, että henkilökeskeytysvakuutus turvaa hänen yrityksensä toimintaa.
Avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga
Säkerställ att din företagsverksamhet kan fortsätta om en nyckelperson i företaget blir sjuk eller skadas.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.