Verksamhetsförsäkringar

 

Med försäkringar för verksamheten tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten, och de lämpar sig för alla företag oavsett storlek och bransch. Företagsverksamhet är förbunden med många risker. Som företagare kan du exempelvis bli ersättningsansvarig för en person- eller sakskada du förorsakar en utomstående. Om en nyckelperson i ditt företag insjuknar eller skadas i en olyckshändelse och inte kan arbeta, riskerar företaget avbrott i verksamheten. Du kan också bli offer för ett allvarligt dataintrång eller en blockeringsattack. 

Av våra försäkringar för verksamhet kan vi sammanställa den försäkringslösning som är bäst lämpad för ditt företag. Läs mer om våra försäkringar, till exempel Ansvarsförsäkring och Avbrottsförsäkring.

Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
” ”
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.
Silmälasipäinen mies leipomossa laittamassa tuotteita esille kepein mielin, sillä heillä on tuotevastuuvakuutus.
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
” ”
Ansvarsförsäkring för entreprenör
Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad
” ”
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
” ”
Förmögenhetsansvarsförsäkring
Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.
” ”
Miljöskadeförsäkring
Skydd i händelse av miljöskador
” ”
Försäkringar för lantbruksproduktion
” ”
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
” ”
Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.
Nainen valkoisessa paidassa hymyilemässä, koska hän tietää että Potilasvakuutus on kunnossa.
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Mustahaalarinen autokorjaaja tutkimassa keltaisen auton konepellin alle, joka on tullut korjaukseen keskeytysvakuutuksen turvin.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
Kaksi rakennusmiestä keskustelevat työmaalla, jossa rakennusvirhevakuutus on kunnossa.
Byggfelsförsäkring
Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent
” ”
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
Nainen istuu kannettava tietokone sylissä ja pohdiskelee mitä kaikkia tietoturvariskejä hän välttää kybervakuutuksella.
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.