Verksamhetsförsäkringar

Med försäkringar för verksamheten tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten, och de lämpar sig för alla företag oavsett storlek och bransch. Företagsverksamhet är förbunden med många risker. Som företagare kan du exempelvis bli ersättningsansvarig för en person- eller sakskada du förorsakar en utomstående. Om en nyckelperson i ditt företag insjuknar eller skadas i en olyckshändelse och inte kan arbeta, riskerar företaget avbrott i verksamheten. Du kan också bli offer för ett allvarligt dataintrång eller en blockeringsattack. 

Av våra försäkringar för verksamhet kan vi sammanställa den försäkringslösning som är bäst lämpad för ditt företag. Läs mer om våra försäkringar, till exempel Ansvarsförsäkring och Avbrottsförsäkring.

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings försäkringar för verksamhet

 

 

Vastuuvakuutuksen kuva
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Yritysvakuutuksilla varmistat, että yrityksen toiminta voi jatkua vahingoista huolimatta.
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
Toimitusjohtajan ja hallituksen vakuutus
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.
keskeytysvakuutus_tuotekortti
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
kuva_kokouksessa
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
Ympäristövahinkovakuutus ranta kuva
Miljöskadeförsäkring
Skydd i händelse av miljöskador
Lähikuva viljasta jota puimuri leikkaa taustalla.
Försäkringar för lantbruksproduktion
Konsulttivastuuvakuutus kuva
Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.
Varallisuusvastuuvakuutus kuva
Förmögenhetsansvarsförsäkring
Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.
Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
Kybervakuutus kuva_mies_ja_nainen_tietokoneella
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Potilasvakuutus kuva
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Ammattiliikenne-extra kuva
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.