Verksamhetsförsäkringar

 

Med försäkringar för verksamheten tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten, och de lämpar sig för alla företag oavsett storlek och bransch. Företagsverksamhet är förbunden med många risker. Som företagare kan du exempelvis bli ersättningsansvarig för en person- eller sakskada du förorsakar en utomstående. Om en nyckelperson i ditt företag insjuknar eller skadas i en olyckshändelse och inte kan arbeta, riskerar företaget avbrott i verksamheten. Du kan också bli offer för ett allvarligt dataintrång eller en blockeringsattack. 

Av våra försäkringar för verksamhet kan vi sammanställa den försäkringslösning som är bäst lämpad för ditt företag. Läs mer om våra försäkringar, till exempel Ansvarsförsäkring och Avbrottsförsäkring.

” ”
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.
” ”
Ansvarsförsäkring för entreprenör
Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad
Mustahaalarinen autokorjaaja tutkimassa keltaisen auton konepellin alle, joka on tullut korjaukseen keskeytysvakuutuksen turvin.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
” ”
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
” ”
Förmögenhetsansvarsförsäkring
Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.
Nainen istuu kannettava tietokone sylissä ja pohdiskelee mitä kaikkia tietoturvariskejä hän välttää kybervakuutuksella.
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Silmälasipäinen mies leipomossa laittamassa tuotteita esille kepein mielin, sillä heillä on tuotevastuuvakuutus.
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
” ”
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.
Nainen katsoo ulos ikkunasta ja on tyytyväinen yrityksen lakisääteiseen potilasvakuutukseen, joka tuo turvaa potilasvahinkojen varalle.
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Kaksi rakennusmiestä keskustelevat työmaalla, jossa rakennusvirhevakuutus on kunnossa.
Byggfelsförsäkring
Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent
Kaksi yrittäjää tekee töitä pyödän ääressä huolettomasti, tietäen että yrityksen vakuutukset ovat kunnossa.
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
Ympäristövahinkovakuutus tuo turvaa ympäristövahinkojen varalta
Miljöskadeförsäkring
Skydd i händelse av miljöskador
” ”
Försäkringar för lantbruksproduktion
Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.