Verksamhetsförsäkringar

 

Med försäkringar för verksamheten tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten, och de lämpar sig för alla företag oavsett storlek och bransch. Företagsverksamhet är förbunden med många risker. Som företagare kan du exempelvis bli ersättningsansvarig för en person- eller sakskada du förorsakar en utomstående. Om en nyckelperson i ditt företag insjuknar eller skadas i en olyckshändelse och inte kan arbeta, riskerar företaget avbrott i verksamheten. Du kan också bli offer för ett allvarligt dataintrång eller en blockeringsattack. 

Av våra försäkringar för verksamhet kan vi sammanställa den försäkringslösning som är bäst lämpad för ditt företag. Läs mer om våra försäkringar, till exempel Ansvarsförsäkring och Avbrottsförsäkring.

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings försäkringar för verksamhet

 

 

Vastuuvakuutus yritykselle_kuva
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Toimitusjohtajan ja hallituksen vakuutus
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.
Yrittäjän tapaturmavakuutus kuva
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
*
Ansvarsförsäkring för entreprenör
Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad
” ”
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
Varallisuusvastuuvakuutus yritykselle_kuva
Förmögenhetsansvarsförsäkring
Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.
Ympäristövahinkovakuutus_kuva
Miljöskadeförsäkring
Skydd i händelse av miljöskador
” ”
Försäkringar för lantbruksproduktion
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
Konsulttivastuuvakuutus_kuva
Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.
Potilasvakuutus kuva
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
Byggfelsförsäkring
Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent
” ”
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
” ”
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.