Verksamhetsförsäkringar

 

Med försäkringar för verksamheten tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten, och de lämpar sig för alla företag oavsett storlek och bransch. Företagsverksamhet är förbunden med många risker. Som företagare kan du exempelvis bli ersättningsansvarig för en person- eller sakskada du förorsakar en utomstående. Om en nyckelperson i ditt företag insjuknar eller skadas i en olyckshändelse och inte kan arbeta, riskerar företaget avbrott i verksamheten. Du kan också bli offer för ett allvarligt dataintrång eller en blockeringsattack. 

Av våra försäkringar för verksamhet kan vi sammanställa den försäkringslösning som är bäst lämpad för ditt företag. Läs mer om våra försäkringar, till exempel Ansvarsförsäkring och Avbrottsförsäkring.

Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Nainen on sähkötöissä toiminnan vastuuvakuutus turvana.
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ersätter skador som ditt företags verksamhet förorsakat personer eller saker.
Nainen hymyilee konsulttivastuuvakuutus turvanaan.
Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.
Urakoitsija tekee työmaalla töitä urakoitsijan vastuuvakuutus turvanaan.
Ansvarsförsäkring för entreprenör
Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad
Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
” ”
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
” ”
Förmögenhetsansvarsförsäkring
Ersätter förmögenhetsskador som företagets verksamhet åsamkar andra.
Kaksi naista keskustelevat aiheesta kybervakuutus.
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Mies hymyilee smoothie kädessään tuotevastuuvakuutus turvanaan.
Produktansvarsförsäkring
Ersätter skador som din produkt förorsakar.
Yrityksen toimitusjohtajan ja hallinnon vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.
Nainen hymyilee ulkona, kun potilasvakuutus on turvana.
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Kaksi rakennusmiestä keskustelevat työmaalla, jossa rakennusvirhevakuutus on kunnossa.
Byggfelsförsäkring
Skydd i händelse av byggfel om stiftande delägaren är insolvent
Mies ja nainen keskustelevat siitä, miten oikeusturvavakuutus toimii yrittäjän turvana.
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.
Ympäristövahinkovakuutus tuo turvaa esimerkiksi kuvassa näkyvälle metsälle
Miljöskadeförsäkring
Skydd i händelse av miljöskador
Nainen poimii marjoja hymyillen, sillä hänellä on maatilavakuutus toimintansa turvana.
Försäkringar för lantbruksproduktion
Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.