” ”

Yrkestrafiksextra

Skydd för företagets egendom och verksamhet.

Enkelt och bekvämt grundskydd för vardagen

Yrkestrafiksextra har utvecklats för taxi-, buss-, sjuktransport- och transportföretags behov.

Dimensionerat för småföretagare

Innehållet i försäkringen är dimensionerat så att det passar småföretagare och vid en skadesituation är självrisken endast 100 euro.

Hjälp också vid krissituationer

Krishjälpsförsäkringen hjälper, om du råkar ut för en trafikolycka, misshandel eller rån eller om det inträffar ett olycksfall.

De viktigaste försäkringarna i ett och samma paket

Yrkestrafiksextra är ett enkelt sätt att gardera sig mot de vanligaste riskerna i taxi-, buss-, sjuktransport- och andra transportföretag. Den skyddar ditt företags egendom och verksamhet samt innehåller en sak-, ansvars-, rättsskydds- och krishjälpsförsäkring.

Försäkrad är den egendom som du använder i affärsverksamheten, såsom arbetsredskap som används inom service- och reparationsverksamhet, reservdelar till fordon, betalterminaler och telefoner. Också kundens resgods är försäkrat under transporten. Inom taxitrafik täcker försäkringen också avgiftsbelagda varuförsändelser, så du behöver inte en separat försäkring för dem.

Kom ihåg att också teckna fordons- och personförsäkringar, för de ingår inte i Yrkestrafiksextra. Skydd exempelvis i händelse av dataintrång får du genom att också teckna Cyberförsäkringen.

Vi ersätter exempelvis

 • om lös egendom går sönder, vid stöld eller någon annan plötslig skada
 • rengöring av fordonets interiör, om nedsmutsningen beror på kunden
 • person- eller egendomsskador som du förorsakar i yrkestrafik, om du blir skadeståndsansvarig
 • advokat- och rättegångskostnader som hänför sig till idkande av yrkestrafik
 • akut kristerapi, om trafikolycka, misshandel eller rån överraskar.

En ansvarsförsäkring är viktig för alla företag

Ansvarsförsäkringen i Yrkestrafiksextra hjälper dig, om du i yrkestrafik förorsakar personskador eller skador på annans egendom. En taxichaufför kan exempelvis då han ledsagar hem en kund förorsaka att kunden ramlar omkull och skadar sig.

Vi utreder på dina vägnar om du är ersättningsskyldig och ersätter de skador för vilka ditt företag är skadeståndsskyldigt enligt lagen. Utan en försäkring kan en utredning av ansvars- och skadeståndsfrågor märkbart inverka på din affärsrörelse.

86% procent av de taxiföretagare som är våra kunder litar på Yrkestrafiksextra.

Krishjälp hjälper dig att återgå till arbetet

Ett proffs inom transportbranschen kan i sitt arbete exempelvis råka ut för en trafikolycka, ett olycksfall, en misshandel eller ett rån. Snabb krishjälp hjälper psyket att återhämta sig snabbare efter en traumatisk händelse och underlättar återgången till arbete.

Med den krishjälpsförsäkring som ingår i Yrkestrafiksextra säkerställer du psykologisk hjälp såväl för offret, familjemedlemmar som företagets andra anställda. 

Mies ajaa taksia asiakas kyydissään tyytyväisenä siitä, että hänellä on taksivakuutus turvanaan.
Taxiförsäkring
Du får en precis så omfattande taxiförsäkring som du vill ha för din taxi.
Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag

Taxitrafik

 • Betalterminalen i taxibilen eller en dator som används i företagets verksamhet går sönder.
 • Taxikundens shoppingkasse välter omkull på baksätet och smutsar ner sätet.
 • Vid ett rån stjäls taxins och förarens pengar.

Busstrafik

 • Kundens resgods skadas.
 • Föraren blir rånad eller misshandlad.
 • Verktyg i service- och reparationsverksamheten blir stulna.

Sjuktransport

 • Lös egendom som inte omfattas av fordonets kaskoförsäkring skadas.

Transportföretag

 • Växelflak som inte är kopplat till lastbilen bränns.
 • En från bilen fristående virkeskran skadas genom skadegörelse.
 • Verktyg och reservdelar till fordonet blir stulna.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.