” ”

Taxiförsäkring

Du får en precis så omfattande taxiförsäkring som du vill ha för din taxi. Lämna din kontaktinformation så erbjuder vi ditt taxiföretag den lämpligaste försäkringslösningen.

Taxiförsäkringen ger trygghet

Vare sig du är en erfaren eller nyetablerad taxiföretagare har vi en försäkring som passar exakt dina behov. Vi hjälper till att välja den bästa taxiförsäkringen för ditt företag.

De bästa experterna till din tjänst

Vi är det ledande försäkringsbolaget för yrkestrafik. Vi känner till företagarens vardag och säkerställer att hjulen inte slutar rulla när skadan är framme.

Omedelbar hjälp när en skada inträffat

Via Pohjola Skadehjälpen hittar du instruktioner för skadesituationer och närmaste verkstadspartner. I huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och Uleåborg får du hjälp av våra partner Pohjola Verkstadsmästarna, som reparerar din taxi och också gör en skadeanmälan för din räkning.

Taxiförsäkringen hjälper, om något inträffar i trafiken

I trafiken inträffar dagligen stora och små olycksfall. Om din taxi exempelvis råkar ut för en krock, kan det inverka kännbart på din affärsverksamhet. En heltäckande taxiförsäkring är viktig genast från starten.

Då försäkringarna för ditt företag och din taxibil är i skick, kan du också vid en skada fokusera på att driva affärsverksamheten. Vi ersätter skadorna och sköter utredningen av olika ansvars- och ersättningsfrågor för din räkning.

Vad ersätter taxiförsäkringen?

Lagstadgad trafikförsäkring för taxibilar ersätter vid trafikolyckor personskador samt skador på den oskyldiga partens fordon och egendom. Den frivilliga fordonsförsäkringen, dvs. kaskoförsäkringen ersätter skador på ditt företags fordon då skadan har förorsakats själv eller det är oklart vem som är skyldig.

Du kan själv välja omfattningen på din taxikaskoförsäkring, det vill säga vilka skador du vill att försäkringen ska ersätta.

  • Helkasko täcker kollisioner och omfattar brand-, djur-, skadegörelse-, stöld-, rätts- och bilräddningsförsäkring.
  • Delkasko är mer begränsat och du svarar själv för kollisioner.

Tilläggsskydden i kaskoförsäkringen kan skräddarsys så att de passar riskerna i just din bransch. Gardera dig med en försäkring mot exempelvis avbrott i affärsrörelsen, skador på vindruta och bogsering.

Om du kör taxi sporadiskt, bör du observera att de försäkringar som tecknats för ett fordon i privat trafik inte är tillräckliga för tillståndspliktig taxiverksamhet.

Yrkestrafiksextra – Egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring för taxibilar i ett och samma paket

Vi rekommenderar att komplettera taxiföretagarens skydd med Yrkestrafiksextra. Det är en paketförsäkring som skräddarsytts för taxiföretagarens behov och som du kan teckna för att enkelt skydda såväl lös egendom som verksamhet. Den ersätter till exempel kostnader som orsakas av internt haveri i betalterminalen, att taxametern eller telefonen går sönder eller av att interiören i bilen smutsas ned.

Du skyddas också av en ansvarsförsäkring, om du i egenskap av taxichaufför orsakar personskador eller skador på någon annans egendom. En taxichaufför kan exempelvis då han ledsagar hem en kund förorsaka att kunden ramlar omkull och skadar sig. Försäkringen täcker skador som orsakats en tredje part och som du enligt lagen ansvarar för. Ansvarsförsäkringens maximibelopp är en miljon euro. 

I försäkringen ingår dessutom en krishjälpsförsäkring som ger taxichauffören skydd i vardagen i händelse av trafikolycka, misshandel eller rån. Den ersätter akut kristerapi, så att en återgång till arbetet och affärsverksamheten blir lättare.

Som taxiföretagare måste du teckna vissa obligatoriska försäkringar

Ditt fordon ska ha en trafikförsäkring:

  • Trafikförsäkringen är lagstadgad och ersätter personskador hos alla som varit med i en kollision.
  • Trafikförsäkringen täcker också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL-försäkringen, är obligatorisk för nästan alla företagare och tryggar din inkomst i olika livssituationer:

  • Håll din arbetsinkomst för FöPL-försäkringen uppdaterad, eftersom den ligger till grund för beräkning av den dagpenning som du erhåller till exempel om du blir sjuk.
  • Hos Pohjola Försäkring får du vår partner Ilmarinens FöPL-försäkring.

Läs mer om FöPL-försäkringen 

Då du rekryterar anställda till företaget är du oftast skyldig att för de anställda teckna en arbetsolycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) och grupplivförsäkring för arbetstagare.

Läs mer om arbetsolycksfallsförsäkring 

Som taxiföretagare har din arbetsinsats en stor inverkan på företagets framgång. Omfattande personförsäkringar möjliggör en snabb tillgång till vård och återgång till arbetet exempelvis efter ett olycksfall.

Vare sig du är en ny eller erfaren taxiföretagare, går vi gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig välja en lämplig taxiförsäkring och övriga försäkringar för ditt företag. Lämna din kontaktinformation via offertbegäran så ger vi dig en premie för din taxiförsäkring!

Användning av personbil är tillståndspliktigt när bilen används för att transportera människor eller varor mot betalning. Även tillfällig användning av egen bil för taxitrafik förutsätter alltid att bilen registreras för tillståndspliktigt bruk. I detta fall ska också en trafikförsäkring avsedd för taxitrafik, som kan kompletteras med en kaskoförsäkring, tecknas för bilen.

Ja. Användning av personbil är alltid tillståndspliktigt när bilen används för att transportera människor eller varor mot betalning.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.