” ”

Försäkringar för taxiföretagare

Vi vill vara din främsta samarbetspartner, vare sig du är ett erfaret proffs inom taxibranschen eller en färsk taxiföretagare. Låt våra experter se till att du har den mest lämpliga försäkringslösningen.

För en ny taxiföretagare kan det vara svårt att veta vilka försäkringar som det lönar sig att teckna och vilka försäkringar som är obligatoriska. Vi rekommenderar därför att du läser igenom det infopaket som vi sammanställt på den här sidan om basförsäkringar för taxiföretagare.

Om det är något du funderar över, kan du gärna kontakta oss. Vi kan tillsammans gå igenom vilken lösning som passar dig!

Försäkra taxiföretagarens viktiga arbetsredskap

En vältäckande bilförsäkring är viktig genast från starten. 

Du kan försäkra din taxi med en trafikförsäkring med bonus och en frivillig kaskoförsäkring. Med tilläggsskydd kan du få en sådan kaskoförsäkring som du vill ha.

Du kan också foga en avbrottsförsäkring för maskinhaveri. Om exempelvis motorn eller växellådan plötsligt går sönder, ersätter vi dig för de kördagar du förlorat.

Om du kör taxi sporadiskt, bör du observera att de försäkringar som tecknats för ett fordon i privat trafik inte är tillräckliga för tillståndspliktig taxiverksamhet. Om du kör taxi utomlands, kom ihåg att också säkerställa giltighetstiden för dina försäkringar och att beställa ett Green Card.

Trygga kontinuiteten i din affärsverksamhet

Yrkestrafiksextra är det enklaste sättet att skydda taxiföretagarens lösa egendom och verksamhet. Försäkringen ersätter exempelvis kostnader som förorsakas av att

  • betalterminalen går sönder
  • telefonen går sönder
  • interiören i bilen smutsas ned
  • skador på passagerarnas resgods
  • kunden ramlar omkull då kunden ledsagas hem och därav följande skadeståndsansvar

I Yrkestrafiksextra ingår dessutom krishjälpsförsäkring som ger taxichauffören skydd i vardagen i händelse av trafikolycka, misshandel eller rån. Försäkringen ersätter akut kristerapi, så att en återgång till arbetet och affärsverksamheten blir lättare.

En taxiföretagare ska inte heller glömma informationssäkerhetsrisker. Då ett system i en dator som innehåller uppgifter om kunder eller anställda havererar, telefonen slutar att fungera eller ett skadligt program kapar dina filer, kan affärsverksamheten störas avsevärt. Genom Cyberförsäkringen får du omedelbart experthjälp för att minimera skadorna.

Skydda arbetsförmågan och ditt företag mår bra

Som taxiföretagare har din arbetsinsats en stor inverkan på företagets framgång. Vältäckande personförsäkringar möjliggör snabb tillgång till vård och återgång till arbetet exempelvis efter ett olycksfall. Då du skyddar dig själv och dina anställda skyddar du också kontinuiteten i ditt företag.

  • Olycksfallsförsäkring för företagare för arbetstid och fritid ersätter i bred omfattning vårdkostnader vid olycksfall och yrkessjukdomar.
  • Den frivilliga vårdkostnadsförsäkringen, dvs. Hälsoskydd får du som medlem av Taxiförbundet teckna utan hälsodeklaration. Hälsoskydd ersätter kostnader för behandling och undersökning vid sjukdomar och olycksfall.
  • Om du insjuknar eller skadar dig, styrs du till våra experter vid Pohjola Hälsa eller en av våra samarbetsläkare som ger dig vård.
  • Se till att du också har en gällande pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL.
  • Om du anställer arbetstagare ska du försäkra dem med en arbetsolycksfallsförsäkring. Med Hälsoskydd kan du komplettera företagshälsovårdens sjukvårdstjänster. Också det lagstadgade pensionsskyddet för arbetstagare, dvs. en ArPL-försäkring får du enkelt via oss.

Taxiföretagare behöver fortfarande ett taxitillstånd

Lagen om transportservice eller trafikbalken minska på regleringen inom taxibranschen, trafiken blir mer digital och man antar att konkurrensen ökar på olika områden. Taxitrafik kan i fortsättningen utövas av aktörer som uppfyller alla villkor för tillståndet, därigenom kan exempelvis företag inom vårdbranschen börja erbjuda taxitjänster parallellt med sina andra tjänster.

Taxitrafiken är ändå i fortsättningen också tillståndspliktig verksamhet. För att köra taxi behöver du ett yrkestrafiktillstånd som taxichaufför och ett taxitrafiktillstånd behövs igen om du verkar som taxiföretagare.

Riskienhallinta pysyy taksiyrittäjyyden ytimessä

Monipuolinen riskienhallinta on keskeinen osa taksiyrittäjyyttä. Tämä korostuu etenkin uuden taksiyrityksen alkuvaiheessa.

Verkkokaupan lisääntyessä tavarataksien määrän odotetaan kasvavan, mikä lisää tavarankuljetukseen liittyviä riskejä. Myös kaatumiset, kolhaisut ja lipsahdukset on hyvä huomioida riskejä kartoitettaessa. Hyvä varautuminen vähentää riskejä ja vaikutusta yrityksen toimintaan vahingon sattuessa.   

Pohjola Vakuutus tarjoaa taksiyrittäjälle monia vakuuttamisen vaihtoehtoja. Uusille taksiyrityksille tarjottavat vakuutukset ovat kattavia ja ne saa käyttöön nopeasti. Autamme valitsemaan kunkin taksiyrittäjän tilanteeseen parhaiten sopivan vakuutusratkaisun ja tarjoamme kattavia palveluja erilaisissa tilanteissa oleville taksiyrittäjille. Kysy meiltä lisää.

Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Mies ajaa taksia asiakas kyydissään tyytyväisenä siitä, että hänellä on taksivakuutus turvanaan.
Taxiförsäkring
Du får en precis så omfattande taxiförsäkring som du vill ha för din taxi.