A-Försäkringstjänster

A-Försäkring är med flera decenniers erfarenhet en expert inom försäkring av yrkestrafik. Oavsett om du börjat nyligen som företagare eller redan har lång erfarenhet, har vi skräddarsydda lösningar som skyddar personalen, fordonen, tillgångarna och verksamheten i ditt företag. Vi är förtrogna med riskerna i din bransch och kan ställa de bästa experterna till ditt förfogande.

På den här sidan finns nyttig information om försäkringar och om riskerna i branschen för dig som är företagare inom godstrafik och logistik, persontrafik, anläggningsarbeten eller skogsmaskins- och maskinentreprenader.

Tiekuljetus rekkamies
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.