Kaksi naista ja mies kahvilan pöydässä käymässä läpi toiminimen vakuutuksia.

Försäkringar för firma

Med försäkringar för firmaföretagare tryggar du din verksamhet i händelse av skador. Vi utarbetar med erfarenhet ett lämpligt försäkringspaket för just ditt företag.

Allt i skick på ett smidigt sätt

Vare sig du är en erfaren eller nyetablerad företagare har vi försäkringar som passar exakt dina behov. Du skyddar dig själv, dina närstående och ditt företags egendom, fordon och anställda.

Personlig kundtjänst

Tillsammans med våra experter säkerställer du att alla operativa risker beaktas tillräckligt. Vid behov får du enkelt kontakt med oss.

Pohjola Skadehjälpen dygnet runt och ett heltäckande nätverk av samarbetspartner

Vad ska man göra om en skada inträffar? Som kund hos oss har du tillgång till Pohjola Skadehjälpen, där du hittar instruktioner för olika skadesituationer. I Skadehjälpen hittar du också partner till oss som hjälper dig då en skada har skett.

Vilka försäkringar behöver en firma?

Liksom nästan alla företag behöver också firmor såväl obligatoriska som frivilliga försäkringar. Ditt företags risker och behov av försäkring beror på hurdan verksamhet företaget idkar och hurdan utrustning eller hurdana redskap som du behöver i ditt arbete. Du behöver ett mer omfattande försäkringsskydd om du arbetar själv och också har anställda i ditt företag.

Det är skäl att se till att försäkringarna för firman är i kraft, för de ger ett enastående skydd i händelse av skador eller andra överraskande situationer. Premierna är rätt små i förhållande till vad exempelvis reparation av en skada till följd av en brand eller rörskada blir att kosta för ditt företag.

När du säkerställer de skydd som behövs för din firma på förhand kan du koncentrera dig på företagets affärsverksamhet utan bekymmer. Vi hjälper dig att kartlägga och hantera risker.

Obligatoriska försäkringar för firma

Den vanligaste obligatoriska försäkringen för firmaföretagare är pensionsförsäkring

Med hjälp av en FöPL-försäkring tryggar du din utkomst i olika livssituationer. Försäkringen hjälper om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar, blir föräldraledig eller om ditt företags verksamhet avbryts av någon orsak. Du ska själv säkerställa att FöPL för firman är i kraft och att arbetsinkomsten i försäkringen är uppdaterad. Du kommer väl ihåg att teckna en FöPL-försäkring senast inom ett halvår från att du grundade företaget.

En FöPL-försäkring är obligatorisk för dig om

  • du är 18–67 år
  • din årliga arbetsinkomst är minst 9010,28 euro (år 2024)
  • din företagsverksamhet pågår i minst fyra månader.

Genom oss får du en av Ilmarinen beviljad FöPL-försäkring för firman.

Ditt företags fordon såsom dess person-, skåp- och lastbilar samt arbetsmaskiner och släpvagnar måste försäkras med den obligatoriska trafikförsäkringen för företag. Trafikförsäkringen för företag ersätter personskador och den oskyldiga partens skador. Vi rekommenderar att du kompletterar försäkringsskyddet för ditt fordon med en kaskoförsäkring som ersätter skador som förorsakats ditt fordon.

Då du rekryterar anställda till företaget är du oftast förpliktad att för de anställda teckna en arbetsolycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) och grupplivförsäkring för arbetstagare. Genom oss får du alla lagstadgade försäkringar som du som arbetsgivare ska teckna för dina anställda.

Branschspecifika obligatoriska försäkringar är patientförsäkring för hälso- och sjukvårdsföretag samt miljöskadeförsäkring. Ur patientförsäkringen ersätts exempelvis skador som drabbar patienten i anknytning till en behandling. En miljöskadeförsäkring behövs om företagets verksamhet är förknippad med risk för miljöskador eller kan orsaka olägenheter för miljön. 

Frivilliga försäkringar för firma

Utöver de obligatoriska försäkringarna får du skydd av frivilliga försäkringar. Med frivilliga försäkringar för firma skyddar du dig själv och dina närstående samt ditt företags verksamhet och egendom i överraskande situationer.

Gardera dig mot olycksfall och sjukdomar

Om du skadar dig i ett olycksfall eller insjuknar i en yrkessjukdom kan du förlora din arbetsförmåga för en tid. Med en olycksfallsförsäkring för företagare får du snabbt vård hos någon av de läkare som vi samarbetar med. Tack vare en smidig vårdkedja återhämtar du dig och återgår snabbare till arbetet.

Alternativt kan du försäkra dig med en olycksfallsförsäkring för fritid som täcker även skador som inträffar på fritiden och i distansarbete. I händelse av sjukdomar rekommenderar vi att du tecknar Hälsoskydd som ersätter vård och undersökningskostnader till följd av sjukdomar. Också en avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga är en viktig del av riskhanteringen. Den ersätter ditt företag för en ekonomisk skada till följd av att du råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat.

Du kan för dig och dina anställda av våra olika alternativ välja det mest lämpliga paketet. Fråga mer av oss.

Trygga firmans egendom och verksamhet

Med egendomsförsäkringar för firma får du skydd i händelse av till exempel brand, inbrottsskador eller plötsliga haveriskador. Egendomsförsäkringarna ersätter till exempel skador på arbetsmaskiner, anordningar, produkter till salu eller fastigheter.

Utöver försäkringar som tryggar egendom är det viktigt att dessutom försäkra firmans verksamhet.

En avbrottsförsäkring skyddar firman om exempelvis brand, ett trasigt verktyg eller arbetsoförmåga avbryter verksamheten i företaget för en längre tid. Från avbrottsförsäkringen för firma ersätter vi till exempel förlust av försäljningsbidrag som förorsakas av avbrott i verksamheten.

Ansvarsförsäkring för firma är inte en obligatorisk försäkring, men vi rekommenderar den för alla företag. Den ger dig skydd om det i ditt företags verksamhet uppstår person- eller sakskador. I vissa branscher, exempelvis byggbranschen, kräver arbetets beställare bevis på att en ansvarsförsäkring existerar innan arbetena inleds. Med försäkringen kan du fokusera på kärnverksamheten i ditt företag, eftersom vi på dina vägnar sköter skadeståndsärendet.

En rättsskyddsförsäkring för firma är en viktig försäkring för firmaföretagare, och det lönar sig att teckna den genast i början av företagsverksamheten. Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål eller brottmål. Kostnaderna vid också små tvister kan vara betydande, och ditt firmaföretag kan bli part i en tvist oavsiktligen.

Hjälp med att välja de rätta försäkringarna

En nyetablerad företagare får ofta rabatt på försäkringar. Var god lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig. Vi hjälper dig att gardera dig mot riskerna i din bransch och att välja lämpliga försäkringar för firma enligt dina behov.

Om du är intresserad av ett färdigt försäkringspaket, dvs. Företagsettan, kan du begär offert behändigt på nätet. Vi har till Företagsettan valt just de försäkringar som ditt företag behöver som skydd för egendom och verksamhet.

Nainen istuu kahvilassa hymyillen, sillä hänellä on aloittavan yrityksen vakuutukset kunnossa.
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.