Yrityksen pakolliset vakuutukset

Yrittäjän ja yrityksen pakolliset vakuutukset

Yrittäjänä sinun on otettava tietyt pakolliset vakuutukset.

Yrityksen tärkein ja usein ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus YEL. Lisäksi on olemassa toimialakohtaisia yrittäjän pakollisia vakuutuksia, kuten potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Työllistävän yrityksen on huolehdittava työnantajavakuutuksista, kuten lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja työeläkevakuutuksesta. Jos yrityksellä on ajoneuvoja tai perävaunuja, niille on otettava liikennevakuutus.

– Riippumatta siitä, oletko aloittava vai jo pitkään toiminut yrittäjä, asiantuntijamme räätälöivät yrityksellesi sopivan vakuutusratkaisun. Kun vakuutukset ovat kunnossa, voit huoletta keskittyä yritystoimintaasi, kertoo asiakkuusasiantuntija Aleksi Kotkajuuri Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaiden asiakaspalveluista. 

Vakuutusasiat kannattaa hoitaa kuntoon yhdessä asiantuntijan kanssa. Vakuuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa. 

– Meillä asiantuntija puhuu asiakkaan kanssa samaa kieltä ja istuu samalla puolella pöytää. Meille on tärkeää auttaa vakuuttamisessa asiantuntevasti, jotta asiakas voi käyttää voimavaransa yrityksen liiketoimintaan, kertoo Pohjola Vakuutuksen myyntivalmentaja Topi Viskari. 

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 

Yrittäjän pakollinen eläkevakuutus YEL vaikuttaa yrittäjän eläkkeeseen sekä äitiys- isyys- ja vanhempainrahaan. YEL-vakuutus auttaa yrittäjää myös silloin, kun hän sairastuu tai yrityksen toiminta keskeytyy. 

YEL-vakuutus perustuu yrittäjän omaan arvioon työtulosta. Tämä tarkoittaa sitä summaa, jonka yrittäjä voisi maksaa yhden vuoden palkkana samaa työtä tekevälle. Moni yrittäjä asettaa YEL-maksunsa minimiin, mikä voi myöhemmin näkyä odotettua pienempänä eläkkeenä tai äitiys- tai isyyspäivärahana. Erityisen hyvin YEL-maksunsa ovat huolehtineet oikealle tasolle muun muassa lääkärit, hammaslääkärit sekä rakennus- ja lvi-alan yrittäjät.

Pohjola Vakuutukselta saat kumppanimme Ilmarisen YEL-vakuutuksen.

YEL-vakuutus on otettava, jos olet 18-67-vuotias, asut Suomessa, työskentelet yrityksessäsi tai olet toiminut yrittäjänä vähintään neljä kuukautta. YEL on pakollinen myös, jos et kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin ja työtulosi ylittää 8 063,57 euroa (vuonna 2021). 

Ihminen, joka omistaa osakeyhtiöstä yli 30 prosenttia vakuutetaan yrittäjänä. Jos omistusosuus on alle 30 prosenttia, hänet vakuutetaan työntekijänä. 

Työnantajan ja työllistävän yrityksen pakolliset vakuutukset 

Työntekijän eläkevakuutus TYEL

Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet useimmiten velvollinen ottamaan työntekijöille työtapaturmavakuutuksen, työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) ja työntekijän ryhmähenkivakuutuksen. Yrityksen on myös maksettava työttömyysvakuutusmaksuja, jotka määräytyvät yrittäjän maksamien palkkojen perusteella.  

TyEL-velvoite tulee voimaan, kun työntekijä on 17–67-vuotias, työtä tehdään työsuhteessa ja palkka on vähintään noin 60 euroa kuukaudessa.

TyEL-maksu on tietty prosenttiosuus palkoista ja se määräytyy työntekijän eläkelain perustella. Osan työntekijän eläkevakuutuksesta maksaa työntekijä. Yrittäjän tehtävänä on pidättää tietty osuus työntekijän palkasta ja tilittää se vakuutusyhtiölle. 

Työtapaturmavakuutus

Työnantajan pakollisista vakuutuksista lakisääteinen työtapaturmavakuutus tulee ajankohtaiseksi, kun työnantajan maksamat ja maksettavaksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana 1 300 euroa. Työtapaturmavakuutus on pakollinen, jos yrityksellä on yksikin työntekijä. Vapaa-ajan vakuuttaminen on vapaaehtoista.  

Maksun määrä riippuu yrityksen toimialasta ja työn riskeistä. Maksun suuruus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Samassa yrityksessä voi olla erilaisia maksuprosentteja riippuen työtehtävistä.  

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Yleissitovien työehtosopimusten mukaan työantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen. Tämän pakollisen työnantajan vakuutuksen maksut hoidetaan työtapaturmavakuutuksen yhteydessä. Maksu on tietty prosenttiosuus palkkakuluista.  

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset

Potilasvakuutus 

Yksi yleisimmistä toimialakohtaisista pakollisista vakuutuksista on potilasvakuutus. Potilasvakuutus on otettava, jos yritys harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitoa, kuten hierontaa tai fysioterapiaa. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi hoitotoimenpiteen yhteydessä potilaalle aiheutuvia vahinkoja.  

Ympäristövahinkovakuutus 

Yritykset, joiden toiminta vaatii ympäristö- tai kemikaaliluvan tarvitsevat ympäristövahinkovakuutuksen. Sama koskee yrityksiä, joiden toiminnasta voi aiheutua yleistä haittaa, riskejä tai vahinkoa ympäristölle. Myös maatilayrittäjät saattavat tarvita ympäristövahinkovakuutuksen.  

Ajoneuvovakuutukset 

Yrityksen ajoneuvot, kuten henkilö- paketti- ja kuorma-autot sekä työkoneet, moottorikelkat, mönkijät ja perävaunut on vakuutettava pakollisella yrityksen liikennevakuutuksella. Yrityksen liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja ja syyttömän osapuolen vahinkoja.

Saat kauttamme sujuvasti kaikki tarvittavat yrittäjän pakolliset vakuutukset ja yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Jos yrityksellä on työntekijöitä, yrityksellä on myös työnantajavelvoitteita. Pakollisia vakuutuksia työntekijöille ovat työntekijän eläkevakuutus (TyEL), työtapaturmavakuutus, työntekijäin ryhmävakuutus. Lisäksi työnantajan pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua.
Työtapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus. Työtapaturmavakuutuksella turvataan työssä tai työmatkalla sattuvia tapaturmia. 
Ei. Toiminnan vastuuvakuutus on vapaaehtoinen. Vastuuvakuutus on yksi tärkeimmistä ja suosituimmista yrittäjän vakuutuksista. Toimialakohtaisia toimintaan liittyviä pakollisia vakuutuksia ovat potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. Monesti työn tilaaja kuitenkin vaatii, että vakuutukset ovat kunnossa.  

Jätä yhteydenottopyyntö yritysvakuutuksista

Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja heiltä saat lisätietoa yrityksesi tarpeisiin sopivista vakuutuksista. Valitse alhaalta sinua kiinnostavat vakuutuskategoriat ja jätä yhteystietosi, niin olemme pian yhteydessä!

  Valitse sinua kiinnostavat vakuutuskategoriat  


 

Ajoneuvot ja kuljetus

 • Ajoneuvovakuutus
 • Taksivakuutus
 • Tiekuljetusvakuutus
 • Taakkavakuutus
 • Työkonevakuutus
 • Huolintavakuutus
 • Kuljetusvakuutus
 

Yrittäjä ja henkilöstö

 • Työtapaturmavakuutus
 • Etätyövakuutus
 • Yrittäjän tapaturmavakuutus
 • Terveysturva
 • YEL-vakuutus
 • TyEL-vakuutus
 • Yrittäjän sairausvakuutus
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
 • Yrityksen matkavakuutus
 • Henkivakuutus
 • Yrittäjän eläkevakuutus
 • Ryhmäeläkevakuutus
 • Ammattiurheilijaturva
 • Työkyvyttömyysvakuutus
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
 

Kiinteistöt ja omaisuus

 • Yritysykkönen
 • Omaisuusriskivakuutus ja Yritysvakuutus
 • Kiinteistövakuutus
 • Taloyhtiön vakuutus
 • Asennus- ja rakennustyövakuutus
 • Laitevakuutus
 • Ammattiliikenne-extra
 • Maatilavakuutukset
 

Toiminta ja vastuu

 • Vastuuvakuutukset
 • Konsulttivakuutus
 • Toiminnan vastuuvakuutus
 • Varallisuusvastuuvakuutus
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus
 • Tuotevastuuvakuutus
 • Urakoitsijan vastuuvakuutus
 • Keskeytysvakuutus
 • Kybervakuutus
 • Oikeusturvavakuutus
 • Potilasvakuutus
 • Ympäristövahinkovakuutus
 • Rakennusvirhevakuutus