Mies ja nainen keskustelevat siitä, miten oikeusturvavakuutus toimii yrittäjän turvana.

Rättsskyddsförsäkring

Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.

En viktig försäkring för den nya företagaren

Det lönar sig att teckna en rättsskyddsförsäkring genast när du grundat ditt företag. Då omfattar försäkringen alla avtal som företaget ingått, om det uppstår en avtalstvist.

Undvik dyra rättegångskostnader

Ditt företags egna intressen kan övervakas på rättslig väg utan att företaget blir tvunget att betala kostnaderna ur sitt täckningsbidrag.

Trygghet också vid tvister om anställningar

Tvister som gäller arbetsavtal är ett av de vanligaste tvistemålen som företagaren kan behöva juridisk hjälp med.

Teckna en rättsskyddsförsäkring för tvister som ditt företag kan råka ut för

Inom företagsverksamhet finns en risk att företaget blir part i olika slags tvister där det kan vara nödvändigt att anlita en jurist. Rättegångs- och advokatkostnaderna kan bli stora, och därför lönar det sig att bereda sig på överraskande utgifter med en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen ger ekonomiskt skydd och är en viktig del av ditt företags försäkringar för verksamhet.

Med hjälp av rättsskyddsförsäkringen bereder du dig förmånligt på advokat- och rättegångskostnader som orsakas av avgörandet av ett tviste- eller brottmål. Ditt företags intressen kan övervakas på rättslig väg utan att företaget blir tvunget att betala kostnaderna för övervakningen ur sitt täckningsbidrag. Du kan utnyttja din försäkring i ärenden som i Finland har tagits upp till behandling i en tingsrätt eller i ett skiljeförfarande.

Det lönar sig att teckna rättsskyddsförsäkringen genast när företagsverksamheten börjar

Om du håller på att inleda företagsverksamhet är det viktigt att du sköter om att företagets rättsskyddsförsäkring är i kraft genast från början, innan du ingår några avtal.

Vanliga avtal inom företagsverksamhet är till exempel personalens arbetsavtal och hyres- och leasingavtal som gäller företagets lokaler och utrustning. Det kan uppstå tvister om dem, och då kan det hända att ditt företag behöver hjälp av en jurist. 

Som företagare är det viktigt att du kommer ihåg att rättsskyddsförsäkringen inte täcker avtal som ingåtts innan försäkringen tecknades. Därför är det viktigt att du tecknar rättsskyddsförsäkringen genast då företagsverksamheten inleds och att du ser till att det inte blir några avbrott i försäkringens giltighetstid.

Rättsskyddsförsäkringen för företag lämpar sig för flera olika branscher och för så gott som alla små och medelstora finländska företag. Premien för rättsskyddsförsäkringen bestäms huvudsakligen utgående från företagets bransch och summan av totallönerna.

Vad ersätter företagets rättsskyddsförsäkring?

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas vid tviste- och brottmål i anslutning till verksamheten i ditt företag. Försäkringen ersätter typiska kostnader som förorsakas av tvister då en anställning upphör eller som gäller företagets räkningar.

Mer information hittar du i produktguiden och försäkringsvillkoren för rättsskyddsförsäkringen.

Du kommer väl ihåg att också försäkra företagets fastigheter och fordon samt att teckna de lagstadgade försäkringarna, till exempel arbetsolycksfallsförsäkring för din personal. Om du håller på att inleda företagsverksamhet är det också viktigt att du sköter om att företagets ansvarsförsäkring är i kraft. Vi går gärna igenom dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning för ditt företag. Lämna dina kontaktuppgifter med anbudsbegäran nedan.

Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.