Yritysvakuutuksilla varmistat, että yrityksen toiminta voi jatkua vahingoista huolimatta.

Yrityksen vakuutukset

Yritysvakuutukset tuovat turvaa sekä yrittäjälle että yritykselle. Vakuutukset mahdollistavat yrityksen toiminnan jatkumisen silloin, kun jotain yllättävää tapahtuu. Autamme sinua varautumaan toimialasi riskeihin ja valitsemaan yrityksesi tarpeisiin sopivat yritysvakuutukset.

Varaudu riskeihin yritysvakuutuksilla

Yritysvakuutukset ovat olemassa sitä varten, että yrityksen toiminta voisi vahingoista huolimatta jatkua mahdollisimman normaalisti. Oli yritys iso tai pieni, sen toimintaa voivat uhata esimerkiksi vahingonkorvausasiat, lakimiesapua vaativat riitatilanteet tai vahingot, jotka keskeyttävät yrityksen toiminnan pitkäksi ajaksi.

Omaisuusvakuutuksella voit vakuuttaa yrityksen irtaimen omaisuuden, vaihto-omaisuuden, koneet ja laitteet esimerkiksi murtovahinkojen tai äkillisten rikkoontumisvahinkojen varalta. Jos yrityksesi omistaa kiinteistöjä, muista myös kiinteistövakuutus, joka korvaa esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon kiinteistölle aiheuttamia vahinkoja.

Omaisuutta turvaavien yritysvakuutusten lisäksi on tärkeää vakuuttaa myös yrityksen toiminta.

  • Keskeytysvakuutus on yrityksen turvana, jos vaikkapa tulipalo tai työkyvyttömyys keskeyttää yrityksen toiminnan pitkäksi aikaa. Keskeytysvakuutus on yritysvakuutus, josta korvaamme esimerkiksi toiminnan keskeytymisen aiheuttamia katemenetyksiä.
  • Vastuuvakuutus auttaa, jos yritys aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa, josta se on vahingonkorvausvastuussa. Vakuutuksen turvin voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan, sillä me hoidamme vahingonkorvausasian puolestasi.
  • Oikeusturvavakuutus on tärkeä yritysvakuutus, joka kannattaa ottaa heti yritystoiminnan alkaessa. Vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita- tai rikosasioissa. Pienenkin riidan kulut voivat olla huomattavia, ja yritys voi joutua riidan osapuoleksi myös tahtomattaan.

Meiltä saat näiden yritysvakuutusten lisäksi myös lakisääteisen liikennevakuutuksen sekä räätälöidyt kaskovakuutukset yrityksesi autoille ja muille ajoneuvoille.

Ota henkilöriskit haltuun yritysvakuutusten avulla

Paras tapa vähentää tapaturmia ja sairauksia on niiden ennaltaehkäisy. Ennakointi myös tuo yritykselle parhaat säästöt. Yrittäjän onkin tärkeää pitää oman YEL-vakuutuksensa työtulo ajan tasalla ja huolehtia, että työntekijöiden työeläkevakuutus TyEL on kunnossa.

Työtapaturmiin ja ammattitauteihin voit varautua parhaiten yrittäjän tapaturmavakuutuksella ja ottamalla työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus taas laajentaa turvan myös vapaa-ajalle.

Pääosa sairauspoissaoloista aiheutuu kuitenkin sairauksista, joten niiden nopea ja tehokas hoito kannattaa varmistaa yritysvakuutusten avulla. Terveysturva on sairauskuluvakuutus, joka täydentää työterveyshuoltoa ja mahdollistaa nopean toipumisen ja töihin paluun. Talouden ja toimeentulon turvaamisesta taas voit huolehtia esimerkiksi henkivakuutuksen avulla.

Yritysvakuutukset yhdessä paketissa

Vakuutuspaketin avulla voit varautua helposti yhdellä kertaa yrityksen irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskeihin. Olemme luoneet vakuutuspakettimme Yritysykkösen erityisesti kaupan, palvelualan ja tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten tarpeisiin. 

Yritysykkönen sisältää vastuu-, oikeusturva- ja keskeytysvakuutuksen sekä irtaimen omaisuuden kattavan omaisuusvakuutuksen. Yritysykkösen omaisuusvakuutus korvaa myös äkillisiä rikkoontumisvahinkoja.

Muistathan huolehtia tarvittaessa myös yrityksen ajoneuvojen ja kiinteistöjen vakuuttamisesta sekä yrittäjän ja työntekijöiden vakuutuksista, sillä ne eivät vakuutuspaketteihin sisälly.