Rakennusvirhevakuutus_kuva

Byggfelsförsäkring

Ger skydd mot risker i bostadsproduktion och i händelse av insolvens

Du känner väl till att den som påbörjar ett byggprojekt enligt lagen om bostadsköp måste ställa en insolvenssäkerhet för objektet? Pohjola Byggfelsförsäkring fyller de krav som lagen om bostadsköp ställer och ger dig ett skydd vid en eventuell insolvens.

Byggfelsförsäkring

  • krävs av byggare eller byggfirma som verkar som stiftande delägare i ett bostadsaktiebolag.
  • träder i kraft, då du betalat premien.
  • ersätter till bostadsaktiebolaget och köparna byggfelsskador som förorsakats av ditt företags insolvens.


Vi rekommenderar att du ber om en offert genast då ditt företag har fått bygglov och beslutat inleda byggprojektet. Efter det att du gett de nödvändiga uppgifterna, får du en offert senast inom fem vardagar.

Byggfelsförsäkringen ersätter

  • utrednings- och reparationskostnader för byggfel.
  • extra boendekostnader för aktieköparen och hans familj under den tid då bostaden inte kan användas.


Förutsättningen för att få ersättning är att

  • ditt företag som stiftande delägare är ersättningsansvarig och har konstaterats vara insolvent.
  • de andra säkerheterna täcker inte skadan.
  • skadan anmäls till Pohjola Försäkring under ansvarstiden.