” ”

Sköt företagets försäkringsärenden på nätet

I tjänsten op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags försäkringsärenden när det passar dig bäst.
1

Sköt dina ärenden när det passar dig bäst

En lättanvänd tjänst som du kan använda med dator, pekdator och telefon, när du behöver den.

2

Sköt försäkringsärenden i en handvändning

Sköt försäkringsärenden snabbare genom att anmäla skador, sända meddelanden och skriva ut försäkringsintyg i tjänsten op.fi.

3

Använd tjänsten på tre språk

Du hittar försäkringshandlingar i nättjänsten på svenska, finska och engelska.

Vad kan du göra i nättjänsten?

Du kan bl.a.:

 • Göra skadeanmälan
 • Skriva ut försäkringsintyg
 • Beställning och utskrift av Green Card för ditt företags fordon
 • Skriva ut reseförsäkringsintyg för visum

Ingå avtal om digital kommunikation

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbare genom att ingå ett avtal om digital kommunikation i tjänsten op.fi. På den här sidan finns närmare information om hur du sköter försäkringsärenden enkelt på nätet. 

Om du vill sköta ditt företags försäkringsärenden i op.fi-tjänsten, vänligen välj Företag som avtalstyp. Om du vill hantera dina kundföretags försäkringsärenden, vänligen välj Mäklar, Disponentbyrå eller Bokföringsbyråavtal som avtalstyp.

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med dina personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder. Du kan sköta försäkringsärenden med alla bankers nättjänstkoder.

Läs mer om koder

Försäkringar

 • Granska företagets gällande försäkringar
 • Skriv ut försäkringsbekräftelse genom att öppna försäkringsspecifikationen
 • Anmäl ändringar gällande arbetstagare som försäkrats med Hälsoskydd
 • Dela arbetstagarens försäkringskort för arbetstagare

Skadetjänsten

Skadetjänsten är en tjänst där Pohjola Försäkrings företagskunder kan lämna skadeanmälningar. I Skadetjänsten går det lätt och snabbt att anmäla skador och ansöka om ersättningar. Du kommer till Skadetjänsten genom att logga in i tjänsten op.fi och börja anmäla en skada på sidan Skador.

Om du inte har åtkomsträttigheter till företagets försäkringar i tjänsten op.fi, kan du göra en skadeanmälan på adressen sok-ersattning.op.fi. Vi rekommenderar att du alltid gör en skadeanmälan via tjänsten op.fi, om du har rättigheter till den, eftersom du via den automatiskt får fram uppgifter om bland annat företaget och försäkringen för en skadeanmälan.

Läs mer om tjänster och anvisningar i anslutning till skador

Övriga tjänster och funktioner

I tjänsten op.fi kan du också bra följa ditt företags skötsel av ärenden i anslutning till försäkringar och spara dem som utkast, så att du kan fortsätta senare.

De uppgifter som syns i tjänsten anpassas efter varje användares rättigheter. De uppgifter som syns hos olika användare kan därför vara olika.

Statistik som stöd för utveckling av arbetarskydd

Du år också tillgång till en utmärkt bra statistiktjänst för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Med hjälp av statistiken får du en bättre insikt i bl.a. antalet skador och orsakerna till dem. Med hjälp av dem kan du utveckla säkerheten på din arbetsplats.

Läs också om Pohjola Riskhanteringstjänst som är avgiftsfri för våra kunder

Organisationsenheter

Om ditt företag består av flera enheter, kan du i tjänsten op.fi för din organisation skapa enheter med hjälp av vilka du får försäkringar och skador samt åtkomsträttigheter koncentrerade per enhet. Du ser videoanvisningar för hur man skapar och redigerar organisationsenheter samt lägger till åtkomsträttigheter i Pohjola Försäkrings YouTube-kanal.

Stöd och störningar

Om du har frågor som gäller digitala försäkringstjänster för företag eller om det finns störningar i dem, ber vi dig kontakta Pohjola Försäkrings nätstöd på 010 253 6198.

Du ser samtalsavgifterna här

Så här börjar du använda tjänsten op.fi

 1. Ingå avtal om digital kommunikation för företag på nätet. (Avtalet kan godkännas elektroniskt av en person som har rätt att teckna företagets firma.)
 2. Utse ditt företags systemadministratörer och deras behörigheter. Systemadministratören får ett meddelande till tjänsten op.fi när hens behörighet är i kraft.
 3. Systemadministratören kan utse andra användare och ge dem rättigheter till försäkringstjänster som de behöver.

Bokförings- och disponentbyråer kan i tjänsten op.fi utöver sina egna försäkringsärenden sköta försäkringsärenden för sina kundföretag och bostadsaktiebolag.

Utöver ett avtal om digital kommunikation som en försäkringskund ingår ska revisions- eller disponentbyrån ingå ett eget nättjänstavtal med en blankett som finns på den här sidan (Ingå avtal om digital kommunikation) Välj Revisionsbyrå som avtalets typ då du ingår ett avtal om skötsel av kundföretagets försäkringsärenden (för skötsel av en revisions- eller disponentbyrås egna försäkringsärenden ska som avtalets typ väljas Företag.)

En revisions- eller disponentbyrå behöver av sitt kundföretag också nedanstående befullmäktigande för att sköta kundens försäkringsärenden.

Om du sköter försäkringsärenden för flera företag i tjänsten op.fi, kan du efter inloggningen välja vilket företags ärenden som du sköter. Du kan med samma inloggning sköta ärenden för flera företag genom att byta representation. I tjänsten op.fi kan du sköta företagens bank- och försäkringsärenden genom att logga in med dina personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder. Du kan sköta försäkringsärenden med alla bankers nättjänstkoder.

Nainen selaa puhelinta ja tutustuu digitaaliseen työntekijän vakuutuskorttiin.
Arbetstagarens försäkringskort
Arbetstagarens försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe.