” ”

Sköt företagets försäkringsärenden på nätet

I nättjänsten sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden när det passar dig bäst.
1

Sköt dina ärenden när det passar dig bäst

En lättanvänd tjänst som du kan använda med dator, pekdator och telefon, när du behöver den.

2

Sköt försäkringsärenden i en handvändning

Sköt försäkringsärenden snabbare genom att anmäla skador, skicka meddelanden via nätet och skriva ut försäkringsintyg via nätet.

3

Använd tjänsten på tre språk

Du hittar försäkringshandlingar i nättjänsten på svenska, finska och engelska.

Vad kan du göra i nättjänsten?

Du kan bl.a.:

 • Göra skadeanmälan
 • Skriva ut försäkringsintyg
 • Beställa Green Cad för ditt företags fordon
 • Skriva ut reseförsäkringsintyg för visum

Snabbare försäkringsärenden på nätet

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbare genom att ingå ett nättjänstavtal och börja sköta ärenden via nätet. I avsnittet Försäkringar och skador kan du bl.a. granska företagets försäkringar och göra skadeanmälningar.

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

Läs mer om koder

Försäkringar

 • Granska företagets gällande försäkringar
 • Skriv ut försäkringsbekräftelse genom att öppna försäkringsspecifikationen
 • Anmäl ändringar gällande arbetstagare som försäkrats med Hälsoskydd
 • Dela digitalt försäkringskort för arbetstagare

Skador

 • Gör en ny skadeanmälan
 • Lämna kompletterande redogörelser till skadeanmälningar
 • Granska anmälda skador

Utkast

 • Granska pågående försäkringsärenden
 • Fortsätt försäkringsärendet genom att välja en pågående händelse i listan

Ärenden

 • Granska skade- och försäkringsärenden som företagets nättjänstanvändare uträttat

Skadetjänsten

 • Skadetjänsten är en tjänst där Pohjola Försäkrings företagskunder kan lämna skadeanmälningar. I Skadetjänsten går det lättare och snabbare att anmäla skador och ansöka om ersättningar än någonsin. Du kan använda tjänsten med telefon, pekplatta och dator. Tjänsten finns på svenska, finska och engelska.

Stöd och störningar

Om du har frågor som gäller digitala tjänster för företag eller om det finns störningar i dem, kontakta Pohjola Försäkrings nätstöd på 010 253 6198.

Ta i bruk nättjänsten

 1. Ingå ett nättjänstavtal
 2. Utse ditt företags administratörer och deras behörigheter
 3. Administratören kan utse andra användare efter att behörighet beviljats

Om du använder nättjänsten som bokförings- eller disponentbyrå loggar du in i tjänsten i avsnittet Logga in (se närmare i punkten Så här loggar man in i nättjänsten). Efter att du loggat in väljer du representation, varefter du styrs till den gamla tjänsten (Nättjänsten för försäkringar för företag).

I nättjänsten kan bokförings- och disponentbyråer utöver sina egna försäkringsärenden också sköta försäkringsärenden för sina kundföretag samt för bostads- och aktiebolag. Bokförings- eller disponentbyrån behöver inte vara kund hos OP för att kunna använda nättjänsten.

Observera att bokföringsbyråernas kundföretagare måste befullmäktiga bokföringsbyråerna att sköta försäkringsärenden med fullmakten nedan.

” ”
Digitalt försäkringskort
Det digitala försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe och ger arbetstagaren anvisningar i händelse av sjukdom eller olycksfall.