Mies käyttää digitaalisia pankkipalveluita.

Börja använda digitala tjänster för ditt företag

Med OP:s digitala tjänster sköter du bekvämt ditt företags dagliga bank- och försäkringsärenden.

Så här kan ditt företag börja använda digitala tjänster

OP:s digitala tjänster erbjuder mångsidiga möjligheter att sköta företagets ärenden elektroniskt. Ditt företag får tillgång till tjänsterna då du ingår ett Avtal om digital kommunikation för företag. 

Ett avtal om digitala tjänster kan ingås av en person som har rätt att underteckna avtal för företaget eller fullmakt att ingå avtalet. I avtalet antecknas minst en systemadministratör med systemadministratörsrättigheter. 

Bankärenden

Du kan ingå ett avtal för bankärenden, när du kontakta vår kundtjänst på numret:

0100 05151 (mån.–fre. 8–16, lna/msa)

Försäkringsärenden

För försäkringsärenden kan du ingå ett avtal på nätet.

Koden är nyckeln till OP:s tjänster

Om du har en OP Användarkod för privatkunder kan du enkelt och med en och samma kod ta hand om både dina privata ärenden och ärenden för företag som du representerar. Vid behov kan du få en separat OP Företagstjänstkod som enbart ger dig tillgång till företagets tjänster. Systemadministratören för de digitala tjänsterna administrerar företagets användare och åtkomsträttigheter.

Om du representerar flera företag, kan du sköta alla företags ärenden med samma personliga koder. Välj bara i tjänsten vilket företags ärenden du just då vill uträtta. Försäkringsärenden kan också skötas med andra bankers koder. 

Sköt dina ärenden tryggt med Mobilnyckeln 

Med Mobilnyckeln loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner behändigt utan nyckeltalslista i mobiltjänsterna för företag, tjänsten op.fi och andra nättjänster. Du kan också identifiera dig med den när du ringer vår kundtjänst. Mobilnyckeln finns i appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller surfplatta.  

Om du vill kan du fortfarande också identifiera dig med din nyckeltalslista. Då identifierar du dig med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista samt vid behov med en bekräftelse per textmeddelande.

Digitala tjänster vid skötsel av bankärenden‍
” ”
Digitala tjänster vid skötsel av försäkringsärenden‍