Mies käyttää digitaalisia pankkipalveluita.

Så här kan ditt företag börja använda digitala tjänster

Med hjälp av våra nät- och mobiltjänster sköter du bekvämt ditt företags dagliga bank- och försäkringsärenden.

Med samma koder och i samma nättjänst sköter du också dina personliga eller dina andra företags bank- och försäkringsärenden. Du väljer kundprofil då du loggar in.

Sköt företagets ärenden snabbare och börja använda våra mångsidiga digitala tjänster.
 

Så här börjar du använda de digitala tjänsterna

 

  • Ingå ett avtal om tjänsterna
    För bankärenden behöver ditt företag ett Avtal om digital kommunikation för företag och för försäkringsärenden ett nättjänstavtal för försäkringstjänster.
  • Du behöver OP:s koder för de digitala tjänsterna
    Du kan sköta ärenden på nätet antingen med dina nättjänstkoder för privatkunder eller med dina personliga företagstjänstkoder. Beställ företagstjänstkoder på nätet om du inte har sådana.
  • Systemadministratören för nättjänsten kan administrera nättjänstens användare och åtkomsträttigheter
    Du kan fastställa olika rättigheter för olika användare eller ge till exempel en enda användare alla rättigheter, beroende på ditt företags behov.