Mies käyttää digitaalisia pankkipalveluita.

Börja använda digitala tjänster för ditt företag

Med våra nät- och mobiltjänster sköter du bekvämt ditt företags dagliga bank- och försäkringsärenden.

Så här börjar du använda de digitala tjänsterna

Du får tillgång till tjänsten op.fi för företag och OP-företagsmobilen då du ingår ett Avtal om digital kommunikation för företag.

Bankärenden

Du kan ingå ett avtal för bankärenden, när du kontakta vår kundtjänst på numret:

0100 05151 (mån.–fre. 8–16, lna/msa)

Försäkringsärenden

För försäkringsärenden kan du ingå ett avtal på nätet.

Teckna avtal för digitala tjänster

Koderna är nyckeln till OP:s tjänster

Systemadministratören för de digitala tjänsterna kan administrera företagets användare och åtkomsträttigheter. Du kan sköta ditt företags bankärenden antingen med dina nättjänstkoder för privatkunder eller med dina personliga företagstjänstkoder. Beställ företagstjänstkoder på nätet om du inte har sådana.

Du kan sköta försäkringsärenden med alla bankers nättjänstkoder.

Börja använda Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln kan du logga in och bekräfta transaktioner utan nyckeltalslista Mobiltjänster för företagskunder, tjänsten op.fi och andra nättjänster. Mobilnyckeln finns i OP-mobilen och OP-företagsmobilen.

Du kan fortfarande identifiera dig också med din nyckeltalslista. Då identifierar du dig med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista samt vid behov med en bekräftelse per textmeddelande.

Digitala tjänster vid skötsel av bankärenden‍
” ”
Digitala tjänster vid skötsel av försäkringsärenden‍