” ”

Arbetsmaskinsextra

Tryggar tilläggsutrustningen på dina arbetsmaskiner i händelse av skada.

Dimensionerad för småföretagare

Innehållet i försäkringen är dimensionerat så att det passar småföretagare och vid en ersättningssituation är självrisken 200 euro.

Skydd för krissituationer

Krishjälpsförsäkringen hjälper, om du råkar ut för en trafikolycka eller ett svårt olycksfall.

Täckande skydd för extrautrustning

För tilläggsutrustning som inte är monterad på arbetsmaskinen kan du välja omfattande eller begränsat skydd för försäkringsbeloppet som du har valt.

Sakförsäkringsskydd i händelse av överraskande skada

Med sakförsäkringen i Arbetsmaskinsextra kan du trygga lösegendom som är viktig i maskin- och anläggningsentreprenörens vardag.

Försäkrad är egendom som du använder i din affärsrörelse, som anordningar och verktyg som används vid service och reparation, reservdelar till arbetsmaskinen, kontorsartiklar samt bränslen och smörjmedel som förvaras separat från arbetsmaskinen.

I Arbetsmaskinsextra ingår en krishjälpsförsäkring, som tryggar kristerapi för anställda, företagaren och familjen efter en överraskande trafikolycka eller ett allvarligt olycksfall.

Tilläggsutrustning som är monterad på arbetsmaskiner omfattas av Försäkring för arbetsmaskiner. Då tilläggsutrustning är avmonterad, omfattas den av skydden i Arbetsmaskinsextra.

Skräddarsytt skydd för lös tilläggsutrustning

För många maskinentreprenörer är tilläggsutrustning en nödvändig förutsättning för entreprenaderna. I Arbetsmaskinsextra kan du för tilläggsutrustning som inte är monterad på arbetsmaskinen välja omfattande eller begränsat skydd för försäkringsbeloppet som du har valt.

Du kan försäkra exempelvis följande tilläggsutrustning som inte är monterad till arbetsmaskinen:

  • skopor och grävmaskinens hammare
  • rivare och slaghammare
  • plogar, snöslungor, mark- och stubborrar, kedjegrävare och snöborstar
  • gräsklippare, slåtterhackar och timmergripar
  • sandspridare och tvättanläggningar


Det begränsade skyddet ersätter skador förorsakade av brand, stöld och vandalism. Det omfattande skyddet ersätter dessutom plötsliga och oförutsedda skador, som att tilläggsutrustningen plötsligt går sönder. Observera, att tilläggsutrustning som är monterad till arbetsmaskinen omfattas av Försäkring för arbetsmaskiner.

Exempel på skadefall som ersatts

En trave stockar rasade efter ett snöblandat regn och ett löst avverkningshuvud som används vid gallring blev under de rullande stockarna. De trasiga delarna av avverkningshuvudet ersattes ur Arbetsmaskinsextra.

Vid en brand i en reparationsverkstad förstördes en roterande tipp till skopan som lämnats in för service. Skadan ersattes ur Arbetsmaskinsextra till den del som reparationsverkstadens försäkring inte ersatte den.

Krishjälp hjälper dig att återgå till arbetet

En trafikolycka eller ett allvarligt olycksfall kan överraska yrkesfolk i maskinentreprenadbranschen i deras arbete och vardag. Snabb krishjälp hjälper psyket att återhämta sig snabbare efter en traumatisk händelse och underlättar återgången till arbete.

Med den krishjälpsförsäkring som ingår i Arbetsmaskinsextra säkerställer du psykologisk hjälp såväl för offret, familjemedlemmar som företagets andra anställda.

Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Mies kypärä päässä nousemassa keltaiseen työkoneeseen, joka on vakuutettu työkonevakuutuksella.
Försäkring för arbetsmaskiner
Skydd för ditt företags arbetsmaskiner och deras tilläggsanordningar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.