Nainen haravoi lehtiä pihalla talkoovakuutus turvanaan.

Talkoförsäkring

Försäkra deltagarna i bostads- eller fastighetsbolagets talkon.

Försäkra husbolagets talkoarbeten

Talkoförsäkringen ersätter olycksfallsskador som förorsakats de boende i ett bostads- eller fastighetsbolag vid talkoarbete samt dem som deltagit i talkoarbetet.

Talkoförsäkring som passar företagets situation

Du kan försäkra deltagarna i talkoarbeten med ett tilläggsskydd för fastighetsförsäkringen eller med en gruppolycksfallsförsäkring. Våra experter kan välja ett alternativ som passar just dina behov.

Pohjola Skadehjälpen hjälper dig 24/7

Skadehjälpen ger råd till ditt företag och dina anställda om en skada inträffar. Du får klara anvisningar och hittar enkelt exempelvis samarbetspartner som motverkar följdskador.

Talkoförsäkring som tilläggsskydd till fastighetsförsäkringen

Du kan få en talkoförsäkring som tilläggsskydd till fastighetsförsäkringen, varvid talkoförsäkringen ersätter olycksfallsskador som förorsakats de boende i ett bostads- eller fastighetsbolag vid talkoarbete samt dem som deltagit i talkoarbetet.

Tilläggsskyddet gäller vid underhållsarbete som utförs i en byggnad som hör till bostads- eller fastighetsbolaget eller på dess gårdsområde, då detta utförs vid på förhand och gemensamt överenskomna gårdskarlsturer eller vid gemensamma underhållstalkon.

Talkoförsäkringen ger trygghet i händelse av personskador som orsakas av en olycka. Det kan till exempel vara fråga om en skada som inträffar vid klippning av häckar eller ett fall från en stege. Den omfattande talkoförsäkringen har ingen självrisk.

Försäkringen ersätter inte egendomsskador eller skador som orsakas utomstående. Husbolaget kan teckna separata försäkringar för egendomsskador och husbolagets ersättningsskyldighet.

Talkoförsäkring som gruppolycksfallsförsäkring

En talkoförsäkring kan också tecknas som en gruppolycksfallsförsäkring för exempelvis kortvariga bygg-, reparations- och måleriarbeten som utförs som talkoarbeten eller andra talkon hos ett företag. Även personer som deltar i ett bostads- eller fastighetsbolags gemensamma talkoarbeten eller gårdskarlsturer kan försäkras med en gruppolycksfallsförsäkring.

En gruppolycksfallsförsäkring kan tecknas för ett registrerat företag eller samfund eller någon annan aktör som har ett FO-nummer. Gruppolycksfallsförsäkringen ger talkodeltagarna trygghet i händelse av en olycka.

Talkoförsäkring för privatkunder

Du kan teckna en talkoförsäkring hos oss även som privatkund. Talkoförsäkringen för privatkunder är avsedd att skydda dig som försäkringstagare när du deltar i exempelvis renoverings- eller gårdstalkon. Talkoförsäkringen utgör en del av en privatkunds gruppolycksfallsförsäkring och kan beviljas för viss tid för en eller flera försäkrade.

En omfattande talkoförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring för företagskunder skyddar invånarna i ett bostads- eller fastighetsbolag exempelvis vid arbeten i anslutning till underhållet av fastigheten och talkodeltagarna i händelse av olycksfall i talkoarbetet. Försäkringen täcker alltså en större grupp.

Vilka faktorer påverkar premien på en talkoförsäkring för företag?

Talkoförsäkringens pris påverkas av vilken typ av försäkring man avtalar om, det vill säga om det passar bäst för företaget med en omfattande talkoförsäkring som tilläggsskydd till fastighetsförsäkringen eller en gruppolycksfallsförsäkring som passar många olika behov.

Priset kan också påverkas av exempelvis försäkringens maximala ersättningsbelopp och giltighetstid samt antalet personer som försäkras.

Våra kunniga experter går gärna igenom ditt företags behov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning. Begär offert så får du ett pris för talkoförsäkringen!

Kaksi miestä nauravat ulkona huolettomasti tietäen, että yrityksen vapaa-ajan tapaturmavakuutus tuo turvaa vapaa-ajalla ja etätöissä.
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
Kuvassa näkyy nainen porttikongissa
Försäkringar för bostadsbolag
Skydda ditt bostadsbolag i händelse av egendomsskada och ersättningsskyldighet.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.