Miehet hymyilevät, koska omaisuusvakuutus on kunnossa.

Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring

Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom
1

Skräddarsytt försäkringsskydd

Du kan försäkra egendomen med försäkringsskyddet du önskar och med en självrisk som motsvarar din risktäckningskapacitet.

2

Tilläggsskydd med avbrottsförsäkring

En egendomsskada kan leda till avbrott i affärsverksamheten, och egendomsförsäkringen täcker inte förluster av täckningsbidrag som dessa medför. Avbrottsförsäkringen tryggar kontinuiteten i verksamheten.

3

Pohjola Skadehjälpen hjälper dig 24/7

Skadehjälpen ger råd till ditt företag och dina anställda om en skada inträffar. Du får klara anvisningar och hittar bekvämt exempelvis samarbetspartner som motverkar följdskador.

Försäkring av egendom är en viktig del av företagets riskhantering

Har du tänkt på vilka följder det kunde ha på din företagsverksamhet, om en del av maskinerna förstörs vid en brand eller om dina apparater blir stulna? Risken är att arbetet försinkas åtminstone tillfälligt och det uppstår merkostnader, då den förstörda eller stulna anordningen ska ersättas med en ny.

Totalvärdet av egendomen som tjänar företagets verksamhet är ofta betydande, och vid en skada kan verksamhetens kontinuitet vara hotad, om egendomen inte är försäkrad. Med egendomsförsäkringar kan du hantera oförutsedda risker och bereda dig på plötsliga skador som hotar företagets egendom. 

Du kan skydda företagets egendom med den stora Egendomsriskförsäkringen eller den mindre Företagsförsäkringen, som du kompletterar med olika skydd enligt företagets behov. Med dessa kan du försäkra företagets maskiner, inventarier, anordningar och omsättningstillgångar. Du ser väl till att även behoven av andra företagsförsäkringar är kartlagda.

Våra flexibla företagsförsäkringar tryggar din egendom

Våra egendomsförsäkringar ersätter plötsliga och oförutsägbara skador som drabbar företagets fasta egendom och lösegendom t.ex. genom brand, läckage, inbrott, storm, el och haveri.

Egendomsriskförsäkringen är en försäkring som är lättskött och som passar alla branscher och företag. Den täcker alla de ovan nämnda viktigaste egendomsriskerna.

Företagsförsäkringen är en flexibel försäkringshelhet, vars centrala fördel är att den kan skräddarsys. Vi ansluter egendomsskydd helt enligt företagets behov, vilket innebär att en del av skydden kan uteslutas.

Försäkringarna omfattar alltid:

  • pengar och värdepapper
  • ritningar, arkiv, datafiler och program
  • kundens egendom som är i företagets besittning och som har en direkt anknytning till företagets affärsrörelse
  • de anställdas egendom, dock inte pengar och motorfordon eller apparater
  • skador på byggnaden som uppstår vid inbrott

Skydd för egendom och verksamhet i ett och samma paket

Största delen av våra kunder väljer att skydda företagets egendom och verksamhet med Företagsettan, ett försäkringspaket för företag, som ger företagets fasta egendom, lösegendom och verksamhet ett ändamålsenligt skydd.

I Företagsettan ingår utom företagets egendomsförsäkring också avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Den är avsedd särskilt för de behov som företag inom handeln och servicebranschen samt företag med produktionsverksamhet har. Du kan också anpassa försäkringen så att den motsvarar företagets och branschens behov med frivilliga tilläggsskydd.

Lämna företagets kontaktuppgifter och begär offert, så hjälper våra experter dig att hitta den bästa försäkringslösningen för ditt företag!

Riskhantering ger bättre säkerhet och funktionssäkerhet i ditt företag

I varje företag borde man genomföra en kontinuerlig kartläggning av riskerna och uppföljning, som skapar en grund för det dagliga riskhanteringsarbetet i företaget och för försäkringslösningarna. Här är lösningen Pohjola Riskhanteringstjänst, ett digitalt redskap för företag. Den är en för hela personalen avsedd tjänst, som förbättrar informationsflödet och säkerställer trygga arbetsförhållanden. Fråga mer!

Vad påverkar egendomsförsäkringarnas pris?


Faktorerna som påverkar prissättningen av försäkringar: verksamhet (bransch), företagets läge, försäkringsbelopp, självrisk, byggnadsklass och teknisk skyddsnivå (t.ex. sprinklers, skydd mot inbrott).

På prissättningen inverkar också allt som görs för att förbättra säkerhetsnivån i ditt företag, dvs. den allmänna riskhanteringskulturen. Självriskerna i försäkringarna ska alltid stå i proportion till ditt företags riskhanteringsförmåga. En höjning av självrisken minskar premien.

Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.