” ”

Pohjola Skadeanmälan API

Effektivisera olycksfallsanmälningarna i ditt företag och etablera en realtidsförbindelse till ditt försäkringsbolag med gränssnitten för skadeanmälningar. Tjänsten har utvecklats för att möta behoven hos stora eller medelstora företagskunder som har en Olycksfallsförsäkring för arbete och fritid i Pohjola Försäkring. 

 • Effektivare och snabbare olycksfallsanmälningar
  Du kan anmäla skador hos arbetstagare i ditt företag lättare och snabbare via de system som ditt företag använder.
 • Trygg skadeanmälan
  Med hjälp av API för skadeanmälan förmedlas skador som du anmält via ett informationssäkert gränssnitt till skadehandläggningen i försäkringsbolaget i realtid. Du behöver inte separat tänka på exempelvis hanteringen av åtkomsträttigheter i tjänsten op.fi.
 • Du får tillgång till API för skadeanmälningar avgiftsfritt
  Arbetstagarna i ditt företag kan granska skadeanmälningar i tjänsten op.fi. Lösningen kan integreras i ett flertal olika arbetarskyddssystem som används i företag. Be din tjänsteleverantör kontakta oss via OP Developer.

Vad är API?

API (Application Programming Interface) betyder programmeringsgränssnitt.  Med hjälp av API:er kan olika program begära och utbyta information sinsemellan. I våra API-lösningar överförs data från ditt företag till försäkringsbolaget mellan olika system i ett i förväg fastställt format. Fördelen med en API-miljö är att program som byggts upp med olika verktyg och vid olika tidpunkter kan utbyta information sinsemellan.

Pohjola Skadeanmälan API bygger på moderna REST-gränssnitt. Det är lätt att integrera till exempel i det personalförvaltningssystem, arbetarskyddssystem eller något annat centralt driftsystem som ditt företag använder.  Programmeringsgränssnitt har redan länge varit allmänna i it-branschen och gör det lätt att utveckla och underhålla tjänster.

Hur kan ditt företag börja använda en API?

Implementeringen sköts oftast av den systemleverantör som ditt företag anlitar. Kontrollera om systemleverantören redan har tagit i bruk API för skadeanmälningar hos Pohjola. Om inte, ska du ge dem följande anvisningar:

 1. Registrera dig som användare av portalen https://op-developer.fi/.
 2. Lägg till Pohjola Claim Notification API i testmiljön (Sandbox).
  Du får testkoderna för att testa systemets kompatibilitet och gränssnitt i testmiljön.
 3. Ingå ett avtal om en API-lösning och lämna begäran om implementering via webbplatsen OP Developer. Ge uppgifterna om den tekniska kontaktperson.
 4. Som svar får du användarvillkoren för tjänsten.
  När du godkänner och returnerar användarvillkoren ger vi API-nyckeln för användarbehörighet.

Du hittar närmare anvisningar för implementeringen på webbplatsen OP Developer. 

Om leverantören av det system som ditt företag använder redan har tagit i bruk en API-lösning, kan du komma överens om implementering av API-lösningen direkt med tjänsteleverantören utan en separat anmälan till Pohjola Försäkring.

Vi utvidgar och utvecklar vår API-lösning stegvis

Via API för skadeanmälningar är det för tillfället möjligt att anmäla olycksfall på arbetstid och fritid. Vi kommer senare erbjuda handläggning av skador via API för Pohjola Försäkrings övriga försäkringsprodukter.

Vi arbetar hela tiden på att förbättra tjänstens egenskaper utgående från den respons som vi får och publicerar versionsuppdateringar. Genom att uppdatera din API får du tillgång till de senaste egenskaperna.