” ”

Löneanmälan för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen

Vi får löneuppgifter för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen från det nationella inkomstregistret, till vilket arbetsgivarna ska anmäla löneuppgifter. Gör en löneanmälan till oss i tjänsten op.fi endast för grupper med särskilda behov.

I och med att det nationella inkomstregistret har tagits i bruk, föll det traditionella förfarandet med löneanmälningar för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen bort, eftersom försäkringsbolagen får löneuppgifter direkt från inkomstregistret.

Var gör jag löneanmälan för grupper med särskilda behov och vilka uppgifter ska jag meddela?

Du kan göra löneanmälan för grupper med särskilda behov genom att logga in på tjänsten op.fi. Tjänsten för löneanmälningar finns på sidan Försäkringar och skador.

Meddela dessa uppgifter för grupper med särskilda behov

  • För elever på högstadiet, yrkesläroanstalter och gymnasier samt för studerande vid universitet och yrkeshögskola meddelas antalet elever under försäkringsperioden.

  • För närståendevårdare och familjevårdare anmäls antalet personer under försäkringsperioden.

  • För deltagare i arbetskraftsutbildning anmäls alla deltagares sammanräknade kursdagar under försäkringsperioden.

  • För deltagare i rehabiliterande arbetsverksamhet eller arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning anmäls alla personers sammanräknade arbetsdagar under försäkringsperioden.

  • För intagna på vårdanstalter och fångar anmäls alla personers sammanräknade arbetsdagar under försäkringsperioden.

  • Om arbetet är grundat på en anställning, ska lönerna anmälas till inkomstregistret.

Var hittar jag uppgifter för utjämningsberäkningen?

När vi har fått löneuppgifterna och utjämningsberäkningen har gjorts, skickar vi utjämningsfakturorna på det faktureringssätt som du valt antingen per post eller som nätfaktura. 

Efter handläggningen av löneanmälan finns handlingarna om utjämningsberäkningen också i tjänsten op.fi i handlingar gällande arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Hur kan jag göra en korrigering i uppgifterna om försäkringen efter utjämningsberäkningen?

Om du upptäcker fel i uppgifterna som du har meddelat till inkomstregistret eller om du har ändrat löneuppgifter efter utjämningsberäkningen, ber vi dig göra korrigeringarna direkt i inkomstregistret. Meddela oss om korrigeringarna med ett meddelande i tjänsten op.fi, så hämtar vi de korrigerade uppgifterna ur inkomstregistret.