Palkkailmoitus_kuva

Löneanmälan för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen

Årsanmälan för löner till arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen förnyas. Från och med 1.1.2019 ska alla arbetsgivare, dvs lönebetalare, anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret. Till försäkringsbolaget anmäls hädanefter endast löner till grupper med särskilda behov.

I och med att inkomstregistret har tagits i bruk, faller det traditionella förfarandet med löneanmälningar för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen bort, eftersom försäkringsbolaget får lönedata direkt från inkomstregistret.

För vilka försäkringar behövs det fortfarande löneanmälan?

Man ska fortfarande fylla i löneanmälan för grupper med särskilda behov, eftersom man inte får uppgifter om dessa ur inkomstregistret. Vi ber om löneanmälningar också för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar som har börjat 1.11-31.12.2018 eller upphört under loppet av år 2019.

Var gör jag löneanmälan för grupper med särskilda behov och vilka uppgifter ska jag meddela?

Du kan göra löneanmälan för grupper med särskilda behov genom att logga in på tjänsten op.fi. Tjänsten för löneanmälningar finns på sidan Försäkringar och skador.

Meddela dessa uppgifter för grupper med särskilda behov

  • För elever på högstadiet, yrkesläroanstalter och gymnasier samt för studerande vid universitet och yrkeshögskola antecknas antalet elever under försäkringsperioden.
  • För deltagare i arbetskraftsutbildning anmäls antalet elever och det genomsnittliga antalet kursdagar per år för en person.
  • För närståendevårdare och familjevårdare antecknas det genomsnittliga personantalet.
  • För deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsverksamhet för handikappade samt för personer som vårdas på anstalt och fångar antecknas totalantalet personer i varje persongrupp och det genomsnittliga antalet arbetsdagar per år för en person. Om arbetet är grundat på en anställning, ska lönerna anmälas till inkomstregistret.

Vid behov kan ni rekvirera en blankett för löneanmälan på papper per e-post på adressen palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Försäkring som börjat 1.11-31.12.2018 eller upphört under år 2019

Om företagets arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring har börjat 1.11-31.12.2018 eller upphört under loppet av år 2019, levereras den tryckta blanketten för löneanmälan per post i december 2019.

Vid behov kan ni rekvirera en ny blankett per e-post på adressen palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Hur kan jag göra en korrigering i en avsänd löneanmälan?

Om du upptäcker fel i uppgifterna för år 2019 som du har meddelat till inkomstregistret, ska du göra ändringarna direkt i inkomstregistret. Meddela oss om ändringarna med ett nätmeddelande i tjänsten op.fi, så hämtar vi de korrigerade uppgifterna ur inkomstregistret.

För försäkringarna som upphört under loppet av år 2019 och börjar år 2018 kan du anmäla de korrigerade uppgifterna antingen i tjänsten op.fi eller genom att rekvirera en blankett för löneanmälan per e-post på adressen palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Var hittar jag uppgifterna för utjämningsberäkningen?

Då löneanmälan har behandlats, sänds utjämningsfakturorna i enlighet med det valda faktureringssättet antingen per post eller som e-faktura. Efter handläggningen av löneanmälan finns dokumenten om utjämningsberäkningen också i tjänsten op.fi i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringens handlingar.