Mies istuu pöydän ääressä ja tutkii tietokoneellaan artikkelia aiheesta valtakirja yrityksen vakuutusasiointiin.

Att sköta försäkringsärenden med fullmakt

Ett företag kan befullmäktiga en annan person att sköta företagets skade- och försäkringsärenden med fullmakt. Läs om befullmäktigande med fullmakt och i vilka situationer det är möjligt att befullmäktiga med fullmakt.

Att befullmäktiga med fullmakt

Det kan någon gång vara nödvändigt att befullmäktiga en annan person att sköta företagets försäkrings- och skadeärenden. Beroende på situationen kan du ge en person du har valt fullmakt att sköta företagets försäkringsärenden med följande fullmakter. 

• Fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden 

Fullmakt för skötsel av företagets försäkrings- och skadeärenden

Med fullmakten kan företaget befullmäktiga en person att sköta företagets försäkrings- och/eller skadeärenden. Försäkringstagaren kan ge en fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden. Den befullmäktigade kan emellertid inte på en annan persons vägnar ge en hälsodeklaration eller ett förmånstagarförordnande för personförsäkringar. En fullmakt i anslutning till skador kan ges endast om företaget är ersättningssökande. I personförsäkringar kan ersättningssökande vara den försäkrade eller den skadelidande. 
 

Företaget kan befullmäktiga en annan person att sköta ett eller flera skadeärenden samt att få information om sådana uppgifter som är nödvändiga för att sköta skadeärendet och i övrigt konfidentiella uppgifter. Märk väl att fullmakten ger fullmaktstagaren samma rättigheter som själva försäkringstagaren har att sköta försäkrings- och skadeärenden, inom ramarna för fullmaktens omfattning.  
 

Fullmakten gäller inte uträttande av ärenden i OP:s digitala tjänster. För det krävs en separat fullmakt. Du ska fylla i samtliga punkter i fullmakten, anteckna datum och underteckna fullmakten. Underteckningarna krävs i enlighet med företagets/föreningens firmateckningsklausul. En fullmakt som fyllts i på ett bristfälligt sätt kan inte godkännas. Fullmakten kan annulleras genom att man meddelar det till Pohjola Försäkring.  

Återlämna den ifyllda och undertecknade fullmakten antingen som en inskannad meddelandebilaga i tjänsten op.fi eller avgiftsfritt till adressen: 

 

Pohjola Försäkring Ab  

Kod 5010454 

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 

Så här börjar du använda tjänsten op.fi

 

1. Ingå avtal om digital kommunikation för företag på nätet. (Avtalet kan godkännas elektroniskt av en person som har rätt att teckna företagets firma.) 

  1. 2. Utse ditt företags systemadministratörer och deras behörigheter. Systemadministratören får ett meddelande till tjänsten op.fi när hens behörighet är i kraft. 

  1. 3. Systemadministratören kan utse andra användare och ge dem rättigheter till försäkringstjänster som de behöver.