Euro-Center hjälper dig utomlands

Om du insjuknar eller skadar dig på en utrikesresa, får du hjälp dygnet runt via Pohjola Larmtjänst vid resor.

Pohjola Larmtjänst vid resor +358 10 253 0011, betjänar dig varje dag dygnet runt

Vi hjälper dig bland annat med att hitta tillförlitliga läkarstationer eller sjukhus på resmålet samt med betalningsförbindelser. Kontakta alltid vår larmtjänst vid resor, om du får sjukhusvård eller behöver undersökningar eller en operation.

Via Pohjola Skadehjälpen anvisningar för olika skadesituationer

Du kan redan före resan via Pohjola Skadehjälpen se var närmaste tillförlitliga läkare eller sjukhus finns som rekommenderas av vår larmtjänst vid resor.

Också vid andra reseskador får du hjälp via Pohjola Skadehjälpen, t.ex. vid stöld av resgods eller vid avbruten resa.

Pohjola Skadehjälpen finns på adressen vahinkoapu.op.fi och i OP-mobilen.

Läs mer

Om Pohjola Skadehjälpen och se anvisningar för skadesituationer.

Kontaktuppgifter vid bilskador i nödfall

Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen, kontakta REDGO.

  • i Finland och utomlands 010 253 0012