Pohjola Skadejour vid resor hjälper dig ute i världen

Om du eller en familjemedlem till dig insjuknar eller skadar sig under en utlandsresa, får du hjälp från Pohjola Skadejour vid resor varje dag dygnet runt.

Pohjola Larmtjänst vid resor +358 10 253 0011, betjänar dig varje dag dygnet runt

Vi hjälper dig till exempel med att hitta pålitliga läkarstationer eller sjukhus på resmålet och med betalningsförbindelser. Kontakta alltid vår skadejour vid resor om du eller en familjemedlem till dig insjuknar eller om ni råkar ut för ett olycksfall utomlands.

Ring +358 10 253 0011

Via skadejouren vid resor får du hjälp på svenska, finska eller engelska. Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff. Dessutom kan din operatör ta ut en tilläggsavgift för utrikessamtal.

När kan jag ringa skadejour vid resor?

Skadejour vid resor är till hjälp i många situationer. Vid utlandsresor får skadejour vid resor ofta ta emot samtal om någon i resesällskapet får magbesvär, blir illamående, får en luftvägsinfektion, feber, en fraktur, sträckning, ett eksem eller en brandskada som kräver behandling. Om du insjuknar eller skadar dig på något av ovanstående sätt eller på något annat sätt så att det krävs läkarbesök, hjälper vi dig att välja den lämpligaste vårdinrättningen och få betalningsförbindelsen i ordning. 

Också i det fall att någon i resesällskapet avlider under en utlandsresa, hjälper skadejour vid resor de närstående. Du får råd om vilka handlingar som behövs samt hjälp och stöd när sorgen slår till.

Om du insjuknar eller skadar dig på en inrikesresa, kontakta då Pohjola Hälsomästare.

Euro-Centers omfattande nätverk av läkarstationer till din tjänst

Om du råkar ut för ett olycksfall eller om du insjuknar under resan hänvisar skadejouren vid resor dig till den mottagning i Euro-Centers nätverk av läkare som passar dig bäst.

Euro-Centers pålitliga nätverk står till din tjänst på de flesta resmål runtom i världen. Om du inte är i en nödsituation, ska du innan du uppsöker en av Euro-Centers läkarstationer ringa skadejouren vid resor, så att du får en betalningsförbindelse för din vård.
I en nödsituation ska du alltid uppsöka närmaste sjukhus och kontakta skadejouren vid resor när du är i stånd till det.

Via Pohjola Skadehjälpen anvisningar för olika skadesituationer

Du kan redan före resan via Pohjola Skadehjälpen se var närmaste tillförlitliga läkare eller sjukhus finns som rekommenderas av vår larmtjänst vid resor.

Från Pohjola Skadehjälpen får du hjälp och instruktioner också vid andra skadesituationer på en resa, som till exempel en avbruten resa eller stöld av resgods. 

Pohjola Skadehjälpen finns på adressen vahinkoapu.op.fi och i OP-mobilen.

Bilskadejouren hjälper vid bilskador också utomlands

Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen, ta kontakt med Pohjola Bilskadejour på finska. 

Ring +358 10 253 0066

Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff. Dessutom kan din operatör ta ut en tilläggsavgift för utrikessamtal.