Reseförsäkring i Finland

Resor i det egna landet är populära i synnerhet på sommaren, när semestrar, olika evenemang och konserter lockar finländarna att röra sig runtom i landet, från en stad till en annan. Visste du att den fortlöpande reseförsäkringen i Pohjola Försäkring tryggar dig och ditt resgods också på dina resor i Finland.

Resor i Finland med en fortlöpande reseförsäkring

Vår fortlöpande reseförsäkring är automatiskt i kraft alltid när du reser utomlands på resor som är kortare än 45 dygn. Det är emellertid möjligt att skräddarsy den fortlöpande reseförsäkringen så att den ger skydd även på resor i Finland. För längre resor kan du som restid välja 90 eller 120 dygn.

Så här skyddar en reseförsäkring i Finland

Du kan skräddarsy den fortlöpande resenärförsäkringen så att den ger skydd vid skador hos resenärer, såsom kostnader för sjukdom eller olycksfall under resa. Om du vill får du skydd från försäkringen också för skador på resgods genom att till den foga en resgodsförsäkring, från vilken ersätts till exempel saker som gått sönder, förkommit eller blivit stulna.

I nedanstående tabell får du närmare uppgifter om hur den fortlöpande reseförsäkringen i Pohjola Försäkring tryggar resor i Finland. Tänk på att då du har Pohjola Reseförsäkring som tryggar resor i Finland, är skydden automatiskt i kraft också på dina utrikesresor.

 

Vad ersätter en reseförsäkring i Finland?

  Resenärsförsäkring Resgodsförsäkring

Vårdskydd för resenärer

Vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under resa i Finland.

Kyllä Ei

Skydd vid avbeställd resa

Kostnader som förorsakas av att en resa i Finland avbeställts och som researrangören eller någon annan tjänsteleverantör inte är skyldig att återbetala.

Kyllä Ei

Skydd vid avbruten resa

Resetjänster i Finland som du betalat på förhand och som blivit outnyttjade på grund av sjukdom eller skada.

Kyllä Ei

Skydd vid väntan på resa

Extra resekostnader för att komma fram till resmålet, om ett allmänt fortskaffningsmedels avfärd fördröjs med minst fyra timmar.

Kyllä Ei

Skydd vid försening i samband med resa

Nödvändiga och skäliga rese- och inkvarteringskostnader för att komma fram till resmålet, eller om du inte kommer iväg på resan, resans pris, om det fortskaffningsmedel som du anlitar fördröjs.

Kyllä Ei

Krisskydd för resenärer

Evakuerings-, psykoterapi- och avbeställningskostnader om det på ditt resmål i Finland inträffar en naturkatastrof, epidemi eller terrorgärning.

Kyllä Ei

Dagpenningsskydd för resenärer

Du får dagpenningsersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av olycksfall under resa i Finland.

Kyllä Ei

Invaliditetsskydd för resenärer

Du får en engångsersättning enligt invaliditetsklassificeringen i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om du invalidiseras till följd av olycksfall under resa.

Kyllä Ei

Dödsfallsskydd för resenärer

Den förmånstagare som du förordnat får en engångsersättning, om du omkommer i ett olycksfall under resa.

Kyllä Ei

Stöld av eller skador på resgods

Ei Kyllä

Resgods som förkommit eller glömts kvar

Ei Kyllä

Resgodsets ankomst till resmålet försenas på utresan med mer än två timmar.

Ei Kyllä

Passet, visumet eller resebiljetterna blir stulna.

Ei Kyllä

Kontanter eller värdepapper blir stulna.

Ei Kyllä

Vad ersätter reseförsäkringen i Finland inte?

En försäkring som tryggar resor i Finland gäller inte överallt i det egna landet, utan i fråga om vad försäkringen ersätter finns följande begränsningar:
  • Försäkringen ersätter inte skador som inträffar på mindre än 50 kilometers avstånd från hemmet, arbetsplatsen eller studieplatsen eller fritidsbostaden. 
  • Försäkringen ersätter inte skador som inträffar på resor mellan nämnda platser.

På resor i Finland har du hjälp av Pohjola Hälsomästare

När din resa i Finland är tryggad med Pohjola Reseförsäkring, har du också tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kan du kontakta hälsomästaren per telefon eller ställa frågor i chatten i applikationen Pohjola Hälsomästare. Hälsomästaren bedömer dina symptom och hänvisar dig vid behov direkt till rätt slags vård. Tjänsten är avgiftsfri för dig som kund hos oss.

Vilka andra försäkringar tryggar resor i Finland?

För att trygga resor i Finland med en försäkring krävs inte nödvändigtvis en separat reseförsäkring, om du vill ha skydd för dig själv endast i händelse av sjukdom eller olycksfall. Om du har tryggat din hälsa med en hälsoförsäkring, är försäkringen i kraft överallt i Finland. Försäkringen gäller således även i hemmet, på arbetsplatsen och studieplatsen och i fritidsbostaden.