Resgodsförsäkring

Foga till din reseförsäkring en resgodsförsäkring, så är ditt resgods under resan skyddat om något exempelvis går sönder, blir vått, förkommer eller stjäls. Det bästa är att du också kan teckna en resgodsförsäkring för dina inrikesresor.

Vad är en resgodsförsäkring?

En resgodsförsäkring skyddar ditt resgods på både inrikes- och utrikesresor – över allt i världen. Som resgods räknas personliga reseffekter såsom kläder, mobiltelefoner, kameror, glasögon och bärbara datorer. Som resgods räknas också pass, resebiljetter och kontanter som du tar med på resan. Din stadigvarande hemkommun och boningsort ska vara i Finland då skadan inträffar, för att du ska kunna ansöka om ersättning ur resgodsförsäkringen.

Vad ersätter resgodsförsäkring?

Resgodsförsäkringen ersätter, om ditt resgods skadas plötsligt och oförutsett. Ersättningsgilla skador är bl.a. att resgods går sönder, blir vått, stjäls eller förkommer. Resgodsförsäkringen ersätter också om din resväska försenas eller inte kommer fram till ditt resmål. Resgodsförsäkringen är ett oersättligt skydd för värdeföremål du tar med på resan, såsom en mobil, pekdator, bärbar dator eller solglasögon.

Resgodsförsäkring för dig själv eller för hela familjen

Du kan teckna en resgodsförsäkring som personlig eller så att den omfattar hela familjens resgods. En personlig resgodsförsäkring skyddar ditt eget resgods och resgodset för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, när ni åker på en gemensam resa. Om du väljer en resgodsförsäkring för hela familjen, tryggar den resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, också om ni skulle åka på skilda resor. Från och med 1.4.2020 täcker resgodsförsäkringen även resgodset för ett barn eller barnbarn under 18 år som bor på annan adress, när barnet eller barnbarnet är på en gemensam resa tillsammans med försäkringstagaren. 

Kontrollera därför omfattningen på resgodsförsäkringen, så att försäkringsbeloppet är tillräckligt för allt resgods som tas med på resan.   

I resgodsförsäkringen ingår reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring

I vår resgodsförsäkring ingår automatiskt också reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Försäkringarna gäller för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du och som reser tillsammans med dig.

Reseansvarsförsäkringen gäller på resor överallt i världen. Reseansvarsförsäkringen ersätter om du under resan förorsakar andra skador och för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Ur ansvarsförsäkringen kan du ansöka om ersättning exempelvis om du förorsakar en skada på en skoter, moped eller cykel som du tillfälligt hyrt. Reseansvarsförsäkringen ersätter dock inte, om skadan förorsakats uppsåtligen eller om man i fallet handlat av grov oaktsamhet.

Reserättsskyddsförsäkringen hjälper åter vid kostnader i anslutning till att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är alltså ditt bakgrundsstöd vid ett rättsfall, som du kan råka ut för oavsiktligen.

Självrisk och åldersavdrag i resgodsförsäkring    

Då man ur resgodsförsäkringen ersätter en skada, inverkar på ersättningsbeloppet den självrisk du valt i resgodsförsäkringen samt åldersavdraget för det resgods som skadats, förkommit eller stulits. Då du tecknar en resgodsförsäkring, kan du välja antingen en försäkring utan självrisk eller med den självrisk du vill ha. Ju större självrisk du väljer i resgodsförsäkringen, desto mindre blir premien i din försäkring.
För vissa föremål i resgodset görs dessutom då ersättningen utbetalas ett åldersavdrag som baserar sig på föremålets ålder. Åldersavdrag på resgods tillämpas bl.a. på hushållsmaskiner, digitala kameror, smarttelefoner och datorer.

Premie för resgodsförsäkring

Premien för resgodsförsäkringen varierar enligt det försäkringsbelopp och den självrisk som du väljer för din resgodsförsäkring. Genom att ändra försäkringsbeloppet kan du påverka hur mycket som högst ersätts ur resgodsförsäkringen om en skada inträffar. Med självrisk avses det belopp som du betalar själv om en skada inträffar.

Den billigaste resgodsförsäkringen är en försäkring där försäkringsbeloppet är som minst och självrisken som högst. Då kan priset för resgodsförsäkringen vara billigt åtminstone ända tills en skada inträffar. Om en skada skulle inträffa är den billigaste resgodsförsäkringen inte nödvändigtvis den förmånligaste på riktigt, eftersom en hög självrisk och ett litet försäkringsbelopp kan göra skadan onödigt kostsam. Överväg alltså noggrant då du tecknar en försäkring, om den billigaste resgodsförsäkringen verkligen är det bästa alternativet då det gäller att trygga ditt resgods.

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar