Reseförsäkring för barn

Att resa tillsammans med hela familjen ger gemensamma minnen. Resandet underlättas när man planerar resan ända från försäkringarna ur ett litet och ett stort barns synvinkel.

Om man åker på semester tillsammans med barnen ska reseförsäkringen täcka allt som är viktigt. Du tryggar barnen med en resenärförsäkring och resgodset med en resgodsförsäkring, som tillsammans utgör en täckande reseförsäkring för barnen. Försäkringen ska trygga hela resan från hemdörren och tillbaka.

Resenärförsäkringen som en del av reseförsäkringen för babyn och barnet

En fortlöpande resenärförsäkring ska tecknas separat för varje familjemedlem, även för en baby. Barn och barnbarn som följer med på resan ingår således inte i föräldrarnas eller far-/morföräldrarnas försäkringar.

En fördel är att reseförsäkringen för ett barn skräddarsys så att den motsvarar behoven, och barnets resa kan tryggas i stor omfattning. Reseförsäkringen för barn är i kraft oberoende av om barnet reser ensamt eller tillsammans med föräldrarna. Resor inom Finland försäkras separat, om det finns behov.

Om du redan har en gällande reseförsäkring för barn, kontrollera alltid före resan i försäkringsbrevet nivån på ditt försäkringsskydd och att det är tillräckligt för den planerade resan.

En tidsbestämd resenärförsäkring är resespecifik. En fördel är att barn under 15 år automatiskt omfattas av försäkringen för föräldrar eller far- eller morföräldrar, dock samtidigt på basis av endast en resenärförsäkring. Åt barn behöver således inte tecknas en egen tidsbestämd försäkring, om familjen reser tillsammans. Resor i Finland till platser som ligger över 50 km hemifrån omfattas av försäkringen.

När behöver ett barn en egen tidsbestämd resenärförsäkring?

  • Om barnet är 15 år eller äldre eller fyller 15 år under resan.
  • Ett barn under 15 år, om det reser ensamt.

Resgodsförsäkring för barn

Om barnet reser tillsammans med en förälder, täcker förälderns personliga resgodsförsäkring även barnets resgods.

Om barnet reser ensamt, beror det på förälderns reseförsäkring och andra försäkringar i hemmet om barnet behöver en egen försäkring för sitt resgods. Om det till exempel har fogats en familjespecifik resgodsförsäkring till hemförsäkringen, tryggar den resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, även om dessa skulle åka på skilda resor samtidigt.

För ett barn kan också tecknas en egen resgodsförsäkring antingen som fortlöpande eller tidsbestämd.

Reseförsäkring under graviditet

Du kan försäkra ditt barn redan före födseln med en fortlöpande resenärförsäkring. Moderns fortlöpande reseförsäkring under graviditeten omfattar inte det ofödda barnet eller en överraskande förändring i graviditetstillståndet. Ur Vårdskydd för resenärer som tecknats åt ett ofött barn kan kostnader ersättas, om det under resan plötsligt sker en sådan ändring i graviditetstillståndet som kräver omedelbar vård på grund av det ofödda barnet.

Om modern däremot har en gällande tidsbestämd resenärförsäkring, omfattar den även ett ofött barn under resan. Du får ytterligare information om vilka kostnader som ersätts och om försäkringsvillkoren i produktguiden för försäkringen.

En reseförsäkring för familjen - så här tryggar du de gemensamma äventyren

Fundera först på om du gör en eller fler resor med familjen årligen. Om ni reser två eller fler gånger om året, rekommenderar vi att ni väljer en fortlöpande reseförsäkring för familjen. En fortlöpande resenärförsäkring ska tecknas separat för varje familjemedlem. Om ni planerar att resa i Finland, kom då ihåg att inkludera ett skydd i försäkringen för varje familjemedlem för resor också i Finland.

Det är enkelt att trygga resgodset med en gemensam resgodsförsäkring för familjen. När du väljer en fortlöpande resgodsförsäkring för hela familjen, tryggar den resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, även om ni skulle åka på skilda resor. En personlig resgodsförsäkring däremot omfattar ditt resgods och resgodset för de familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, när ni åker på en gemensam resa. Vi ber dig dock kontrollera att försäkringsbeloppet är tillräckligt för allt resgods som tas med på resan.

När du tryggar en semesterresa och väljer en tidsbunden reseförsäkring för familjen, omfattas barn och barnbarn under 15 år automatiskt av en förälders eller far-/morförälders tidsbestämda resenärförsäkring, när ni reser tillsammans – dock samtidigt på basis av endast en resenärförsäkring. I reseförsäkringen för barn ingår då samma skydd som för den som tecknat försäkringen, med undantag av men- och dödsfallsersättningar, som är i villkoren specificerade, fasta belopp för barn under 15 år som följer med på resan. Ett tidsbestämt skydd för resgods omfattar däremot upp till det valda försäkringsbeloppet alla i samma hushåll boendes resgods på en gemensam resa.

Om barnet insjuknar utomlands

Såväl stora som små resenärer kan drabbas av öroninflammation, solsting eller en magsjukdom. Pohjola Försäkrings omfattande servicenätverk betjänar vid sjukdom, olycksfall och nödfall.

För det ofödda barnet ska tecknas en egen reseförsäkring, för den gravida moderns försäkring täcker till exempel inte en överraskande förändring i graviditeten. Be om tilläggsinformation av våra experter.