Tidsbestämd reseförsäkring

En tidsbestämd reseförsäkring är ett utmärkt val om du reser en gång om året. En tidsbestämd reseförsäkring består av en tidsbestämd resenärförsäkring som ersätter personskador och en tidsbestämd resgodsförsäkring, du kan välja antingen den ena av dem eller båda enligt behov.

Du kan ansöka om en tidsbestämd reseförsäkring om du är under 86 år, du har din vanliga vistelseort i Finland och du bor också i Finland mer än hälften av året. Du ska dessutom ha ett gällande FPA-kort.

Tidsbestämd reseförsäkring i ett nötskal

  • Försäkringen gäller resespecifikt.
  • Den kan beviljas personer under 86 år.
  • Också barn som är under 15 år ingår i reseförsäkringen, om de följer med en försäkrad familjemedlem eller med en mor- eller farförälder på en resa.
  • I försäkringen ingår, om du så vill, allt skydd för din resa, det vill säga resenärförsäkring och resgodsförsäkring (inkluderar reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring).
  • Det är möjligt att teckna den för en resa som varar högst tre månader.
  • Den gäller automatiskt även resor inom landet som fågelvägen sträcker sig minst 50 km från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Räkna ut premien för en tidsbestämd reseförsäkring och trygga din resa

Du räknar enkelt ut premien för en tidsbestämd försäkring för din kommande resa i vår nätbutik. Vi ber dig lägga märke till att för att du ska kunna utnyttja även avbeställningsskyddet vid resa, ska du teckna och betala den tidsbestämda reseförsäkringen minst tre dygn före avresan.

När lönar det sig att ta en tidsbestämd reseförsäkring?

Det lönar sig att ta en tidsbestämd reseförsäkring om du reser utomlands eller i Finland högst en gång om året. Fördelen med en tidsbestämd reseförsäkring är att ett barn under 15 år ingår i en försäkrad familjemedlems eller far- eller morförälders reseförsäkring. Om du reser oftare än en gång om året - även i Finland - rekommenderar vi en fortlöpande reseförsäkring.

Vilka är försäkrade i en tidsbestämd reseförsäkring?

En tidsbestämd reseförsäkring tryggar försäkringstagaren. Dessutom hör barn under 15 år automatiskt till en familjemedlems eller mor- eller farförälders tidsbestämda resenärförsäkring, när ni reser tillsammans. I försäkringsskyddet för barn ingår samma ersättningsslag som för den som har tecknat försäkringen. En tidsbestämd resgodsförsäkring täcker hela familjens resgods på gemensamma resor.

Giltighetstid och giltighetsområde för en tidsbestämd reseförsäkring

En tidsbestämd reseförsäkring gäller på arbets- eller fritidsresor på högst tre månader. Du kan välja start- och slutdatum för försäkringen samt giltighetsområde enligt resmålet när du tecknar försäkringen. Försäkringen träder i kraft från det ögonblick då du har betalat den. Försäkringen gäller från avfärden till återkomsten, när resan sker under den tid då försäkringen är i kraft. Om återfärden till hemlandet fördröjs av orsaker som inte beror på dig, förlängs försäkringens giltighetstid med 48 timmar.

Vad ersätter en tidsbestämd reseförsäkring?

Tidsbestämd resenärförsäkring

En tidsbestämd resenärförsäkring ersätter utan övre gräns exempelvis vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall under resa både vid kostnader som förorsakas till följd av avbeställning av resa eller avbruten resa. För din försäkring kan du också välja frivilliga tilläggsskydd i händelse av bestående men eller dödsfall.

Barn under 15 år hör automatiskt till en familjemedlems eller mor- eller farförälders tidsbestämda resenärförsäkring, när ni reser tillsammans. I försäkringsskyddet för barn ingår samma ersättningsslag som för den som har tecknat försäkringen.

Du känner väl till att du inte behöver betala någon självrisk alls för ersättningar som omfattas av den tidsbestämda resenärförsäkringen. Ytterligare information om det som försäkringen ersätter hittar du i produktguiden för den tidsbestämda reseförsäkringen.

Tidsbestämd resgodsförsäkring

Vi ersätter ur den tidsbestämda resgodsförsäkringen resgods som gått sönder, blivit stulet och andra plötsliga, oförutsedda skador på resgodset. I den tidsbestämda resgodsförsäkringen ingår automatiskt också reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

De tidsbestämda resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringarna gäller dig och familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du på gemensamma resor.

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar