Muista ottaa matkavakuutus ennen matkaa.

Reseförsäkring

Skydd för resenär och resgods
KAMPANJA

Paketreselagen har ändrats – kontrollera ditt avbokningsskydd

Paketreselagen har ändrats 1.7.2018. I och med den nya lagen poängteras avbokningsskyddets betydelse i resenärförsäkringen, eftersom researrangören har rätt att av kunderna oberoende av orsak ta ut en avbokningsavgift som motsvarar de förluster som avbokningen förorsakar researrangören.

Vår resenärförsäkring gör det möjligt att ändra ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet. Om du har en resenärförsäkring i OP rekommenderar vi att du kontrollerar ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet för försäkringen och vid behov uppdaterar försäkringen så att den passar dina behov. Du kan enkelt göra ändringar i ersättningsbeloppet i ditt nuvarande avbokningsskydd genom att meddela om ändringsbehovet med ett nätmeddelande i OPs nättjänst. Om du är nöjd med det existerande avbokningsskyddet i din resenärförsäkring, behöver du inte göra några ändringar. Du ser ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet för din försäkring i dina försäkringsuppgifter.

Om du vill kan du också uppdatera din nuvarande försäkring till en ny genom att teckna en ny reseförsäkring i vår nätbutik. Observera att medan vår gamla resenärförsäkring omfattade barn under 15 år som reser tillsammans med dig, ska barnen då du uppdaterat till den nya resenärförsäkring försäkras separat. Efter det att du tecknat en ny försäkring, ska du säga upp din gamla reseförsäkring i OPs nättjänst i avsnittet Mina försäkringar.

Till mina försäkringar
Läs mera Stäng
1

Försäkrad resa, bekymmersfri semester

Vår reseförsäkring ersätter utöver läkarkostnader också exempelvis ambulansflyg och avbeställning av resa.

2

Skadejour vid resor hjälper dig alltid

Från ett och samma nummer får du hjälp vid alla dina utlandsresor, 24 timmar i dygnet.

3

Avbokningsskydd som skräddarsys

I och med den nya paketreselagen poängteras reseförsäkringens betydelse ytterligare. Vi ersätter kostnader för avbokning oberoende av typ av resa upp till det försäkringsbelopp som valts.

En reseförsäkring för dig och din familj

Under resan lämnar du vardagen bakom dig och du har rätt att njuta av din semester. Om något händer hjälper Europeiskas reseförsäkring dig. Resenärförsäkringen ersätter utan övre gräns exempelvis vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall under resa eller självrisk både vid kostnader som förorsakas till följd av avbeställning av resa eller avbruten resa. Om resenärens hälsotillstånd så kräver ersätter vi också ett ambulansflyg till Finland.

I familjer som reser regelbundet behöver varje familjemedlem, också barnen, en egen fortlöpande reseförsäkring. En reseförsäkring för en vuxen omfattar också ett barn eller barnbarn under 15 år endast, om det är fråga om en tidsbestämd försäkring, dvs. en försäkring som tecknats endast för en enda resa.

Ett ambulansflyg från Thailand kan kosta upp till 150 000 euro.
Matkavakuutus korvaa, jos sairastut matkalla.

En fortlöpande reseförsäkring eller en tidsbestämd reseförsäkring

Om du reser oftare än en gång per år, är en fortlöpande reseförsäkring som alltid är i kraft ofta förmånligare än flera separata försäkringar. Via nätet kan du teckna samtliga reseförsäkringar som omfattar resor på högst 120 dygn. Om du behöver en försäkring för en resa som är längre än det här, kontakta vår kundservice.

En fortlöpande försäkring kan du anpassa så att den är lämplig för dig, och den är alltid i kraft ända tills du fyller 100 år. Du kan också välja att din reseförsäkring utöver i utlandet också gäller på inrikes resor.

Den bästa reseförsäkringen är en som passar just för dina behov. Om du endast reser sällan, är en tidsbestämd, dvs. resespecifik reseförsäkring ett bra och förmånligt alternativ.

Jag uppskattar det enkla och smidiga med en fortlöpande reseförsäkring: jag behöver inte vid varje resa separat teckna en försäkring och fylla i därtill hörande blanketter. En fortlöpande försäkring är också bra vid sista minuten-resor – då har en del av reseförberedelserna redan gjorts, eftersom försäkringarna är i skick.

Kristiina Helsingfors

Kom ihåg att försäkra också resegods och riskfyllda idrottsgrenar

Det är bra att till reseförsäkringen också foga en resgodsförsäkring, som ger ett skydd för ditt resgods överallt i världen. Vi ersätter exempelvis, om din resväska försenas, din kamera går sönder eller din plånbok blir stulen. 

I resgodsförsäkringen ingår alltid också en reseansvars- och en reserättsskyddsförsäkring. Ansvarsförsäkringen om du förorsakar andra skador och för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Rättsskyddsförsäkringen hjälper åter vid kostnader i anslutning till att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

En resa är ett utmärkt tillfälle att uppleva och prova på nya saker. En reseförsäkring omfattar emellertid inte automatiskt exempelvis tävlingsidrott eller riskfyllda idrottsgrenar, för dem behövs en utvidgning. Kontakta alltså vår kundservice, om du på din resa exempelvis vill utöva kampsportsgrenar, fallskärmshopp, dykning med utrustning eller utförsåkning utanför markerade backar.

Aktuellt: Den förnyade paketreselagen möjliggör en högre avbokningsavgift

Paketreselagen har ändrats 1.7.2018. I och med den nya lagen poängteras avbokningsskyddets betydelse i resenärförsäkringen, eftersom researrangören har rätt att av kunderna oberoende av orsak ta ut en avbokningsavgift som motsvarar de förluster som avbokningen förorsakar researrangören.

Vår resenärförsäkring gör det möjligt att ändra ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet. Om du har en resenärförsäkring i OP rekommenderar vi att du kontrollerar ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet för försäkringen och vid behov uppdaterar försäkringen så att den passar dina behov. Du kan enkelt göra ändringar i ersättningsbeloppet i ditt nuvarande avbokningsskydd genom att meddela om ändringsbehovet med ett nätmeddelande i OPs nättjänst. Om du är nöjd med det existerande avbokningsskyddet i din resenärförsäkring, behöver du inte göra några ändringar. Du ser ersättningsbeloppet i avbokningsskyddet för din försäkring i dina försäkringsuppgifter.

Om du vill kan du också uppdatera din nuvarande försäkring till en ny genom att teckna en ny reseförsäkring i vår nätbutik. Observera att medan vår gamla resenärförsäkring omfattade barn under 15 år som reser tillsammans med dig, ska barnen då du uppdaterat till den nya resenärförsäkring försäkras separat. Efter det att du tecknat en ny försäkring, ska du säga upp din gamla reseförsäkring i OPs nättjänst i avsnittet Mina försäkringar.

Till mina försäkringar

Var får jag ett reseförsäkringskort?

För fortlöpande resenärförsäkringar får du reseförsäkringskortet hem per post. Om ditt kort har försvunnit eller gått sönder, kan du beställa ett nytt reseförsäkringskort via tjänsten op.fi på sidan för din resenärförsäkring. Vi skickar det nya reseförsäkringskortet till dig per post inom två veckor.

OP-mobilen är praktisk också på resor: reseförsäkringskortet finns i elektronisk form i OP-mobilen.

I tidsbundna reseförsäkringar utgör försäkringsbrevet bevis på en gällande resenärförsäkring.

Hur får jag ett reseförsäkringsintyg för visum?

För reseförsäkringsintyget behövs inte försäkringsbolagets stämpel eller underskrift på visum, så du kan skriva ut intyget genast via nättjänsten för försäkringar på sidan: Försäkringar - Resenärförsäkring - Beställ ett reseförsäkringsintyg för visum. Alternativt kan du beställa det portofritt till din hemadress.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Försäkringsaktiebolaget Europeiska. Andelsbankerna fungerar som ombud för Försäkringsaktiebolaget Europeiska.