Matkustaja lähdössä turvallisin mielin reissuun, kun matkavakuutus on kunnossa.

Reseförsäkring

Skydd för resenär och resgods
1

I händelse av sjukdom och olycksfall under resa

Från vårdskyddet i resenärförsäkringen ersätts vårdkostnader för sjukdom som börjar hos resenären under resan och för en olycka som resenären råkar ut för under resan utan övre gräns i euro. Om du vill täcker försäkringen behandlingen av sjukdomar under resa också på inrikesresor.

2

Utmärkt skydd också för bagaget

Komplettera reseförsäkringen med en resgodsförsäkring. Då kan du ansöka om ersättning från försäkringen om ditt bagage går sönder, skadas, kommer bort eller blir stulet under resan.

3

Ersätter kostnader för avbeställning av resa

Från resenärförsäkringens avbeställningsskydd ersätts kostnader som förorsakas av att en resa avbeställts och som researrangören inte är skyldig att återbetala. Ersättning betalas högst upp till maximibeloppet.

4

Välj en fortlöpande eller tidsbestämd reseförsäkring

Vi rekommenderar den behändiga fortlöpande reseförsäkringen om du reser flera gånger om året antingen i Finland eller utomlands. Då är försäkringen alltid i kraft när du reser.

5

Skadehjälpen och larmtjänsten vid resor hjälper dig alltid

I tjänsten Pohjola Skadehjälpen hittar du instruktioner om hur du ska handla vid skador som inträffar på resa. Från larmtjänsten vid resor får du hjälp om du råkar ut för en sjukdom eller olycka på resa från ett och samma telefonnummer dygnet runt, varje dag om året.

Rabatt på vår reseförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår fortlöpande reseförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

En reseförsäkring för dig och din familj

Under resan lämnar du vardagen bakom dig och du har rätt att njuta av din semester. Om något händer hjälper Pohjola Reseförsäkring dig. Resenärförsäkringen ersätter exempelvis

  • utan övre gräns eller självrisk vårdkostnader för sjukdom under resa eller olycksfall under resa
  • kostnader till följd av att resan avbeställs eller avbryts
  • av försäkringsbolaget på förhand godkänt ambulansflyg till Finland, om resenärens hälsotillstånd så kräver.

 

I familjer som reser regelbundet behöver varje familjemedlem, också barnen, en egen fortlöpande resenärförsäkring.

Du kan välja en resgodsförsäkring så att den antingen omfattar hela familjen eller fungerar som din personliga försäkring. Enligt ditt val täcker försäkringen följande:

  • om du väljer en försäkring för hela familjens resgods, tryggar försäkringen resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, även om ni skulle åka på skilda resor.
  • om du väljer en personlig resgodsförsäkring, tryggar försäkringen utöver ditt resgods även resgodset för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du på gemensamma resor.

 

Läs mer: Coronaviruset och reseförsäkringen – Hur ersätter försäkringen i olika situationer?

Ett ambulansflyg från Thailand kan kosta upp till 150 000 euro.

En fortlöpande reseförsäkring eller en tidsbestämd reseförsäkring

Om du reser oftare än en gång per år, är en fortlöpande reseförsäkring som alltid är i kraft ofta det förmånligaste alternativet. En fortlöpande reseförsäkring lönar sig i synnerhet om du reser också i Finland – om du inkluderar inrikesresor i din reseförsäkring, täcker den också resor till mormor och skidresor i norr.

En fortlöpande försäkring kan du ändra så att den blir lämplig för dig, och den är i kraft ända tills du fyller 100 år. När den fortlöpande reseförsäkringen är färdigt i kraft när du bokar nya resor, får du den bästa nyttan av det täckande avbeställningsskyddet.

Den bästa reseförsäkringen är en som passar just för dina behov. Om du endast reser sällan, är en tidsbestämd, dvs. resespecifik reseförsäkring ett bra och förmånligt alternativ.

  Fortlöpande 
reseförsäkring
Tidsbestämd 
reseförsäkring
När bäst? Då du reser flera gånger om året inrikes eller utrikes. Då du reser endast cirka en gång per år.
Var gäller den? På utlandsresor. Du kan i försäkringen också inkludera inrikesresor. I det land eller de länder som du valt.
På hur långa
resor gäller den?
På alla resor högst enligt den maximilängd som du valt. Vi rekommenderar en maximilängd på minst 45 dygn, men du kan också välja en maximilängd på 4 månader. Om du behöver en försäkring för en längre tid eller om du ska bli utbyteselev, kontakta kundtjänsten. Välj begynnelse- och slutdag.
Hur är barn försäkrade? Barn ska försäkras med en egen personlig resenärförsäkring. Barn under 15 år omfattas av föräldrars eller mor/farföräldrars försäkring som är på samma resa.
Hur ersätts avbeställningar? Avbeställningskostnader ersätts upp till den maximiersättning som du valt. Beroende på dina resvanor kan du som maximiersättning också välja mer än 3 000 euro. Ersätter avbeställningskostnader upp till 3 000 euro.
Ändringar i försäkringen? Du kan i stor utsträckning ändra på maximigiltigheten och innehållet i försäkringen så att de motsvarar dina behov. Huvudsakligen fasta skydd, som inte kan ändras. Du kan om du vill foga till ett skydd mot bestående men eller dödsfall.
När kan den beviljas och när upphör den? Kan beviljas för ofött barn under graviditeten och gäller till 99 år. Upphör vid 100 års ålder. Beviljas mellan 0 och 85 år, upphör vid 86 års ålder.

Jag uppskattar det enkla och smidiga med en fortlöpande reseförsäkring: jag behöver inte vid varje resa separat teckna en försäkring och fylla i därtill hörande blanketter. En fortlöpande försäkring är också bra vid sista minuten-resor – då har en del av reseförberedelserna redan gjorts, eftersom försäkringarna är i skick.

Kristiina Helsingfors

Reseförsäkring - ett litet pris för ett omfattande skydd

Om du insjuknar utomlands eller råkar ut för en skada, är premien för en reseförsäkring liten i förhållande till det skydd som försäkringen ger. Kostnaderna för vårdåtgärder som vidtas och läkemedel som eventuellt kan behövas utomlands kan stiga till flera hundra eller till och med tusentals euro, och därmed mångdubbelt överstiga premien för även den mest omfattande reseförsäkringen.

När du jämför reseförsäkringar och premier för reseförsäkringar, ska du utöver premien fästa uppmärksamhet vid vad reseförsäkringen ersätter. Fundera också på hur du får det mest täckande skyddet i händelse av sjukdom eller skada både på utlandsresor och i Finland. Du kan välja att sätta i kraft en fortlöpande reseförsäkring också på inrikesresor, och då kan du resa utan bekymmer också i Finland.

Resenärförsäkringens avbeställningsskydd ersätts kostnader för avbeställning av resa. Du kommer väl ihåg att teckna och betala försäkringen minst tre dygn före resan, så att avbeställningsersättningen är i kraft.

Premierna för reseförsäkringar varierar till exempel beroende på om du försäkrar även resgodset eller vilket belopp som du väljer som maximibelopp för avbeställningsskyddet. En förmånlig reseförsäkring är inte alltid nödvändigtvis den bästa reseförsäkringen för just dina behov.

Kom ihåg att beakta även de tjänster som ingår i premien för reseförsäkringen. När du väljer en Pohjola Reseförsäkring, får du som hjälp exempelvis Skadejour vid resor, Pohjola Hälsomästare och Pohjola Skadehjälpen.

Larmtjänst vid resor hjälper utomlands, Pohjola Hälsomästare i Finland

I nödfall kan du vända dig till vilken läkare eller vilket sjukhus som helst för att få första hjälpen. I Pohjola Skadehjälpen hittar du de läkare som vi samarbetar med nära dig i Finland och utomlands.

Utomlands kan du också ringa Pohjola Larmtjänst vid resor, som hjälper dig att hitta en pålitlig läkare eller ett pålitligt sjukhus på resmålet. Från larmtjänsten vid resor på numret +358 102 530 011 får du hjälp på finska, svenska och engelska.

På resor i Finland får du när en sjukdom eller ett olycksfall överraskar hjälp från tjänsten Pohjola Hälsomästare. Ring på numret 0100 5225 eller sänd ett meddelande via chatten till en hälsomästare, så bedömer han eller hon dina symptom och hänvisar dig vid behov direkt till rätt slags vård. Tjänsten är avgiftsfri för kunder hos Pohjola Försäkring.

Kom ihåg att också försäkra resgodset

Det är bra att till reseförsäkringen också foga en resgodsförsäkring, som ger ett skydd för ditt resgods överallt i världen. Vi ersätter exempelvis, om din resväska försenas, din kamera går sönder eller din plånbok blir stulen. 

I resgodsförsäkringen ingår alltid också en reseansvars- och en reserättsskyddsförsäkring. Ansvarsförsäkringen om du förorsakar andra skador och för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Rättsskyddsförsäkringen hjälper åter vid kostnader i anslutning till att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Tänker du prova på riskfyllda grenar?

En resa är ett utmärkt tillfälle att uppleva och prova på nya saker. En reseförsäkring omfattar emellertid inte automatiskt exempelvis tävlingsidrott eller riskfyllda idrottsgrenar, för dem behövs en utvidgning. Kontakta alltså vår kundservice, om du på din resa exempelvis vill utöva kampsportsgrenar, fallskärmshopp, dykning med utrustning eller utförsåkning utanför markerade backar.

Läs om idrottsgrenar som kräver tilläggsskydd

För närvarande kräver resor särskilda åtgärder och situationer kan förändras plötsligt. Det lönar sig att se till att reseförsäkringen är i skick redan när resan bokas. Du får då ett så täckande skydd som möjligt till exempel i händelse av att resan avbeställs. Pohjola Resenärförsäkring erbjuder skydd för resan i händelse av sjukdom och olycksfall och ersätter också till exempel kostnader för resor som avbeställts på grund av sjukdom.

Hur ersätter reseförsäkringen vårdkostnader för en sjukdom som förorsakats av coronaviruset utomlands?

Pohjola Resenärförsäkring ersätter vårdkostnader för covid-19 som brutit ut på en resa utan övre gräns i euro. Försäkringen täcker till exempel kostnader för sjukhusvård och sjukhusisolering.

Ersätter reseförsäkringen coronatest?

Coronatest kan ersättas om de görs på läkarordination för undersökning av symptom som yppat sig under en resa. Coronatest ersätts inte till exempel enbart för en flygresa eller inresa, och inte heller för att få ett coronaintyg. Inte heller ersätts coronatest som görs enbart på grund av exponering för coronaviruset.

Hur ersätts kostnader för isolering och karantän ur reseförsäkringen?

Nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader kan ersättas, om du under en resa ordineras till exempel isolering på grund av att du har insjuknat i covid-19 och du blir tvungen att köpa en ny returbiljett i stället för den ursprungliga. Om det endast är fråga om exponering för coronaviruset, ersätter reseförsäkringen inte kostnader för karantän.

Avbeställning av resa – ersätter reseförsäkringen en resa som avbeställts på grund av coronaviruset?

Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en avbeställd resa till exempel om du eller en nära anhörig till dig insjuknar efter det att resan bokats och innan resan börjar, och du blir tvungen att avbeställa resan. Krisskydd för resenärer, som kan väljas till Pohjola Resenärförsäkring, ger skydd också vid överraskande krissituationer, till exempel om det inträffar en naturkatastrof eller ett terrordåd på resmålet.

Krisskyddet ersätter inte kostnader för en avbeställd resa, om avbeställningen av resan beror på en förändring i omständigheterna kring coronapandemin. Det här beror på att coronapandemin inte längre betraktas som en överraskande eller oväntad situation. Avbeställningskostnader kan emellertid ersättas om försäkringen har tecknats och resan bokats redan innan coronapandemin brutit ut.

Var får jag ett reseförsäkringskort?

För fortlöpande resenärförsäkringar får du reseförsäkringskortet hem per post. Om ditt kort har försvunnit eller gått sönder, kan du beställa ett nytt reseförsäkringskort via tjänsten op.fi på sidan för din resenärförsäkring. Vi skickar det nya reseförsäkringskortet till dig per post inom två veckor.

OP-mobilen är praktisk också på resor: reseförsäkringskortet finns i elektronisk form i OP-mobilen.

I tidsbundna reseförsäkringar utgör försäkringsbrevet bevis på en gällande resenärförsäkring.

Hur får jag ett reseförsäkringsintyg för visum?

För reseförsäkringsintyget behövs inte försäkringsbolagets stämpel eller underskrift på visum, så du kan skriva ut intyget genast via tjänsten op.fi på sidan: Försäkringar - Resenärförsäkring - Beställ ett reseförsäkringsintyg för visum. Alternativt kan du beställa det portofritt till din hemadress.

Vad ersätter reseförsäkringen?

Reseförsäkringen ersätter oväntade skador som drabbar resenären och resgodset. Resenärförsäkringen ersätter till exempel sjukdom eller skada som inträffar under resan. Resgodsförsäkringen ger skydd till exempel om resegods förkommer eller går sönder.

Vad kostar en reseförsäkring?

Priset på en reseförsäkring beror bland annat på om försäkringen är fortlöpande eller tidsbestämd. Priset påverkas också av den maximiersättning som du valt samt om du endast försäkrar dig själv med en resenärförsäkring eller om reseförsäkringen även omfattar en resgodsförsäkring.

Behöver jag en reseförsäkring i hemlandet?

Också under inrikesresor kan det hända någonting oväntat som du enkelt kan förbereda dig för med en reseförsäkring. En reseförsäkring i Finland skyddar dig i händelse av sjukdomar och olycksfall, och om du vill täcker den också resgodset. Om du inkluderar inrikesresor i din fortlöpande reseförsäkring, tecknar du på en gång ett heltäckande skydd för dina resor såväl i hemlandet som utomlands.

Hurdan är en bra reseförsäkring?

Den mest omfattande reseförsäkringen ger trygghet till exempel om du insjuknar under resan, resan avbeställs eller resgodset förkommer. Du kan enkelt välja den omfattning som du behöver för reseförsäkringen i tjänsten op.fi.

Välj en reseförsäkring efter dina resvanor och behov. En fortlöpande reseförsäkring är ofta det enklaste och billigaste alternativet, om du reser flera gånger om året. Om du behöver en reseförsäkring för en resa åt gången, är en tidsbestämd reseförsäkring ofta ett bra och billigt alternativ.

Har reseförsäkringen en självrisk?

I vård-, invaliditets- och dödsfallsskydden i resenärförsäkringen ingår ingen självrisk. För resgodsförsäkringen kan du själv välja en lämplig självrisk, medan självriskerna för reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringarna är fasta.

Självrisken i skyddet vid avbeställning är resespecifik. I krisskyddet för resenärer samt i skydden vid väntan på resa, vid avbruten resa och vid försening från resa är självrisken specifik för varje försäkringsfall.

I dagpenningsskyddet för resenärer ingår en tidsmässig självrisk. Den tidsmässiga självrisken avser de dagar, för vilka det inte betalas någon ersättning efter en inträffad skada.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar