Coronatestet och försäkringen

Här hittar du anvisningar för hur du testar dig för coronaviruset, samt information om vilka sjuk- och reseförsäkringar vid Pohjola Försäkring som ersätter kostnaderna för ett coronatest.

Så här testar du dig för corona

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, läs de aktuella anvisningarna om coronaviruset och coronatestning, som finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL):

 • Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-tjänsten. I vissa kommuner kan man via symptombedömningen i Omaolo boka tid för coronatest, alternativt får man anvisningar för tidsbokning i Omaolo. Coronatestet är avgiftsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan också kontakta vår tjänst Pohjola Hälsomästare. I tjänsten arbetar erfarna sjukskötare som hjälper och vägleder dig i frågor som gäller sjukdomar och olycksfall. Hälsomästaren vägleder vid behov och gör en tidsbeställning till en samarbetsläkare för Pohjola Försäkring, samt för framåt ditt ersättningsärende i anslutning till vården. Pohjola Försäkring har ett omfattande samarbetsnätverk, som garanterar att du snabbt får vård hos en distansläkare eller samarbetsläkare.

Tjänsten Hälsomästare är avgiftsfri för kunder hos Pohjola Försäkring och tillgänglig varje dag kl. 07.00–22.00. Samtalspriset är normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) i enlighet med en inhemsk operatörs tariff.

Tjänsten Pohjola Hälsomästare produceras av Pihlajalinna Lääkärikeskukset Ab. Försäkringstjänsterna tillhandahålls av Pohjola Försäkrings Ab.

Ersätter försäkringen kostnaderna för testet?

Vi ersätter utgifterna för coronatest ur sjukförsäkringen, om

 • den försäkrade har symptom som tyder på coronavirusinfektion och
 • coronavirustestet utförs med remiss av läkare eller skötare och
 • du har en försäkring som täcker utgifterna för coronatest. Kontrollera nedan vilka av våra försäkringar som ersätter utgifterna för coronatest.

Utgifterna för coronatest ersätts inte om personen är symptomfri eller om en person som utsatts är symptomfri. Försäkringen ersätter inte heller antikroppstest för coronavirus eller coronatest för resande eller coronaintyg för symptomfria personer.

Coronatest och sjukförsäkringar för privatkunder

Följande sjukförsäkringar för privatkunder ersätter coronavirustest:

 • Hälsoförsäkringens Vårdskydd som omfattar olycksfall och sjukdomar.
 • Hälsoförsäkringens Kostnadsskydd för läkar- och undersökningskostnader, som omfattar olycksfall och sjukdomar.
 • Vårdkostnadsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring.
 • Sjukkostnadsförsäkringar som överförts från Suomi-bolaget.

Coronatest och försäkringar som ersätter sjukvårdskostnader som arbetsgivaren eller företaget tecknat

Coronatestet ersätts ur följande försäkringar som ersätter sjukvårdskostnader som arbetsgivaren eller företaget tecknat:

 • Plus Hälsoskydd
 • Super Hälsoskydd

Coronavirustest ersätts INTE ur följande Hälsoskydd-försäkringar som arbetsgivaren eller företaget tecknat:

 • Omfattande Hälsoskydd
 • Extra Hälsoskydd

Kostnader för undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar ingår inte i ersättningsområdet för försäkringarna Omfattande och Extra Hälsoskydd, vilket innebär att kostnader för undersökning eller vård av coronaviruset inte ersätts från dessa försäkringar liksom inte heller kostnader för coronavirustest.

Din företagshälsovård kan också ordna provtagning för coronaviruset. Handla i enlighet med de instruktioner som du får av din arbetsgivare och företagshälsovård.

Läs anvisningarna och se vad företagets försäkringar ersätter i andra fall som anknyter till coronaviruset.

Coronatest och reseförsäkringar

Ett coronatest kan ersättas som behandling av sjukdom under resa. Kostnaderna för ett coronatest som utförs av en privat tjänsteleverantör ersätts om den försäkrade har symtom som tyder på coronavirusinfektion och om testet utförs med remiss av läkare eller skötare.

Ersättning ur Pohjola Resenärförsäkring förutsätter att symtomen börjat under resan och att personen sökt sig till vård senast 14 dygn efter avslutad resa.

I fråga om andra resenärförsäkringsprodukter (till exempel Reseskydd för företag samt Resenärförsäkring som inte längre är till salu, Easy resenärförsäkring och Pohjola tidsbestämd resenärförsäkring som inte längre är till salu) är det möjligt att flexa från fristen om 14 när det gäller vissa sjukdomar som har lång inkubationstid.