Coronatestet och försäkringen

Nedan har vi samlat information om ersättning av kostnader för coronatest från Pohjola Försäkrings person- och företagsförsäkringar och reseförsäkringar som ersätter sjukvårdskostnader. I enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd (THL) görs coronatest i Finland endast på personer som har symtom av en coronavirusinfektion.

Ersätter försäkringen kostnaderna för testet?

Förutsättningen för ersättning är alltid att det är fråga om ett test som gjorts på remiss av en läkare i enlighet med THL:s kriterier. Läs mer om coronaviruset och om hur man söker sig till test på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd. På en person som har symtom som pekar på coronaviruset görs ett s.k. PCR-test (polymerase chain reaction), dvs. ett genkopieringstest för att utreda smittan.

Med ett antikroppstest för coronaviruset kan man i efterhand ta reda på om du haft en coronavirusinfektion. Ett antikroppstest som görs efter att personen varit sjuk ersätts inte från försäkringar eller reseförsäkringar som ersätter sjukvårdskostnader.

Om du har symtom och en läkare remitterar dig till ett coronavirustest, se uppgifterna om ersättningsgillheten hos varje enskild försäkringsprodukt nedan.

Coronavirustest ersätts ur privata försäkringar som ersätter sjukvårdskostnader:

  • Hälsoförsäkringens Vårdskydd som omfattar olycksfall och sjukdomar.
  • Hälsoförsäkringens Kostnadsskydd för läkar- och undersökningskostnader, som omfattar olycksfall och sjukdomar.
  • Vårdkostnadsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring.
  • Sjukkostnadsförsäkringar som överförts från Suomi-bolaget.

Läs anvisningarna och se vad personförsäkringarna ersätter i andra fall som anknyter till coronaviruset.

Coronavirustest ersätts ur följande försäkringar som ersätter sjukvårdskostnader som arbetsgivaren eller företaget tecknat:

  • Plus Hälsoskydd
  • Super Hälsoskydd

Coronavirustest ersätts INTE ur följande Hälsoskydd-försäkringar som arbetsgivaren eller företaget tecknat:

  • Omfattande Hälsoskydd
  • Extra Hälsoskydd

Kostnader för undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar ingår inte i ersättningsområdet för försäkringarna Omfattande och Extra Hälsoskydd, vilket innebär att kostnader för undersökning eller vård av coronaviruset inte ersätts från dessa försäkringar liksom inte heller kostnader för coronavirustest.

Din företagshälsovård kan också ordna provtagning för coronaviruset. Handla i enlighet med de instruktioner som du får av din arbetsgivare och företagshälsovård.

Läs anvisningarna och se vad företagets försäkringar ersätter i andra fall som anknyter till coronaviruset.

Coronatest och reseförsäkringar

Ett coronavirustest kan ersättas som behandling av sjukdom under resa. Kostnaderna för ett coronavirustest som utförts av en privat tjänsteleverantör ersätts förutsatt att det är ett test som uppfyller kriterierna för Institutet för hälsa och välfärd och som utförs med läkarremiss.

Ersättning ur Pohjola Resenärförsäkring förutsätter att symtomen börjat under resan och att personen sökt sig till vård senast 14 dygn efter avslutad resa.

I fråga om andra resenärförsäkringsprodukter (till exempel Reseskydd för företag samt Resenärförsäkring som inte längre är till salu, Easy resenärförsäkring och Pohjola tidsbestämd resenärförsäkring som inte längre är till salu) är det möjligt att flexa från fristen om 14 när det gäller vissa sjukdomar som har lång inkubationstid.