Jatkuva matkavakuutus tuo turvaa usein matkustavalle

Fortlöpande reseförsäkring

Fortlöpande reseförsäkring är det rätta alternativet för dig om du reser mer än en gång om året. Skräddarsy en lämplig helhet för alla dina utlandsresor och mot en tilläggspremie också för dina resor i Finland utan att glömma resgodset.

Du kan ansöka om en fortlöpande reseförsäkring när du är under 100 år, du har din vanliga vistelseort i Finland och du bor också i Finland mer än hälften av året.

Fortlöpande reseförsäkring i ett nötskal

  • Det smidigaste och förmånligaste alternativet, om du reser i Finland eller utomlands minst två gånger om året.
  • Lämpar sig för resor med hela familjen: ni får ett skydd upp till 100 års ålder.
  • Varje familjemedlem försäkras med en egen resenärförsäkring, också barn och barnbarn försäkras separat.
  • Du kan skräddarsy försäkringen så att den passar just dina resebehov.
  • I försäkringen ingår, om du så vill, allt skydd för din resa, det vill säga resenärförsäkring och resgodsförsäkring (inkluderar reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring).
  • Bekymmersfri, är alltid i kraft på resor som oavbrutet är kortare än 45 dygn. Du kan förlänga försäkringens giltighetstid för en resa som varar upp till ett halvt år.
  • Du kan välja att också trygga dina inrikesresor.

Räkna ut premien för en fortlöpande reseförsäkring, jämför skydd och trygga din resa

Du kan enkelt räkna ut och jämföra premien för en fortlöpande reseförsäkring i vår nätbutik. Vi ber dig lägga märke till att för att du ska kunna utnyttja även avbeställningsskyddet vid resa, ska du teckna och betala den fortlöpande försäkringen minst tre dygn före avresan.

En fortlöpande reseförsäkring tryggar resenären och resgodset

Den fortlöpande reseförsäkringen består av en fortlöpande resenärförsäkring som tryggar hälsan och en fortlöpande resgodsförsäkring som tryggar resgodset. Du kan välja antingen den ena eller båda försäkringarna enligt behov och skräddarsy den fortlöpande reseförsäkringen så att den passar just dig.

Fortlöpande resenärförsäkring

En fortlöpande resenärförsäkring ska tecknas separat för varje familjemedlem, även för barn, för barn ingår inte i föräldrarnas eller far-/morföräldrarnas försäkringar. Även för ett ofött barn ska tecknas en egen fortlöpande resenärförsäkring, för den gravida moderns försäkring täcker till exempel inte en överraskande förändring i graviditeten.

Fortlöpande resgodsförsäkring

En fortlöpande resgodsförsäkring ger skydd för ditt resgods. När du väljer en fortlöpande resgodsförsäkring för hela familjen, tryggar den resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, även om ni skulle åka på skilda resor. En personlig fortlöpande resgodsförsäkring tryggar ditt eget resgods och resgodset för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, när ni åker på en gemensam resa. Vi be dig kontrollera att försäkringsbeloppet är tillräckligt för allt resgods som tas med på resan.

Vad ersätter en fortlöpande reseförsäkring?

En fortlöpande resenärförsäkring ersätter mångsidigt olika skadesituationer på utlandsresor och mot en tilläggspremie även på resor i Finland. För dig som tecknar en fortlöpande resenärförsäkring i vår nätbutik har vi sammanställt ett färdigt baspaket som omfattar vårdskydd för resenärer samt skydd för avbeställning, avbrott och försening av resa och skydd för väntan på resa med basomfattning. Till exempel ur vårdskyddet för resenärer ersätter vi vårdkostnader inom privat eller offentlig hälsovård för sjukdom under resa eller olycksfall under resa utan övre gräns i euro. Ur avbeställningsskyddet vid resa ersätter vi däremot kostnader som förorsakas av att en resa avbeställts och som researrangören eller någon annan tjänsteleverantör inte är skyldig att återbetala.

Vi ersätter ur den fortlöpande resgodsförsäkringen resgods som gått sönder, blivit stulet och andra plötsliga, oförutsedda skador på resgodset. I försäkringen ingår automatiskt också reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Närmare information om skydden i den fortlöpande reseförsäkringen och om det som försäkringen ersätter hittar du i produktguiden för den fortlöpande reseförsäkringen.

Den fortlöpande reseförsäkringens giltighetsområde

Skydden i den fortlöpande resenärförsäkringen gäller på utlandsresor överallt i världen. Mot en tilläggspremie kan du sätta försäkringen i kraft även för resor i Finland.

En utlandsresa börjar när du i Finland avreser hemifrån, från din arbetsplats eller studieplats eller från din fritidsbostad och återvänder direkt tillbaka till någon av dessa platser. Med en resa i Finland avses en resa till en plats som fågelvägen ligger mer än 50 kilometer från ditt hem, din arbetsplats eller studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller emellertid inte på dessa platser eller under resor mellan dessa platser.

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar