På semester med sällskapsdjuret

Ska du på en utställnings- eller tävlingsresa utomlands med ditt djur? Eller vill du ta med ditt kära sällskapsdjur på semestern? Kom ihåg att trygga djurets resa med en försäkring.

Reseförsäkring för sällskapsdjur?

En försäkring ger skydd åt djuret också under en resa. Du kan teckna en Pohjola Djurförsäkring för din hund, raskatt eller häst, för Pohjola Försäkring har inte någon separat reseförsäkring för djur.

Djur behöver vård och skötsel, i synnerhet då de är sjuka eller skadade. Med en vårdkostnadsförsäkring tryggar du en snabb och god vård för djuret. Med djurförsäkringen får du dessutom ekonomisk ersättning, om det värsta skulle hända och djuret dör eller försvinner.

Information om djurförsäkringen för resor

  • Djurförsäkringarna gäller överallt i Norden
  • Vårdkostnadsförsäkringen, djurförsäkringen, djuransvarsförsäkringen och försäkringen för nyttofunktion gäller också i de övriga EU-länderna och i Schweiz (gäller högst ett år utan avbrott).
  • Med tilläggsavtal och mot tilläggspremie kan giltighetsområdet för vissa försäkringar utvidgas. Kontakta alltså våra experter, om du ska på en resa utanför Europa
  • Försäkringen beviljas utgående från djurets hälsa, och därför ska en hälsodeklaration för djuret fyllas i innan försäkringen tecknas.

En djurförsäkring kan beviljas en hund eller raskatt som är registrerad i Finland, så du får en försäkring för den nya familjemedlemmen efter det att den har registrerats i Finland. Hundar och raskatter kan försäkras från sex veckors ålder. Hundar eller katter som är äldre än 7 år kan inte försäkras.